• Lužická kultura na Ostroměřsku 

   Defence status: DEFENDED
   Novotná, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 8. 9. 2020
   Bakalářská práce se věnuje osídlení regionu Ostroměřska ve východních Čechách v mladší a pozdní době bronzové. Mapuje nálezy lužické a slezské kultury lužických popelnicových polí na vymezeném území, analyzuje vývoj jeho ...
  • Motivace k dobrovolnictví v sociální práci 

   Defence status: DEFENDED
   Novotná, Lucie (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2016)
   Date of defense: 8. 9. 2016
   v českém jazyce Diplomová práce se zabývá tématem motivace k dobrovolnictvím v sociální práci. Práce se zaměřuje na popis teoretických poznatků, pojednává o teoriích motivace, jejích typech a motivech. V teoretických ...
  • Ochrana osobních údajů v právu Evropské unie 

   Defence status: DEFENDED
   Novotná, Lucie (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 7. 2. 2018
   Ochrana osobních údajů v právu Evropské unie ABSTRAKT Tato diplomová práce se zabývá právní úpravou ochrany osobních údajů v právu Evropské unie se zaměřením na práva subjektů údajů, tedy fyzických osob, jejichž osobní ...
  • Očekávání sociálních pracovníků při vstupu do profese 

   Defence status: DEFENDED
   Novotná, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 8. 9. 2020
   (in English) The diploma thesis deals with the relation of social workers to social work. It uses interviews to determine what helps social workers deal with stress in their work or what makes them leave from the field of ...
  • Ošetřovatelská péče o nemocného s chronickou obstrukční plicní nemocí 

   Defence status: DEFENDED
   Novotná, Lucie (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2010)
   Date of defense: 15. 4. 2010
   Cílem práce je zpracování případové studie ošetřovatelské péče o pacienta s chronickou obstrukční plicní nemocí. V klinické části se zabývá anatomií dýchacích cest a fyziologií dýchání. Následně se věnuji onemocnění, které ...
  • Rámování nových psychoaktivních látek v drogové politice Velké Británie 

   Defence status: DEFENDED
   Novotná, Lucie (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 2. 2. 2016
   This thesis, New Psychoactive Substances in British Drug Policy Discourse addresses new psychoactive substances (NPS) in drug policy discourse in Great Britain between 2000-2014. It focuses on the identification of individual ...
  • Role mikroorganismů v evoluci reprodukčních strategií ptáků 

   Defence status: DEFENDED
   Novotná, Lucie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 10. 6. 2013
   Mikroorganismy jsou všudypřítomné, nalézají se v hnízdech, na těle ptáků nebo se do hnízda dostávají společně s hnízdním materiálem. Vejce nakladená do hnízd tak mohou být mikroorganismy kolonizovány na povrchu skořápky ...
  • Teplotně závislá antimikrobiální aktivita bílkových proteinů u prekociálních a altriciálních druhů ptáků 

   Defence status: DEFENDED
   Novotná, Lucie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 14. 9. 2015
   Mikroorganismy jsou považovány za významný selekční faktor ovlivňující reprodukční úspěch ptáků. Předpokládá se, že mezi zásadní obranné mechanismy, eliminující infekci vnitřních struktur vajec, patří deponace antimikrobiálních ...
  • Využitelnost koučování v sociální práci 

   Defence status: DEFENDED
   Novotná, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 4. 9. 2018
   (česky) Bakalářská práce se zabývá fenoménem koučování a jeho možnostmi využití v sociální práci. Celá práce je zaměřena pouze na mikroúroveň sociální práce, proto je pracováno pouze s metodami práce s jednotlivcem. Práce ...
  • Význam a využití emoční inteligence v sociální práci 

   Defence status: DEFENDED
   Novotná, Lucie (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2011)
   Date of defense: 29. 6. 2011
  • Žaloba a rozsudek (vzájemný vztah) 

   Defence status: DEFENDED
   Novotná, Lucie (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2008)
   Date of defense: 14. 5. 2008

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV