Now showing items 1-18 of 18

  • Analýza chovu vyšších primátů v českých ZOO z hlediska využití pro výuku na základních a středních školách 

   Defence status: DEFENDED
   Novotná, Markéta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 19. 9. 2011
   Diplomová práce se zabývá analýzou chovu vyšších primátů v zoologických zahradách Čech a jejím využití ve výuce na základních a středních školách. Teoretická část práce se zabývá historií jednotlivých zoologických zahrad, ...
  • Das Bild der Frau im 19. und im 20. Jahrhundert am Beispiel ausgewählter Prosawerken 

   Defence status: DEFENDED
   Novotná, Markéta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 4. 2. 2013
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou společenského postavení žen a jejich rolí v průběhu od konce 19. století do sedmdesátých let 20. století. V první části je nastíněn vývoj obrazu žen včetně ženského hnutí v ...
  • Diskriminace z důvodu sexuální orientace v oblasti rodinného práva se zaměřením na problematiku osvojení dítěte 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Novotná, Markéta (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 24. 6. 2020
   - Soužití a rodičovství osob s homosexuální orientací a jejich diskriminace v této oblasti Téma této rigorózní práce napovídá, že je práce úzce věnována problematice práv homosexuálních mužů a žen, resp. párů v oblasti ...
  • Etapy sportovní přípravy v moderním pětiboji 

   Defence status: DEFENDED
   Novotná, Markéta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 25. 5. 2009
  • Faktory doprovázející vulvovaginální dyskomfort. 

   Defence status: DEFENDED
   Novotná, Markéta (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2018)
   Date of defense: 29. 5. 2018
   Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biologických a lékařských věd Student: Markéta Novotná Školitel: PharmDr. Petr Jílek, CSc. Název práce: Faktory ovlivňující vulvovaginální dyskomfort ...
  • Hooters: Studium ženské tělesnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Novotná, Markéta (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2015)
   Date of defense: 10. 2. 2015
  • Kalkulace cen ve stomatologii a jejich význam pro ekonomiku praxe 

   Defence status: DEFENDED
   Novotná, Markéta (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2018)
   Date of defense: 12. 6. 2018
   Introduction: The topic of this Bachelor's thesis are price calculations in dental practice, the main aim is to point out the importance of price calculations. It is unquestionable that calculations of prices influence ...
  • Karlštejnská manská soustava 

   Defence status: DEFENDED
   Novotná, Markéta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 10. 9. 2007
   Při hledání náplně mé seminární a později i diplomové práce jsme se snažila zaměřit svoji pozornost na zatím nepříliš zpracované oblasti české historie. Vlastním podmětem se mi stal referát k dějinám českého raného novověku ...
  • Karlštejnská manská soustava od svého vzniku do 80. let 14. století 

   Defence status: DEFENDED
   Novotná, Markéta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 14. 11. 2008
   Předložené pojednání navazuje na diplomovou práci o Karlštejnské manské soustavě, v jejímž rámci jsem si vymezila několik období, která by mohla být ještě samostatněji a hlouběji analyzována. Na následujících řádkách jsem ...
  • Komentovaný překlad: Počátky šlesvicko-holštýnského hnutí 

   Defence status: DEFENDED
   Novotná, Markéta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 27. 6. 2011
   V centru zájmu disertační práce Joachima Daebela stojí šlesvicko-holštýnské hnutí a jeho vliv především na Německo. Toto téma je z překladatelského hlediska velmi zajímavé. Důvodem je malý zájem o něj v českých podmínkách, ...
  • Kulturní identita japonských přistěhovalců do USA 

   Defence status: DEFENDED
   Novotná, Markéta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 3. 9. 2014
   (česky): Cílem této bakalářské práce je určit, do jaké míry a v jaké podobě si japonští přistěhovalci a jejich potomci ve Spojených státech amerických uchovávají svoji původní kulturní identitu a jakým způsobem u nich ...
  • Lenní institut na statcích českého krále v raném novověku 

   Defence status: DEFENDED
   Novotná, Markéta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 8. 9. 2016
   Markéta Novotná Abstrakt disertační práce - Lenní institut na statcích českého krále v raném novověku Studie se věnuje marginalizované problematice lenního institutu v raném novověku na příkladu karlštejnské manské soustavy ...
  • Reflexe severského objevení Ameriky 

   Defence status: DEFENDED
   Novotná, Markéta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 16. 6. 2014
   Práce mapuje proměny reflexe objevení Ameriky Seveřany, a to ve třech krocích. Nejdříve představuje význam a pojetí vikinských cest do Ameriky v dobových materiálech, zejména v ságách o Vínlandu. Tato část je doplněna o ...
  • Švýcarský Spolkový soud 

   Defence status: DEFENDED
   Novotná, Markéta (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 8. 1. 2021
   1 Švýcarský Spolkový soud Abstrakt Cílem této diplomové práce je nastínit postavení Spolkového soudu ve švýcarském právním systému a zvážit, zda by se de lege ferenda mělo přistoupit k rozšíření kontroly ústavnosti norem ...
  • Zahraničněpolitický rozměr dánské imigrační politiky 

   Novotná, Markéta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Praha, 2014)
   Cílem této studie je analýza zahraničněpolitického rozměru dánského přístupu k imigrační politice. První tezí studie je fakt, že přestože výzkum se soustředí především na domácí dopady imigrace, vliv na zahraniční politiku ...
  • Zastupitelská demokracie na evropské úrovni 

   Defence status: DEFENDED
   Novotná, Markéta (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 1. 6. 2015
   Zastupitelská demokracie na evropské úrovni Tato práce se zabývá zastupitelskou demokracií jako jedním ze základních principů, na nichž je založena organizace států, resp. entit mezistátního typu. Na evropské úrovni je ...
  • Zobrazení japonské kultury v románu The Narrow Road to the Deep North od Richarda Flanagana 

   Defence status: DEFENDED
   Novotná, Markéta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 22. 1. 2021
   Cílem této diplomové práce je popsat a zhodnotit způsob, jakým Richard Flanagan zachytil vybrané aspekty japonské kultury ve svém románu z roku 2013, The Narrow Road to the Deep North. Jelikož je hlavním motivem románu ...
  • Žánr "sváteční" povídky v tvorbě A. P. Čechova 

   Defence status: DEFENDED
   Novotná, Markéta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 18. 1. 2011
   NÁZEV: Žánr "sváteční" povídky v tvorbě A. P. Čechova ABSTRAKT: Diplomová práce podává ve své teoretické části přehled vzniku a vývoje žánru vánoční a velikonoční povídky na pozadí ruské pravoslavné kultury. Hlavním cílem ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV