Now showing items 1-20 of 25

  • Analýza historických léčivých přípravků naloxonu, adrenalinu a efedrinu. 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Lucie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 1. 6. 2015
   Cílem diplomové práce byla analýza historických léčivých přípravků, zahrnující stanovení obsahu léčivé látky a identifikaci jejích případných degradačních produktů. Historický léčivý přípravek naloxonu byl analyzován ...
  • Analýza historických lékových forem kofeinu a santoninu. 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Lucie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 10. 6. 2013
   Historické lékové formy kofeinu a santoninu byly analyzovány hmotnostní spektrometrií, vzorek kofeinu byl kvantifikován spektrofotometricky, vzorek santoninu byl kvantifikován acidobazickou titrací. V analyzované historické ...
  • Analýza poruch VDJ uspořádaní a jejich vliv na produkci imunoglobulinů u populace CD19+IgM+CD27-CD21lowCD38lowCD24+/- B lymfocytů pacientů s CVID 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Lucie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009)
   Date of defense: 8. 6. 2009
  • Brittle tectonics in the NE Bohemian Massif as related to recent tectonic movements indicated by GPS measurement 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Lucie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 10. 6. 2013
   North-eastern part of the Bohemian Massif is characterised by many NW-SE striking faults. The Sudetic Marginal Fault Zone (SMFZ) and Hronov - Poříčí Fault Zone (HPFZ) represent the major seismoactive dislocations in this ...
  • Brittle tectonics in the NE Bohemian Massif as related to recent tectonic movements indicated by GPS measurement 

   Defence status: RECOGNIZED
   Nováková, Lucie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 20. 9. 2013
   North-eastern part of the Bohemian Massif is characterised by many NW-SE striking faults. The Sudetic Marginal Fault Zone (SMFZ) and Hronov - Poříčí Fault Zone (HPFZ) represent the major seismoactive dislocations in this ...
  • Dvě tváře jedné zahrady: Betonová zahrada a její zpracování 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Lucie (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2017)
   Date of defense: 18. 1. 2017
   Má práce si klade za cíl podrobit bližší analýze prvotinu britského autora Iana McEwana, Betonovou zahradu, a zmapovat vliv, který má na současnou kulturu. K tomu jsem zvolila její první zámořskou adaptaci na prknech ...
  • Elizabeth Bishop: The Map of Her Life and Work 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 5. 2. 2019
   The aim of the thesis is straightforward: to provide readers with a glimpse into the life of Elizabeth Bishop but not to put emphasis on biographical details. The focus lies on her two most formative relationships with her ...
  • Far from Peace: The Images of Space and Domesticity in the Poetry of Medbh McGuckian and Leontia Flynn 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 10. 9. 2020
   1 ABSTRACT Key words: Northern Irish poetry, Leontia Flynn, Medbh McGuckian, domesticity, domestic space, the Troubles, post-Agreement poetry The aim of the thesis is to observe the Northern Irish conflict from the vantage ...
  • Institut státního občanství Rakouské republiky 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Lucie (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 25. 10. 2017
   Název diplomové práce: Institut státního občanství Rakouské republiky Státní občanství je často definováno jako status osoby, která je podle práva daného státu uznána za jeho člena. Tento status je většinou spojen s určitými ...
  • Komparace Evropy 2 a Frekvence 1 s ohledem na cílovou skupinu 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Lucie (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 14. 6. 2017
   Tato bakalářská práce porovnává dvě české soukromé stanice - Evropu 2 a Frekvenci 1. V praktické části práce jsem využila dotazníkové šetření, které pomohlo lépe definovat cílovou skupinu "mladí", jejíž charakteristika je ...
  • Morfologická variabilita vybraných evropských druhů podčeledi Soricinae 

   Defence status: RECOGNIZED
   Whole item or its parts have restricted access until 01. 10. 2023
   Nováková, Lucie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 30. 9. 2020
   Rejskové podčeledi Soricinae tvoří jedny z nejpočetnějších a nejběžnějších zástupců savčí fauny Holarktické oblasti. Jejich uniformní fenotyp a skrytý způsob života však znesnadňuje jejich výzkum. V důsledku toho zákonitosti, ...
  • Negativní vlivy na vývoj dítěte se zaměřením na problematiku rozvodu 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Lucie (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2018)
   Date of defense: 25. 9. 2018
  • Nezaměstnanost v regionu Vrchlabí 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Lucie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 9. 9. 2013
   The aim of this work is to analyze the theoretic knowledge and unemployment in the region Vrchlabí. The work is divided into two main chapters. The first part describes the nature of unemployment, its causes, impacts on ...
  • Obraz Elišky Přemyslovny v kronikách, beletrii a dramatu 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Lucie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 8. 9. 2010
   Eliška Přemyslovna, česká královna, lucemburská hraběnka, dcera Václava II., sestra posledního Přemyslovce Václava III.,1 matka "otce vlasti" a římského císaře Karla IV. A daly by se nalézt i další atributy, které by mohly ...
  • Osobnost Túpaca Amarua II. a jeho přínos pro další vývoj v Peru 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 22. 9. 2010
   Tato diplomová práce na úvod popisuje historické pozadí koloniálního období v místokrálovství Peru a následně se soustřeďuje na povstání Josého Gabriela Túpaca Amarua, které bylo vyústěním obecné nespokojenosti vládnoucí ...
  • Ošetřovatelská péče o pacienta s onemocněním Diabetes mellitus II. typu 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Lucie (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2010)
   Date of defense: 7. 9. 2010
   For my bachelor thesis I have chosen a patient with diabetes mellitus type II., which was adopted at a metabolic intensive care unit after detection of decompensation of diabetes, hyperglycemia. The patient was indicated ...
  • Potravní ekologie kuny skalní (Martes foina) v ČR 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Lucie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 17. 9. 2014
   Potrava kuny skalní (Martes foina) byla studována v synantropním prostředí na čtyřech lokalitách. Lokality byly vybrány tak, aby sledovaly urbanizační gradient od centra velkoměsta, přes jeho periferii až po menší obce. ...
  • Potravní ekologie kuny skalní (Martes foina) v Evropě. 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Lucie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 31. 5. 2012
   Kuna skalní, Martes foina (Erxleben, 1777) se v posledních desetiletích stává silně synantropním živočichem a také narůstá její populační hustota. Tato práce shrnuje poznatky o potravních návycích kuny skalní v Evropě. V ...
  • Projektové vyučování ve výuce lidských práv ve výchově k občanství 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Lucie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 8. 1. 2018
   Diplomová práce se nejprve zabývá v teoretické části porovnáním Listiny základních práv a svobod ČR a Slovenské ústavy s deklarací lidských práv ve smyslu historického přijetí v obou porovnávaných státech. Dále se věnuje ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV