• Dlouhodobý projekt v primární škole 

   Defence status: DEFENDED
   Novotná, Anna (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2007)
   Date of defense: 14. 5. 2007
   Diplomová práce Dlouhodobý projekt v primární škole mapuje využití projektového vyučování na primární škole. Zabývá se dlouhodobým projektem realizovaným na prvním stupni ZS pomocí různých vyučovacích metod a přístupů. ...
  • Evropská dobrovolná služba v rámci programu Mládež 

   Defence status: DEFENDED
   Novotná, Anna (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2009)
   Date of defense: 10. 9. 2009
   V bakalářské práci Evropská dobrovolná služba v rámci programu MLÁDEŽ se hodlám zabývat programem EU pro neformální výchovu a vzdělávání MLÁDEŽ 2000 - 2006. Detailněji se chci zaměřit na Akci č. 2 tohoto programu, Evropskou ...
  • Konfigurace hrudníku u pacientů s depresivními poruchami a její ovlivnění pomocí fyzioterapie 

   Defence status: DEFENDED
   Novotná, Anna (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2019)
   Date of defense: 20. 5. 2019
   Depressive disorder occurs worldwide predominantly from 6 to 20 %. However, the exact percentage value cannot be precisely given. In a major of patients, unfortunately, depressive disorder remains undiscovered and cannot ...
  • Možnosti uplatnění osob se záznamem v Rejstříku trestů na trhu práce 

   Defence status: DEFENDED
   Novotná, Anna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 21. 6. 2013
   Tato práce má za cíl popsat a zhodnotit možnosti pracovního uplatnění osob se záznamem v Rejstříku trestů. Teoretická část je věnována problematice nezaměstnanosti obecně. Zde jsou popsány sociální a psychologické aspekty ...
  • Období tzv. Smuty 1605-1613 očima novodobé ruské historiografie (od Karamzina po Ključevského) 

   Defence status: DEFENDED
   Novotná, Anna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 21. 6. 2011
   Anna Novotná Období tzv. Smuty 1605-1613 očima novodobé ruské historiografie (od Karamzina po Ključevského) Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá reflexí událostí tzv. období zmatků "Smuty" v Rusku přelomu 16. a 17. století ...
  • Pomoc obětem trestných činů 

   Defence status: DEFENDED
   Novotná, Anna (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 4. 9. 2020
   Pomoc obětem trestných činů Abstrakt Tato diplomová práce pojednávající o pomoci obětem trestných činů je rozdělena do sedmi kapitol. První kapitola se věnuje nauce o obětech a vymezuje její základní pojmy jako je primární ...
  • Příprava poezie 19. století k edici (případová studie) 

   Defence status: DEFENDED
   Novotná, Anna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 12. 9. 2011
   Bakalářská práce se zabývá úpravou poezie 19. stol., nastiňuje mimo jiné i historicko- společenské podmínky pro vydávání literatury té doby a snaží se postihnout vše, co mohlo ovlivnit tehdejší situaci a následně podmínit ...
  • Sociální média a pracovní právo 

   Defence status: DEFENDED
   Novotná, Anna (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 31. 1. 2019
   Social Media and Labour Law Abstract This diploma thesis deals with the relatively new social phenomenon of social networks and its influence on various labour law institutes. The main aim of the work is to map out the ...
  • Terénní relikty zaniklých zemědělských aktivit - příspěvek k vývoji zemědělství v Čechách v době industrializace 

   Defence status: DEFENDED
   Novotná, Anna (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2008)
   Date of defense: 17. 3. 2008
  • Vrátím se brzy 

   Defence status: DEFENDED
   Novotná, Anna (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2013)
   Date of defense: 12. 6. 2013
   Klíčová slova mongolské migrantky v ČR, gender, migrace, transnacionální mateřství, remitence, sociální sítě, práce Abstrakt Ve své diplomové práci se zabývám situací mongolských žen při pracovní migraci do České republiky. ...
  • Zásady správné komunikace sociálních pracovníků s lidmi s postižením 

   Defence status: DEFENDED
   Novotná, Anna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 17. 9. 2009
   This Bachelor essay deals with correct communication of social workers with disabled people. In the first part it describes the rights of disabled people, the principles of current human communication as well as the ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV