• Dopisy Julie de Lespinasse (1773-1776) 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Zuzana (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2015)
   Date of defense: 23. 9. 2015
  • Fyzickogeografické aspekty rozšíření nepůvodních druhů rostlin v CHKO Křivoklátsko 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Zuzana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 21. 9. 2016
   Rostlinné invaze se stávají stále diskutovanějším tématem a to především kvůli negativnímu dopadu na globální biodiverzitu. Mají rovněž značný ekonomický dopad a ovlivňují lidské zdraví. Je proto důležité zabývat se ...
  • Imigrace z Kuby, Venezuely a Brazílie do České republiky od roku 1993 po současnost 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Zuzana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 17. 6. 2020
   The topic of this diploma thesis is immigration from Venezuela, Brazil and Cuba to the Czech Republic from the year 1993 to the present. Political events in Venezula in recent years have increased migration to the neighboring ...
  • Integrace cizinců v druhé generaci 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Zuzana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 1. 2. 2010
   Diploma thesis "Integration of foreigners in the second generation (coexistence of Vietnamese and Czech families in Cheb) deals with the current situation in the issue of the integration of foreigners in the Czech ...
  • Je mezinárodněprávní úprava tzv. vnitřně přesídlených osob dostačující? 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Zuzana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 21. 9. 2010
   77 Závěr Počet IDPs v současné době přesahuje počet uprchlíků, přesto je ochrana vnitřně přesídlených osob stále méně propracovaná. Zvláštní potřeby obou skupin vyplývají z toho, že byly nuceny opustit své domovy. Postavení ...
  • Jezdectví jako pohybově relaxační aktivita 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Zuzana (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2011)
   Date of defense: 10. 5. 2011
   Název práce: Jezdectví jako pohybově relaxační aktivita Cíle práce: Ověření prospěšnosti jízdy na koni pro zdraví člověka z hlediska metabolismu, působení na pohybovou soustavu a psychiku. Metoda: Analýza odborné literatury, ...
  • Komentovaný překlad vybraných kapitol z díla: María Acaso: rEDUvolution (hacer la REVOLUCIÓN en la EDUCACIÓN). Espasa Libros, Barcelona 2013, ISBN 978-84-493-2950-0. Capítulo 1 (25-63): Lo que los profesores enseñamos no es lo que los estudiantes aprenden. Pedagogía y verdad. 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Zuzana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 11. 9. 2017
   This bachelor thesis consists of two main parts: practical and theoretical. The practical part contains the Czech translation of the first chapter of the book rEDUvolution (hacer la REVOLUCIÓN en la EDUCACIÓN) written by ...
  • Možnosti sociální pomoci týraným a zneužívaným dětem 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Zuzana (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2014)
   Date of defense: 11. 6. 2014
  • Ošetřovatelská péče o pacienta s kvadruplegií. 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Zuzana (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2018)
   Date of defense: 15. 6. 2018
  • Pohádkové romány Michaela Endeho a jejich recepce v českém a německém prostředí 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Zuzana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2007)
   Date of defense: 16. 1. 2007
   V této práci se zabývám knihami pro děti, které napsal německý autor Michael Ende, a to především dvěma jeho základními počiny - knihami "Děvčátko Momo a ukradený čas" a "Nekonečný příběh". Pozornost věnuji hlavně dvěma ...
  • Politicko-výchovná role veřejných knihoven na Ostravsku v 50. a 60. letech 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Zuzana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 2. 2. 2015
   Political and educational role of public libraries in the 50 and 60 years in Ostrava region The thesis is focused on cultural politics of the communist regime in the 50s and 60s of the 20th century in relation to public ...
  • Poslání v životě organizace 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Zuzana (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2013)
   Date of defense: 18. 9. 2013
   Master's thesis entitled "Mission in the Life of Organization" explores the phenomenon of mission. The work is closely focused on the area related to non-profit organizations that provide social services for ...
  • Prevence rizikového chování 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Zuzana (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2017)
   Date of defense: 26. 6. 2017
   The M.A. thesis "The Prevention of hazardous Behaviour" researches the cooperation and interconnectedness of three professional groups and conducts a describes their experience and opinions in the field of child and youth ...
  • Přiřazování učitelů do tříd v základní škole 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Zuzana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 15. 1. 2018
   Práce se věnuje tématice přiřazování učitele do tříd na prvním stupni základní školy. Učitel hraje klíčovou roli ve vzdělávání žáků. V obecném povědomí figuruje pojem "štěstí na učitele", přičemž jednotliví aktéři si takové ...
  • Sankční mechanismy ve sportu 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Zuzana (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2015)
   Date of defense: 4. 5. 2015
   Název: Sankční mechanismy ve sportu Cíle: Cílem práce je provést analýzu sankčních mechanismů uplatňovaných ve sportu, jejich vzájemného vztahu, míry autonomie sportu na právu, odpovědět na otázku, zda je tento stav ...
  • Sebepojetí žáků se specifickými poruchami učení na základní škole 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Zuzana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 12. 9. 2016
  • Srovnání vývoje a užívání konjunktivu v portugalštině a španělštině 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Zuzana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 18. 6. 2012
   V této práci jsme se pokusili poukázat na nejdůležitější rozdíly používání konjunktivu v portugalštině a ve španělštině. Nešlo zde o statistický přehled výskytu jednotlivých výrazů, jelikož tomu nedovoluje rozsah práce. Z ...
  • Vztah diverzity rostlin a diverzity biotopů v CHKO Křivoklátsko 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Zuzana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 12. 6. 2014
   Termín biodiverzita vyjadřuje biologickou rozmanitost na různých úrovních - od diverzity genetické, přes druhovou až po diverzitu ekosystémovou. Rozložení diverzity rostlin na Zemi není rovnoměrné a je ovlivňováno různými ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV