• Analýza nabídky tanečních skupinových lekcí ve fitness centrech v Praze. 

   Defence status: DEFENDED
   Novotná, Michaela (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2013)
   Date of defense: 14. 5. 2013
   Název Analýza nabídky tanečních skupinových lekcí ve fitness centrech v Praze. Cíl Cílem práce je analýza a komparace nabídky tanečních skupinových lekcí v deseti vybraných fitness centrech v Praze. Metody K naplnění cíle ...
  • Klima školy 

   Defence status: DEFENDED
   Novotná, Michaela (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2014)
   Date of defense: 12. 6. 2014
   Ústředním tématem diplomové práce je problematika klimatu školy. Text je veden snahou vystihnout důležité rysy tohoto fenoménu a ukotvit jeho teoretický rámec. Práce je členěna do dvou částí: části teoretické a části ...
  • Mimoškolní aktivity dětí a mládeže s poruchami autistického spektra 

   Defence status: DEFENDED
   Novotná, Michaela (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 19. 6. 2013
   Diplomová práce seznamuje s jednotlivými symptomy a typy pervazivních vývojových poruch. Předkládá možnosti využití široké škály různých přístupů či programů při práci s těmito žáky. Věnuje se hře ve spojení s poruchami ...
  • Náměty a experimenty pro ZŠ a SŠ k tématu Zdravá výživa 

   Defence status: DEFENDED
   Novotná, Michaela (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 20. 9. 2010
   Univerzita Karlova v Praze - P írodov decká fakulta Katedra u itelství a didaktiky chemie Hlavova 8, Praha 2 Nám ty a experimenty pro ZŠ a SŠ k tématu zdravá výživa Bc. Michaela Novotná novotna.michaela@email.cz V této ...
  • Ošetřovatelská péče o pacienta s malnutricí a s PEG 

   Defence status: DEFENDED
   Novotná, Michaela (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2013)
   Date of defense: 18. 6. 2013
  • Průzkum informovanosti a zájmu těhotných žen o alternativní metody vedení porodu 

   Defence status: DEFENDED
   Novotná, Michaela (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2008)
   Date of defense: 19. 6. 2008
   Baccalaureate work treat of informedness of pregnant women in the area alternative medicine, about usage alternative methods in the first stage of the delivery and about possibilities options at own delivery. Point on ...
  • Role nízkoprahovosti při potlačování sociálního vyloučení romské populace 

   Defence status: DEFENDED
   Novotná, Michaela (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2008)
   Date of defense: 17. 9. 2008
  • Řízení genové exprese pomocí cis-působících nekódujících RNA a jejich význam při regulaci genů udílejících rezistenci k antibiotikům 

   Defence status: DEFENDED
   Novotná, Michaela (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 31. 5. 2019
   Práce je zaměřená na regulaci genové exprese zprostředkovanou vnitřními regulačními RNA elementy, které jsou součástí 5' koncové nepřekládané oblasti mRNA. Tyto tzv. r5'UTR elementy jsou schopné vázat velké množství typově ...
  • Sexuální výchova žáků s mentální retardací a autismem na základní škole speciální 

   Defence status: DEFENDED
   Novotná, Michaela (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 7. 6. 2010
  • Strategie výuky na vysokých školách s technickým zaměřením 

   Defence status: DEFENDED
   Novotná, Michaela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 2. 2. 2017
   Bakalářská práce je zaměřena na strategie výuky používané na vysokých školách technického zaměření. Strategie výuky na vysokých školách obecně většinou vycházejí ze zkušeností, které vysokoškolští učitelé sami získali při ...
  • Vliv užívání návykových látek v těhotenství na novorozence 

   Defence status: DEFENDED
   Novotná, Michaela (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2018)
   Date of defense: 20. 6. 2018
   Teoretická část bakalářské práce se zabývá závislostí v těhotenství a jejími následky na novorozence. Závislost je stále se objevujícím se problémem. Výjimkou není ani užívání v populaci těhotných žen. Nejčastěji užívanými ...
  • Zdravý životní styl v učivu chemie na ZŠ a SŠ 

   Defence status: DEFENDED
   Novotná, Michaela (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2008)
   Date of defense: 16. 6. 2008

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV