Now showing items 1-13 of 13

  • Homosexuálové v české novinové produkci 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Michaela (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2007)
   Date of defense: 19. 6. 2007
  • Izolace a biologická aktivita pigmentu myxoxanthophyllu z mikrořas. 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Michaela (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2022)
   Date of defense: 15. 2. 2022
   Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacognosy Candidate Mgr. Michaela Nováková Supervisor doc. PharmDr. Lenka Tůmová, Ph.D. Co-supervisor Dr. José Carlos Cheel Horna, Ph.D. Title of ...
  • Karel Čapek a jeho "tichý hlas" v době ohrožení demokracie (1935-1938) 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Michaela (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 18. 6. 2014
   Ve své bakalářské práci na téma "Karel Čapek a jeho ‚tichý hlas' v době ohrožení demokracie" analyzuji publicistické texty, které vycházely v letech 1935-1938 v deníku Lidové noviny, České slovo a časopise Přítomnost. ...
  • Ošetřovatelská péče o nemocnou s diagnózou karcinomu prsu 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Michaela (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2006)
   Date of defense: 9. 6. 2006
  • Práce v neziskovém sektoru jako další kariérní výzva 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Michaela (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2016)
   Date of defense: 5. 9. 2016
   Tato práce si dává za cíl zjistit, jaké jsou motivy lidí k přechodu ze ziskového do neziskového sektoru a jaké jsou životní zkušenosti a názory těch, kteří si působení v obou sektorech vyzkoušeli. Práce zkoumá, jestli se ...
  • Právní jednání směřující ke skončení pracovního poměru 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Michaela (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2022)
   Date of defense: 24. 2. 2022
   Právní jednání směřující ke skončení pracovního poměru Tématem předkládané diplomové práce jsou jednotlivá právní jednání směřující ke skončení pracovního poměru. Jde o velmi stěžejní oblast pracovního práva, neboť skrze ...
  • Právní úprava vybraných spotřebitelských smluv 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Michaela (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 12. 9. 2016
   Spotřebitelská problematika se začala postupně rozvíjet již v 70. letech minulého století, ovšem o skutečném začátku komunitární spotřebitelské problematiky můžeme hovořit až od přelomu 80. a 90. let 20. století. Jedná se ...
  • Rozhodčí doložky ve spotřebitelských věcech s dopadem na exekuční řízení 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Michaela (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 7. 3. 2019
   Arbitration clauses in cunsumer affairs with impact on execution proceeding Abstract Arbitration is one of the forms of alternative dispute resolution. The arbitration institute is not a novice in the area of law. Its ...
  • "Special Relationship"? Britsko-americké vztahy v období vlády Baracka Obamy a Davida Camerona 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Michaela (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 12. 9. 2017
   Když premiér Churchill hovořil ve svém projevu ve Fultonu v roce 1946 o zvláštních vztazích mezi Spojenými státy a Velkou Británií, zakládal své tvrzení na společných kulturních znacích a výrazném rozvoji spolupráce obou ...
  • Strategie marketingové komunikace firmy Skechers na českém trhu 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Michaela (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2019)
   Date of defense: 14. 5. 2019
   Title: Strategy of marketing communication for Skechers on the Czech market Goals: The main objective of my thesis is to create a marketing strategy of communication for the Skechcers brand on the Czech market. This goal ...
  • Výzkum vnímání designu produktů firmy Skechers členy generace Y 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Michaela (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2016)
   Date of defense: 16. 9. 2016
   Název: Výzkum vnímání designu produktů firmy Skechers členy generace Y Cíle: Hlavním cílem bakalářské práce je zjistit názor generace Y na design sportovní obuvi značky Skechers. Určit, jaké faktory designu jsou nejdůležitější ...
  • Znalosti žáků 2. stupně vybrané ZŠ o menstruačním cyklu 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Michaela (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 21. 5. 2019
   Práce se zabývá gramotností žáků na vybrané ZŠ na téma menstruační cyklus. Zaměřena je pře- devším na základní informace o menstruaci a na to, jak vybraným respondentům toto téma více osvětlit. Cílem práce je zjistit, jaké ...
  • Žahavci (Cnidaria) se zřetelem k zástupcům vyskytujícím se v ČR 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Michaela (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 23. 5. 2016

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV