• Adherence a compliance s redukčními režimy 

   Defence status: DEFENDED
   Novotná, Kateřina (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2017)
   Date of defense: 5. 9. 2017
   Topic: Adherence and compliance with weight reduction modes This bachelor thesis deals with the impact of an individual two-month weight reduction program with regular and continuous online controlling of the body weight ...
  • Analýza interdisciplinárního přístupu k dětem s orofaciálními rozštěpy 

   Defence status: DEFENDED
   Novotná, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 25. 5. 2021
   Diplomová práce se zabývá analýzou interdisciplinárního přístupu k dětem s rozštěpy. První kapitola vymezuje teoretická východiska, v komunikační schopnost a narušená komunikační schopnost a dutiny nosní. Druhá kapitola ...
  • Characterization and coagulation of impurities in water treatment 

   Defence status: RECOGNIZED
   Whole item or its parts have restricted access until 15. 09. 2024
   Novotná, Kateřina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 15. 9. 2021
   Undesirable natural or anthropogenic compounds are commonly present in drinking water supplies. An ongoing challenge for water treatment is algal organic matter (AOM) produced by phytoplankton. A part of this thesis is ...
  • Interakce gilteritinibu s transportéry OCT1 a OCT2; vztah ke konvenční terapii akutní myeloidní leukémie. 

   Defence status: DEFENDED
   Novotná, Kateřina (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2021)
   Date of defense: 1. 6. 2021
   Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra Farmakologie a toxikologie Student: Kateřina Novotná Supervisor: doc. PharmDr. Martina Čečková, Ph.D. Title of diploma thesis: Interaction of gilteritinib ...
  • Interakce gilteritinibu s transportéry OCT1 a OCT2; vztah ke konvenční terapii akutní myeloidní leukémie. 

   Defence status: DEFENDED
   Novotná, Kateřina (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2021)
   Date of defense: 24. 9. 2021
   Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra Farmakologie a toxikologie Studentka: Kateřina Novotná Školitelka: doc. PharmDr. Martina Čečková, Ph.D. Název diplomové práce: Interakce gilteritinibu s ...
  • Interakce mezi proteiny a huminovými látkami při koagulaci 

   Defence status: DEFENDED
   Novotná, Kateřina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 25. 5. 2015
   Diplomová práce se zabývá koagulací huminových látek (HL) a proteinu BSA (Bovine Serum Albumin), který reprezentuje proteinovou složku AOM (Algal Organic Matter - látky produkované sinicemi a řasami). Studovány jsou také ...
  • Korektivní zpětná vazba v písemném projevu ve výuce anglického jazyka 

   Defence status: DEFENDED
   Novotná, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 20. 6. 2018
   The dissertation thesis is focused on feedback on writing in English lessons, and describes its character and pupil's perception of its comprehensibility. The theoretical part defines feedback as a tool of pedagogical ...
  • Mentální mapa jako nástroj i předmět výzkumu geografického vzdělávání 

   Hanus, Martin; Hátle, Jan; Novotná, Kateřina (2017)
   Mental maps are an object of interest on the part of a number of academic disciplines, including geography education. The aim of this article is to discuss different concepts of mental maps in geography and pedagogical ...
  • Návrh a syntéza proléčiv 6-diazo-5-oxo-L-norleucinu; potenciální léčba glioblastomu 

   Defence status: DEFENDED
   Novotná, Kateřina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 7. 7. 2020
   6-Diazo-5-oxo-L-norleucine (DON, 1) is a non-standard amino acid with proven antitumor activity found in soil bacteria of the genus Streptomyces. However, due to the considerable systemic toxicity manifested mainly in the ...
  • Nederlands-Tsjechisch parallel corpus in taalonderzoek en vertaalpraktijk 

   Defence status: DEFENDED
   Novotná, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 2. 2. 2012
   Resumé Diplomová práce se zabývá využitím paralelního nizozemsko-českého korpusu v jazykovém výzkumu a překladatelské praxi. Výhody korpusového přístupu jsou demonstrovány na výzkumu formálních překladových ekvivalentů ...
  • Pedagogická praxe a její role v rozvoji studentů učitelství v primární škole 

   Defence status: DEFENDED
   Novotná, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 21. 5. 2018
   Diplomová práce, která nese název Pedagogické praxe a její role v rozvoji studentů učitelství v primární škole se zabývá problematikou pedagogických praxí na vysokých školách. Zároveň zjišťuje, do jaké míry jsou studenti ...
  • Percepce cizinců většinovou společností 

   Defence status: DEFENDED
   Novotná, Kateřina (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2020)
   Date of defense: 7. 9. 2020
   Předkládaná diplomová práce se zabývá pohledem většinové společnosti na populaci cizinců na území České republiky. V posledních letech se jedná o horečně diskutované téma, kterému je z hlediska kvantitativního výzkumu ...
  • Reprodukční investice, tělesná kondice a přežívání u vlaštovky obecné (Hirundo rustica) 

   Defence status: DEFENDED
   Novotná, Kateřina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 16. 9. 2019
   Teorie životních strategií poskytuje možná vysvětlení pro načasování důležitých událostí v životě jedinců, které utváří povahu jejich specifických životních cyklů a způsob získávání zdrojů. Jelikož množství dostupných ...
  • Roles of environmental factors and microbiome in type 1 diabetes 

   Defence status: DEFENDED
   Novotná, Kateřina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 1. 6. 2021
   Type 1 diabetes mellitus (T1DM) is an insulin-dependent autoimmune disease. Its onset is characterized by an autoreactive self-destruction of β-cells within pancreatic islets. T1DM is influenced by multiple genetic ...
  • Rozvoj motoriky a percepčních schopností u dětí s vývojovou dysfázií 

   Defence status: DEFENDED
   Novotná, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 28. 5. 2019
   Bakalářská práce je zaměřena na rozvoj motoriky a percepčních schopností u dětí s vývojovou dysfázií. Teoretická část stručně vymezuje pojmy komunikace a narušená komunikační schopnost. Nabízí popis základní problematiky ...
  • Sekundární pohlavní znaky a stárnutí 

   Defence status: DEFENDED
   Novotná, Kateřina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 8. 9. 2016
   Pohlavní výběr je jedním z klíčových evolučních mechanismů, který je založen na rozdílném reprodukčním úspěchu mezi jedinci. Pohlavním výběr vede k evoluci pohlavního dimorfismu a specifických druhotných pohlavních znaků. ...
  • Spolupracující obviněný 

   Defence status: DEFENDED
   Novotná, Kateřina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 25. 6. 2018
   Cílem diplomové práce je rozbor aktuální právní úpravy spolupracujícího obviněného. Je rozdělena do 5 kapitol. V první kapitole jsou vymezeny pojmy korunního svědka a spolupracujícího obviněného, doplněné úvahami de lege ...
  • Srovnání výskytu a efektivity tříbodových střeleckých pokusů v aspektech změn pravidel FIBA v roce 2010 a ve vztahu k umístění družstev v ŽBL 

   Defence status: DEFENDED
   Novotná, Kateřina (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2014)
   Date of defense: 7. 5. 2014
   Název práce: Srovnání výskytu a efektivity tříbodových střeleckých pokusů v aspektech změn pravidel FIBA v roce 2010 a ve vztahu k umístění družstev v ŽBL Cíle práce: Cílem diplomové práce je zjistit, zda je období čtyř ...
  • Syntéza proléčiv glutaminového antimetabolitu 6-diazo-5-oxo-L-norleucinu 

   Defence status: DEFENDED
   Novotná, Kateřina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 13. 6. 2018
   The 6-diazo-5-oxo-L-norleucine (DON) is a glutamine antimetabolite, which has shown promissing antitumor activity in preclinical and several clinical studies. However, its high toxicity leading to gastrointestinal side ...
  • Toxicita nanomateriálů vůči vodním korýšům 

   Defence status: DEFENDED
   Novotná, Kateřina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 19. 6. 2012
   Souhrn Nanomateriály jsou v poslední době díky svým specifickým vlastnostem hojně využívány pro různé aplikace, stávají se součástí mnoha produktů a jejich výroba stále roste. Zvyšuje se tak i pravděpodobnost jejich výskytu ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV