Now showing items 1-20 of 28

  • Aktivity v přírodě v podmínkách ústavní výchovy 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Petra (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2011)
   Date of defense: 3. 5. 2011
   Název: Aktivity v přírodě v podmínkách ústavní výchovy Cíl práce: Cílem této práce je zmapovat aktivity v přírodě v ústavní výchově v Libereckém kraji. Zjistit druhy aktivit a dobu strávenou aktivitami v přírodě. Metoda ...
  • Diskursy zbožnosti a genderů v českých raně novověkých preskriptivních spisech týkajících se manželství, vdovství a panenství 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Petra (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2013)
   Date of defense: 12. 2. 2013
   In my thesis I deal with definition, thematization and legitimation of piety in prescriptive texts from early modern that treatise on marriage, virginity and widowhood. In the writings of the 16th and 17th century imagination ...
  • Dospělí lidé s autismem 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Petra (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2008)
   Date of defense: 5. 2. 2008
   Práce je rozdělena do tří částí (plus přílohy). První část shrnuje obecné poznatky o autistické poruše. Popisuje její typické symptomy v komunikaci, emocích, sociálním chování, myšlení a smyslovém vnímání. Nejsou opomenuty ...
  • Feminist Science Fiction: Cherie Priest's The Clockwork Century 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Petra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 29. 1. 2018
   Feministická Sci-fi Literatura: Mechanické století Cherie Priest Magisterská Práce Petra Nováková Abstrakt Marleen S. Barr, průkopnice feministické kritiky vědeckofantastické literatury, je otevřenou komentátorkou genderové ...
  • Firemní dobrovolnictví jako forma naplňování společenské odpovědnosti firem 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Petra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 6. 9. 2016
   Tato diplomová práce se zaměřuje na firemní dobrovolnictví jako formu naplňování společenské odpovědnosti firem. Předmětem její první kapitoly je představení konceptu společenské odpovědnosti firem. Druhá kapitola je ...
  • Frekvence HLA antigenů v souboru dárců plazmy Transfuzního oddělení Fakultní nemocnice Hradec Králové 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Petra (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2017)
   Date of defense: 22. 9. 2017
   Author: Petra Novakova Title: The frequency of HLA antigens in the group of plasma donor of the Transfusion Departmen, University Hospital, Hradec Králové Bachelor thesis Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec ...
  • Generační zkušenosti v lokálním prostoru: Sepekov 1945 - 1965 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Petra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 5. 9. 2018
   (česky) Cílem práce bylo pokusit se o zanalyzování různé generační zkušenosti v lokálním prostoru v jejich vazbě na identity, mentality osob narozených v rozdílném časovém období. Práce zkoumá jednu konkrétní vesnici v ...
  • Harry Potter: A Social critique 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Petra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 8. 9. 2014
   Harry Potter: Sociální Kritika Cílem této práce je předložit analýzu řady fantasy románů Harry Potter od autorky J.K. Rowlingové jako díla sociální kritiky. Výrazný rozdíl mezi dvěma diametrálně odlišnými fiktivními světy, ...
  • Komentovaný překlad: Roboter mit Entdeckerlust 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Petra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 9. 9. 2013
   Cílem předkládané bakalářské práce je vytvořit překlad článku Roboter mit Entdeckerlust od autorů Ralfa Dera a Nihata Aye a doplnit jej komentářem. Ten je rozdělen do čtyř částí. První část tvoří překladatelská analýza, ...
  • Konstrukce identity dospívajících dívek v internetových médiích a časopisech 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Petra (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 26. 6. 2013
   Diplomová práce "Konstrukce identity dospívajících dívek v internetových médiích a časopisech" se zabývá mediálními texty, které jsou určené dospívajícím dívkám; konkrétně se zaměřuje na tři výrazné mediální typy v této ...
  • Korejská manhwa 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Petra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 16. 9. 2010
   Cílem této bakalářské práce je charakteristika a rozbor moderní korejské manhwy. Teoretická část se obecně věnuje historii manhwy od počátku 20. století až do současnosti, a také jejímu vymezení vůči západní komiksům a ...
  • Obraz cizince v českých médiích 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Petra (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2006)
   Date of defense: 19. 6. 2006
  • Ošetřovatelská péče o nemocného s dg. ischemická choroba srdeční po operaci 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Petra (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2008)
   Date of defense: 23. 4. 2008
  • Ošetřovatelská péče o pacientku s diabetem mellitem 2. typu (případová studie) 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Petra (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2010)
   Date of defense: 12. 4. 2010
   Cílem mé bakalářské práce je zpracování případové studie ošetřovatelské péče u pacientky s diabetem mellitus 2.typu hospitalizované na interním oddělení. Pacientka souhlasí s použitím informací, které jsem s jejím svolením ...
  • Porovnání vlastností výlisků ze silicifikovaných mikrokrystalických celulos o různé velikosti částic 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Petra (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2007)
   Date of defense: 1. 3. 2007
   In the work is studied mechanical strength and disintegration time of tablets prepared by direct compression of the two form silicified microcrystalline celluloses - Prosolv SMCC 50 and Prosolv SMCC 90 according to the ...
  • Sexuální robotika: humanizace, genderizace a sexualizace sexbotů 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Petra (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2022)
   Date of defense: 23. 9. 2022
   The diploma thesis focuses on the analysis of tendencies to humanize modern technologies, i.e. the process of assigning human attributes and characteristics, roles and features to machines, despite the fact that machines ...
  • Spotřeba vybraných zemědělských komodit v Česku a její dopady na vodní zdroje v zemích produkce 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Petra (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 26. 5. 2015
   Diplomová práce se zabývá vazbami mezi spotřebou potravin a environmentálními dopady na místech spotřebě často velmi vzdálených. Spotřeba potravin působí prostřednictvím mezinárodního obchodu tlak na vodní zdroje v jiných ...
  • Studium vlastností výlisků ze silicifikovaných mikrokrystalických celulos 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Petra (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2006)
   Date of defense: 6. 6. 2006
   V práci je studována pevnost tablet v tahu a doba rozpadu výlisků ze silicifikovaných mikrokrystalických celulos, Prosolv SMCC 90 a Prosolv HD 90, v závislosti na lisovací síle, přídavku dvou typů mazadel a dvou léčivých ...
  • Superlearning 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Petra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 8. 2. 2013
   Tato odborná práce je věnována tématu superlearningu. Jejími hlavními cíli jsou přehledné a smysluplné ucelení dosavadního vědění v dané oblasti a zprostředkování informací o možnostech využití tzv. pravohemisferických ...
  • Superlearning 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Nováková, Petra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 27. 6. 2012
   Tato odborná práce je věnována tématu superlearning. Jejími hlavními cíli jsou přehledné a smysluplné ucelení dosavadního vědění v dané oblasti a zprostředkování informací o využití superlearningu ve výuce cizích jazyků v ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV