• České soukromé tiskové agentury na příkladu agentury Herminapress 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Veronika (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 22. 6. 2017
   Diplomová práce "České soukromé tiskové agentury na příkladu agentury Herminapress" prezentuje činnost soukromé tiskové agentury Herminapress, kterou původně jako fotoagenturu založil novinář a fotograf Jiří Herman v roce ...
  • Dětské zpracování slovních úloh v matematice s genderově tradičním a netradičním obsahem 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Veronika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 10. 9. 2015
   Cílem této práce je prozkoumat, jak děti školního věku reagují na slovní úlohy v matematice, které se vymykají tradiční představě o rozložení genderových rolí v domácnosti. Tato bakalářská práce porovnává, v jakých slovních ...
  • Dietní prevence diabetes mellitus 2. typu 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Veronika (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2019)
   Date of defense: 19. 6. 2019
   Tato bakalářská práce se zabývá dietní prevencí diabetes mellitus 2. typu. Pro uvedení do problematiky onemocnění se první kapitoly práce věnují obecným informacím o diabetes mellitus. Zaměřují se na jeho klasifikaci, ...
  • Fehler der tschechischen Schüler beim Schreiben im DaF 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Veronika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020)
   Date of defense: 4. 6. 2020
   The following thesis deals with the topic "Mistakes of Czech Learners of German in Writing." The goal is to find out and describe the mistakes made in various German niveaux - specifically A1, A2 and B1. At the same time, ...
  • Festivity řecké diaspory v Praze 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Veronika (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2018)
   Date of defense: 11. 9. 2018
  • Identifikace autora ve forenzní lingvistice 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Veronika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 15. 9. 2014
   Diplomová práce se zabývá forenzní lingvistikou, která není v českém akademickém prostředí příliš známou disciplínou, neboť činnost v tomto oboru mohou vykonávat pouze soudní znalci. Cílem diplomové práce je proto seznámit ...
  • Interakce antibiotik s potravinami 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Veronika (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2021)
   Date of defense: 1. 6. 2021
   Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology & Toxicology Student: Veronika Nováková Supervisor: PharmDr. Jana Pourová, Ph.D. Title of diploma thesis: Food interactions of antibiotics ...
  • Jazykové nešvary v současném českém interview 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Veronika (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 17. 6. 2015
   Bakalářská práce s názvem "Jazykové nešvary v současném českém interview" se věnuje žánru rozhovor (interview) v té podobě, jakou nám nabízí současná mediální produkce. Práce se zabývá všemi podobami rozhovoru, které se ...
  • Mediace jako alternativní způsob řešení sporů 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Veronika (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 5. 11. 2020
   Mediace jako alternativní způsob řešení sporů, Abstrakt, Klíčová slova Abstrakt Má rigorózní práce na téma "Mediace jako alternativní způsob řešení sporů" reflektuje účinnou právní úpravu mediace v právním řádu České ...
  • Možnosti využití jazyka Scratch na ZŠ 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Veronika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 7. 9. 2009
  • Organizační kultura a její vliv na činnost organizace 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Veronika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 23. 6. 2010
   Tématem této bakalářské práce Je "Organizační kultura a její vliv na činnost organizace". V teoretické části se zaměřuje na představení základních definic, pojmů a aspektů souvisejících s organizační kulturou. Dále rozebírá ...
  • Organizační kultura zdravotnického zařízení: případová studie 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Veronika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 17. 9. 2012
   Tématem této diplomové práce je "Organizační kultura zdravotnického zařízení: případová studie". V teoretické části se zaměřuje na představení základních definic, pojmů a aspektů souvisejících s organizační kulturou. Dále ...
  • Ošetřovatelská kazuistika extrémně nezralého novorozence 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Veronika (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2009)
   Date of defense: 9. 6. 2009
  • Příprava a studium vlastností azaanalogů ftalocyaninů 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Veronika (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2011)
   Date of defense: 23. 9. 2011
   Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra Katedra farmaceutické chemie a kontroly léčiv Kandidát Mgr. Veronika Nováková Školitel doc. PharmDr. Petr Zimčík, Ph.D. Název disertační práce ...
  • Studium tvorby biofilmu u bakteriálních izolátů z mléka a mlékárenských výrobků 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Nováková, Veronika (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 7. 9. 2015
   Bakteriální biofilm je uspořádané společenství mikrobiálních buněk uzavřené v extracelulární matrix, přičemž charakteristickým rysem biofilmu je schopnost přichycovat se na abiotické nebo biotické povrchy. Tvorba biofilmu ...
  • Teorie ambivalentního sexismu a techniky jeho zjišťování 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Veronika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020)
   Date of defense: 21. 1. 2020
   Tato diplomová práce se věnuje teorii ambivalentního sexismu a technice jeho měření. Hlavním cílem této práce je převod a validizace 22 - položkového Inventáře ambivalentního sexismu vůči ženám (ASI, Glick & Fiske, 1996) ...
  • Úloha helikáz UAP56 a URH49 při virové infekci 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Veronika (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 1. 6. 2021
   Helicases are proteins with the catalytic ability to unwind double-stranded nucleic acids. An important group are helicases with a DEAD motif, which includes helicase UA56 and the more recently discovered helicase URH49. ...
  • Vliv sociální a ekonomické situace rodiny na vznik dětské obezity 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Veronika (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2021)
   Date of defense: 22. 6. 2021
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou dětské obezity - vliv sociální a ekonomické situace rodiny na vznik dětské obezity. Teoretická část diplomové práce se zprvu věnuje dětské obezitě jako takové - definici, ...
  • Vnímání rodičovského příspěvku z pohledu úplných rodin 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Veronika (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2022)
   Date of defense: 6. 6. 2022
   The main goal of this bachelor thesis is to describe how parental allowance is perceived in complete families. Due to the comparison of individual respondents, incomplete families, in which men or women who take care of a ...
  • Zapojení knihovníka do biblioterapeutické praxe 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Veronika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 29. 1. 2018
   Cílem bakalářské práce Zapojení knihovníka do biblioterapeutické praxe je popsat stav současné biblioterapie, její teoretický rámec a aktuální praxi. Práce mapuje stávající projekty a aktivity v této oblasti a následně ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV