• Česká bytová výstavba 1958-1970 

   Defence status: DEFENDED
   Novotná, Eva (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 18. 9. 2018
   1 ABSTRAKT Předkládaná disertační práce se věnuje vybraným tématům bytové výstavby v šedesátých letech - experimentálním domům a panelovým sídlištím - a zkoumá je ve čtyřech samostatných vrstvách: politické, ideologické, ...
  • Fenomén krajina 

   Defence status: DEFENDED
   Novotná, Eva (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2007)
   Date of defense: 22. 5. 2007
   Sbírání starých a časem poznamenaných předmětů vedlo k vytvoření stolních krajin. Fascinace těmito věcmi byla podnětem pro malby. Spřízněnost některých děl výtvarných umělců, i vlastní reflexe vytvořených objektů i maleb, ...
  • Geografická podmíněnost účasti ve sportu u studentů gymnazií 

   Defence status: DEFENDED
   Novotná, Eva (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2010)
   Date of defense: 4. 5. 2010
   Název práce: Geografická podmíněnost účasti ve sportu u studentů gymnázií Cíl práce: Zjistit a vyhodnotit na základě průzkumu ve zvolených školách, zda geografická poloha místa bydliště a školy, resp. vzdálenost mezi ...
  • Informační podpora geografie 

   Defence status: DEFENDED
   Novotná, Eva (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 24. 11. 2008
   Tématem rigorózní práce je charakteristika informačních zdrojů pro obor geografie. Cílem práce je popis, analýza a hodnocení těchto zdrojů jak českých, tak zahraničních, dále tištěných a elektronických. Úvodem je definován ...
  • Nové technologie ve vzdělání z fenomenologického hlediska 

   Defence status: DEFENDED
   Novotná, Eva (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 7. 9. 2015
   Diplomová práce popisuje propojení témat vzdělání a technologií z pohledu fenomenologie. Hypotézou této diplomové práce je myšlenka, že nové technologie mají vliv na proměnu vnímání reálného světa. Cílem práce je zhodnocení ...
  • Ošetřovatelská péče o nemocného s dg. kolorektální karcinom 

   Defence status: DEFENDED
   Novotná, Eva (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2008)
   Date of defense: 22. 4. 2008
  • Platón a jeho úloha ve výchově a vzdělání 

   Defence status: DEFENDED
   Novotná, Eva (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 23. 5. 2011
  • Protituberkulózní látky a jejich další antimikrobiální účinky. 

   Defence status: DEFENDED
   Novotná, Eva (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2010)
   Date of defense: 21. 9. 2010
   Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra anorganické a organické chemie Kandidát: Mgr. Eva Petrlíková Školitel: Prof. RNDr. Karel Waisser, DrSc. Název disertační práce: Protituberkulózní ...
  • Trestní řízení proti právnickým osobám 

   Defence status: DEFENDED
   Novotná, Eva (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 1. 6. 2017
   Cílem této práce je shrnout problematiku trestního řízení proti právnickým osobám a nastínit názory předních odborníků zabývajících se intenzivně tímto tématem. Abychom však byli schopni náležitě objasnit jednotlivá specifika ...
  • Uplatnění absolventů oboru překladatelství a tlumočnictví v praxi 

   Defence status: RECOGNIZED
   Novotná, Eva (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 30. 4. 2015
   Filozofická fakulta Univerzity Karlovy nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1 IČ: 00216208 DIČ: CZ00216208 Tel.: (+420)221 619 111 http://www.ff.cuni.cz Jedná se o rigorózní práci, která je uznanou diplomovou či disertační ...
  • Uplatňění absolventů oboru překladatelství a tlumočnictví v praxi 

   Defence status: DEFENDED
   Novotná, Eva (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 16. 9. 2013
   Diplomová práce mapuje profesní uplatnění absolventů magisterského oboru překladatelství a tlumočnictví na Ústavu translatologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (v dřívějších letech Katedra překladatelství ...
  • Výkon profese v intenzivní péči a její vliv na životní styl sester 

   Defence status: DEFENDED
   Novotná, Eva (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2010)
   Date of defense: 23. 6. 2010
   Tato diplomová práce se zabývá životním stylem sester pracujících na odděleních intenzivní péče. Práce sester je fyzicky i psychicky velice náročná. Je vykonávaná pod časovým tlakem a ve vynuceném tempu. Je náročná na ...
  • Zhodnocení stavu klenby nožní a vybraných parametrů u dětí ve věku 7 až11 let 

   Defence status: DEFENDED
   Novotná, Eva (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2006)
   Date of defense: 26. 9. 2006
  • Zrychlování komunikace a projevů každodennosti v informační společnosti. Paralela v přístupech Paula Virilia a Godfreye Reggia 

   Defence status: DEFENDED
   Novotná, Eva (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2014)
   Date of defense: 20. 6. 2014
   Tato diplomová práce se zabývá zaváděním nových technologií v informační společnosti, které způsobují zrychlování aspektů každodennosti a důsledkem této situace je zvýšená míra odcizení a anonymity lidí ve městě. Práce ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV