• Autotrofní mikrobiální nárosty na jehlicích nahosemenných dřevin ve vztahu ke znečištění ovzduší 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Radka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 27. 5. 2013
   Aero-terestrické řasy se vyskytují na širokém spektru substrátů jako jsou půda, povrchy rostlin, povrch kamenů a skal i různé antropogenní substráty. Pro tuto skupinu je typická morfologická konvergence směrem ke kokálním ...
  • Autotrofní mikrobiální společenstva na jehlicích nahosemenných dřevin 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Radka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 13. 6. 2011
   V této bakalářské práci jsem shrnula dostupné informace o autotrofních mikrobiálních společenstvech rostoucích na jehlicích nahosemenných dřevin. Tento fenomén je poměrně nový, pozorovaný od osmdesátých let 20. století. V ...
  • Komentovaný překlad: Literatur: Die Zukunft des Lesens, Wie das Wissen in den Kopf kommt (GEO) 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Radka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 13. 2. 2012
  • Komparativní studium současného vtipu u vybraných jihoslovanských národů 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Radka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 22. 9. 2009
   Tématem práce je komparativní studium současného vtipu u vybraných jihoslovanských národů, jejím cílem je kategorizace a rozbor v současnosti vyprávěných vtipů z oblastí Srbska, Černé Hory, Bosny a Hercegoviny a Slovinska. ...
  • Léčba trombofilních stavů z hlediska problému fertility 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Radka (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2007)
   Date of defense: 28. 5. 2007
  • Mediální obraz prezidentských kandidátů před volbami 2008 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Radka (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2009)
   Date of defense: 16. 6. 2009
  • Monitoring vybraných koagulačních parametrů v graviditě 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Radka (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2010)
   Date of defense: 2. 6. 2010
   8.SOUHRN V souboru 73 pacientek s opakovanými spontánními potraty, které měly v osobní anamnéze alespoň jednu trombofilní dispozici, ať už vrozenou mutaci faktoru V Leiden v heterozygotní formě, nebo mutaci 20210A v genu ...
  • Nepřímá pojmenování v českém znakovém jazyce 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Radka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 21. 9. 2009
   Diplomová práce se zabývá nepřímými pojmenováními v českém znakovém jazyce. Tato oblast u nás zatím nebyla systematicky prozkoumána. V práci je představeno a analyzováno celkem 60 znaků, které jsou rozděleny do tří základních ...
  • Ovlivňování životního stylu dětí z města a z venkova volnočasovými aktivitami 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Radka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 27. 5. 2010
   Ve své bakalářské práci se zabývám tématem, jak ovlivňují životní styl dětí z města a z venkova volnočasové aktivity. Zajímalo mě, zda činnosti, kterými se ve volném čase baví městské děti a činnosti, kterými se baví ...
  • Vývoj překladatelských metod na překladech novely Der Hochwald A. Stiftera 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Radka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 17. 9. 2014
   Tato práce se zabývá všemi dosud vzniklými českými překlady novely Der Hochwald Adalberta Stiftera. Jedná se o překlad z druhé poloviny 19. století, dále o překlad z první a rovněž z druhé poloviny 20. století a o překlad ...
  • Vývoj vnímání vlastního těla u žáků mladšího školního věku jako prevence poruch příjmu potravy 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Radka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2008)
   Date of defense: 14. 5. 2008
   The topic of my diploma thesis is the development of the perception of 6 to 10-year-old childrens' own body as a prevention of the food intake disorder. The aim of this work is to discover pupils' attitude to feeding, to ...
  • Životní styl na stránkách časopisu Květy (1960-1968) 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Radka (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 20. 6. 2011
   Diplomová práce Životní styl na stránkách časopisu Květy (1960 - 1968) se zabývá životním stylem v letech 1960 - 1968 v Československu z pohledu týdeníku pro celou rodinu s názvem Květy. Práce zkoumá, jakým způsobem ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV