• Arnošt Hofbauer (1869 - 1944) 

   Defence status: DEFENDED
   Novotná, Tereza (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2012)
   Date of defense: 5. 9. 2012
   Téma této diplomové práce vychází z mého zájmu o umění kolem roku 1900 a navazuje na mou bakalářskou práci. V chronologicky řazených kapitolách přibližuji Hofbauerovy životní osudy a jeho jednotlivá tvůrčí období, zohledněn ...
  • Arnošt Hofbauer (1869-1944) 

   Defence status: DEFENDED
   Novotná, Tereza (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2009)
   Date of defense: 9. 6. 2009
   Arnošt Hofbauer (1869 - 1944) Téma této bakalářské práce vychází z mého zájmu o umění kolem roku 1900. Nejznámější soliteři tohoto období byli v nedávné minulosti mnohokrát zmiňováni a tak jsem vybrala méně známého, přesto ...
  • Business models for emission management 

   Defence status: DEFENDED
   Novotná, Tereza (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 7. 9. 2021
   This thesis focuses on multistage stochastic programming for CO2 emissions management models. It defines the multistage stochastic programming in general, portfolio selection problem with utility function but also with ...
  • Co ovlivňuje úspěch eradikace invazních druhů rostlin 

   Defence status: DEFENDED
   Novotná, Tereza (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 16. 6. 2014
   S rostoucí migrací lidí a přesuny zboží se zvyšuje i frekvence zavlékání druhů rostlin a živočichů. Tyto přesuny, vázané na lidské aktivity, jsou součástí toho, co nazýváme biologické invaze. V České republice sice nezpůsobují ...
  • Ebulice metanu z českých údolních nádrží 

   Defence status: DEFENDED
   Novotná, Tereza (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 12. 9. 2017
   Metan je netoxický bezbarvý plyn, který vzniká rozkladem organických látek v anaerobním prostředí. Tyto rozkladné procesy probíhají i na dně řek, přehrad a vodních nádrží. Metan proniká do atmosféry, kde přispívá ke ...
  • Etika v podnikání 

   Defence status: DEFENDED
   Novotná, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 12. 9. 2011
   Souhrn Diplomová práce je příspěvkem ke zmapování problematiky etiky v podnikání z psychologického hlediska s důrazem na interdisciplinární charakter zkoumaného tématu. V empirické části práce je pak formou mapující studie ...
  • Fenomén pochodů v severoirském konfliktu 

   Defence status: DEFENDED
   Novotná, Tereza (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 25. 6. 2013
   Diplomová práce "Fenomén pochodů v severoirském konfliktu" aplikuje koncept usmíření na příklad pochodů v Severním Irsku. Studie vychází z teoretického rámce řešení konfliktů v mezinárodních vztazích, dále teorie post-konfliktní ...
  • The Gift: The translation and stylistic analysis of a passage from Louise Jensen's novel 

   Defence status: DEFENDED
   Novotná, Tereza (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020)
   Date of defense: 20. 1. 2020
   Tato bakalářská práce je rozdělena na dvě hlavní části - část praktickou a teoretickou. Úvod práce se pokouší nastínit hlavní principy a metody překládání, na základě jejichž zkoumání jsem se dále rozhodovala, jaký postup ...
  • Immigration to the U.S. through the Mexican perspective: Exmaining the push factors Before and After Nafta 

   Defence status: DEFENDED
   Novotná, Tereza (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 25. 1. 2010
   Mexiko je důležitým, ale opomíjeným aktérem v rámci severoamerického regionu. Mexiko a Spojené státy jsou spojeny mnohými pouty od ekonomiky přes politiku a historii, a jejich kooperace je nesmírně rozsáhlá. Mezi kritické ...
  • Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta po ruptuře Achillovy šlachy 

   Defence status: DEFENDED
   Novotná, Tereza (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2014)
   Date of defense: 19. 9. 2014
   Jméno: Tereza Novotná Vedoucí práce: Mgr. Ivana Jelínková Název: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta po ruptuře Achillovy šlachy Shrnutí práce: Cílem této bakalářské práce je seznámení čtenáře s tématem pooperační ...
  • Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta po ruptuře Achillovy šlachy 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Novotná, Tereza (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2014)
   Date of defense: 21. 5. 2014
   Jméno: Tereza Novotná Vedoucí práce: Mgr. Ivana Jelínková Název: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta po ruptuře Achillovy šlachy Shrnutí práce: Cílem této bakalářské práce je seznámení čtenáře s tématem pooperační ...
  • Kazuistika pacienta s revmatoidní artritidou a artrózou v kyčelních a kolenních kloubech 

   Defence status: DEFENDED
   Novotná, Tereza (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2010)
   Date of defense: 25. 5. 2010
  • Kvalita života ve stáří 

   Defence status: DEFENDED
   Novotná, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 20. 9. 2011
   Résumé Diplomová práce se zabývá problematikou stáří, stárnutí a kvalitou života ve stáří. Kvůli demografickému vývoji nabývá problematika stáří a stárnutí na významu. S rostoucím počtem lidí v pokročilejším věku vyvstává ...
  • Německé znovusjednocení ve srovnání s východním rozšířením Evropské unie: dvě cesty k politické integraci 

   Defence status: DEFENDED
   Novotná, Tereza (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2007)
   Date of defense: 25. 6. 2007
   Tato diplomová práce si klade za úkol srovnat dva paralelní procesy politické integrace, které se uskutečnily na území bývalých komunistických zemí od roku 1989 do současnosti: jednak demokratizaci bývalé NDR prostřednictvím ...
  • Optimalizace portfolia s využitím rizikových prémií 

   Defence status: DEFENDED
   Novotná, Tereza (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 11. 9. 2018
   Tato práce pojednává o rizikové prémii a jejím využití při hledání optimálního portfolia. Jsou zde definovány základní pojmy jako například užitková funkce, vztah investora k riziku, riziková prémie, absolutně riziková ...
  • Paisley a McGuinness - stabilní základ pro Severní Irsko? 

   Defence status: DEFENDED
   Novotná, Tereza (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2008)
   Date of defense: 17. 6. 2008
  • Porovnání mozkové aktivity pomocí sLoreta mezi Feldenkraisovou metodou a vizuální stimulací 

   Defence status: DEFENDED
   Novotná, Tereza (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2017)
   Date of defense: 18. 9. 2017
   Název diplomové práce: Porovnání mozkové aktivity pomocí sLORETA mezi Feldenkraisovou metodou a vizuální stimulací Cíle práce: Cílem práce je vyhodnotit intracerebrální zdrojovou aktivitu v průběhu jednoduchého pohybu paže ...
  • Právní postih nekalé soutěže 

   Defence status: DEFENDED
   Novotná, Tereza (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 11. 1. 2013
   Legal penalties for unfair competition This diploma thesis analyzes private law penalties for unfair competition, focusing on the means of protection provided by private law statutes. This thesis also deals with the questions ...
  • Profil a bibliografie listu Výhledy: měsíčník pro otázky náboženské, kulturní, sociální a literární (1939-1941) 

   Defence status: DEFENDED
   Novotná, Tereza (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2014)
   Date of defense: 10. 6. 2014
  • Řešení konfliktů v mezinárodních vztazích. Případová studie konfliktu v Severním Irsku 

   Defence status: DEFENDED
   Novotná, Tereza (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 26. 6. 2012
   Diploma thesis Conflict Resolution in International Relations: The Case Study of Northern Ireland Conflict examines development of the conflict and peace process between the years of 1980 and 2007. A complex concept of ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV