Now showing items 1-20 of 29

  • Analýza příčin pochybení ředitelů mateřských škol při rozhodování v oblasti státní správy 

   Defence status: DEFENDED
   Novotná, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 6. 9. 2016
  • Computational and structural apects of interval graphs and their variants 

   Defence status: DEFENDED
   Novotná, Jana (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
   Date of defense: 9. 9. 2019
   Intervalové grafy, průnikové grafy úseček (intervalů) na reálné přímce, hrají klíčovou roli při studování algoritmů a specifických strukturálních vlastností. Velmi studovanou třídou jsou také jednotkové intervalové grafy, ...
  • Didaktická analýza učebnic OV-ZSV (průřezové téma Mediální výchova) 

   Defence status: DEFENDED
   Novotná, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 21. 5. 2012
   Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části se zabývám učebnicemi, didaktickou analýzou učebnic, jejich využíváním v rukou učitelů a žáků. Především jsem se soustředila na průřezové téma Mediální ...
  • Dopady teroristického útoku 9/11 na vývoj bezpečnostní politiky Evropské unie 

   Defence status: DEFENDED
   Novotná, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 20. 6. 2011
   Práce se zabývá dopady teroristického útoku z 11. září 2001 ve Spojených státech amerických na další vývoj bezpečnostní politiky Evropské unie. Cílem práce je zhodnotit, zda tato událost vedla ke zpřísnění bezpečnostních ...
  • Dualita v intervalovém lineárním programování 

   Defence status: DEFENDED
   Novotná, Jana (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 16. 6. 2016
   Tato práce spojuje tradiční koncept lineárního programování s intervalovým počítáním. Intervalové počítání přináší jistotu, že se výsledná hodnota vyskytuje ve spočteném intervalu, a možnost vložit na vstup interval místo ...
  • Generické přípravky a generická substituce z pohledu pacienta I. 

   Defence status: DEFENDED
   Novotná, Jana (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2015)
   Date of defense: 3. 6. 2015
   Generické přípravky a generická substituce z pohledu pacienta I. Autor: Jana Novotná Vedoucí diplomové práce: PharmDr. Josef Malý, Ph.D. Katedra sociální a klinické farmacie, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Univerzita ...
  • Geotagging - geologické informace do mobilu (Geopark Český ráj, lokalita Prachovské skály) 

   Defence status: DEFENDED
   Novotná, Jana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 12. 9. 2012
   V bakalářské práci je pojednáváno o využití tzv.geotaggingu, informační technologii k podávání geologických informací především turistům. V textu je uvedeno, jakým způsobem geotagging funguje, jak lze pomocí tagů - nebo-li ...
  • Informovaný souhlas s anestezií z pohledu pacienta 

   Defence status: DEFENDED
   Novotná, Jana (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2008)
   Date of defense: 2. 6. 2008
  • Inovace vzdělávacího programu Vodní záchranné služby Českého červeného kříže ve vztahu ke standardům mezinárodní organizace vodní záchrany International Liefesaving Federa 

   Defence status: DEFENDED
   Novotná, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 26. 9. 2006
   Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1 tel.: +420 221 900 111 www.pedf.cuni.cz IČ 00216208 DIČ CZ00216208 Dle čl. 4 Opatření rektora č. 6/2010 o Zpřístupnění elektronické databáze závěrečných prací http://www.cuni.cz/UK-3470.html ...
  • Komentovaný překlad textu The Quiet German, The New Yorker magazine, 2014 

   Defence status: DEFENDED
   Novotná, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 14. 9. 2016
   Tématem této bakalářské práce je překlad části anglického článku George Packera s názvem The Quiet German. Článek byl uveřejněn v časopisu The New Yorker a pojednává o životě německé kancléřky Angely Merkelové; překládaný ...
  • Kvalita života u lidí s postupnou ztrátou zraku 

   Defence status: DEFENDED
   Novotná, Jana (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2007)
   Date of defense: 11. 6. 2007
   Diplomová práce se zabývá problematikou kvality života u lidí, kde během jejich života došlo k poruše zraku a k jeho postupnému úbytku. Teoretická část je zaměřena na kvalitu života, význam zraku pro člověka, patofyziologii ...
  • Molekulární mechanismy adaptace živočišných buněk na hyperosmotický stres 

   Defence status: DEFENDED
   Novotná, Jana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2022)
   Date of defense: 26. 5. 2022
   Various types of cells animal tissues consist of need to adapt to intracellular as well as extracellular osmotic changes in order to maintain homeostasis. Hypertonicity (increased osmolarity) is one of the factors activating ...
  • Německé binomiály a možnosti jejich překladu do češtiny 

   Defence status: DEFENDED
   Novotná, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 10. 9. 2018
   Tématem této diplomové práce jsou speciální frazeologické jednotky nazývané binomiály, konkrétně překladové varianty německých binomiálů při jejich převodu do češtiny. Práce je rozdělena na část teoretickou a část empirickou. ...
  • Postpenitenciární zacházení a prevence recidivy 

   Defence status: DEFENDED
   Novotná, Jana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2008)
   Date of defense: 19. 5. 2008
  • Povědomí žáků o civilizačních chorobách na ZŠ a SŠ 

   Defence status: DEFENDED
   Novotná, Jana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 19. 9. 2013
   Diplomová práce zkoumá problematiku výuky civilizačních chorob na českých školách z různých pohledů. Dotazníkovým šetřením byly zjišťovány názory a postoje učitelů k výuce tohoto tématu na základních školách a gymnáziích, ...
  • Precizace predikce léčebné odpovědi protinádorové imunoterapie 

   Defence status: DEFENDED
   Novotná, Jana (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2021)
   Date of defense: 18. 6. 2021
   Precizace predikce léčebné odpovědi protinádorové imunoterapie Autor: Mgr. Jana Novotná Konzultant rigorózní práce: doc. PharmDr. Josef Malý, Ph.D. Katedra sociální a klinické farmacie, Farmaceutická fakulta v Hradci ...
  • Primární péče v americkém zdravotnictví z pohledu všeobecné sestry 

   Defence status: DEFENDED
   Novotná, Jana (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2018)
   Date of defense: 5. 9. 2018
   Introduction: Primary care is a complex health - social care provided by healthcare professionals, especially at the level of citizen's first contact with the healtcare system and on the basis of long-term continuous access ...
  • Přístup lidí s vadou sluchu ke křesťanské víře v Praze 

   Defence status: DEFENDED
   Novotná, Jana (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2012)
   Date of defense: 26. 6. 2012
  • Rod Bartoňů na zámku Nové Hrady 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Novotná, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 17. 1. 2011
   Tato práce se zabývá velkoprůmyslnickým rytířským rodem Bartoňů z Dobenína, přesněji na zámku Nové Hrady. Téma se soustředí především na chronologický vývoj důležitých členů tohoto rodu a jejich životních osudů od první ...
  • Rozmístění nákupních center v Praze: Proměny v čase a hlavní aktéři příspěvek k diskusi o stavu pražského trhu s nákupními centry 

   Defence status: DEFENDED
   Novotná, Jana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2007)
   Date of defense: 26. 9. 2007

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV