• Analýza potřeb klientů a pracovníků kontaktních center pro uživatele návykových látek ve Zlínském kraji 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Kristýna (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2017)
   Date of defense: 15. 6. 2017
   Východiska: Analýza potřeb je důležitým nástrojem pro zjištění, jaké jsou požadavky a potřeby cílových skupin, kterým nabízíme nebo chceme určité služby nabídnout. V roce 2015 bylo v kontaktu s nízkoprahovými službami ...
  • Evaluace spokojenosti klientů s terénním programem No Biohazard 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Kristýna (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2020)
   Date of defense: 16. 6. 2020
   Background: In this work, I deal with adequacy of services and needs of clients within the No Biohazard program. The purpose of the evaluation is important particularly for directors and program managers. It is the directors ...
  • Informovaný souhlas pacienta 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Kristýna (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 4. 9. 2009
   54 8. Závěr V úvodu jsem si vytkla cíl této práce, kterým bylo pojednat o institutu informovaného souhlasu, jeho obsahu, složkách a formě, a dalších problémech s tím souvisejících. Na začátku práce jsem pojednala o vývoji ...
  • Informovaný souhlas pacienta 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Kristýna (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 11. 2. 2010
  • Interakce mediálního a marketingového diskurzu na příkladu mediálního obrazu hudebníka Tomáše Kluse 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Kristýna (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 20. 6. 2011
   Diplomová práce Interakce mediálního a marketingového diskurzu na příkladu mediálního obrazu hudebníka Tomáše Kluse se zabývá vlivem korporátní agendy na agendu mediální. V teoretické rovině se práce zabývá základními ...
  • Láska a moc ve výtvarném umění doby renesance 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Kristýna (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2008)
   Date of defense: 17. 3. 2008
  • Mapování životního stylu Zero Waste 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Kristýna (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 12. 6. 2019
   Práce zkoumá vnímání životního stylu Zero Waste z pohledu lidí, kteří tímto životním stylem žijí. Hlavními cíli výzkumu je zmapování vnímání životního stylu Zero Waste v rámci pojmenování toho, co pro informátory ten to ...
  • Nakládání s plastovým odpadem na Bali 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Kristýna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 10. 6. 2020
   In recent years, considerable attention has been paid to the phenomenon of plastic waste management and the issue of plastic pollution. Together with climate change, biodiversity loss, deforestation, and careless and ...
  • Paratextem nesená reference: antologie české literatury v angličtině 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Kristýna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 28. 5. 2007
   Tato práce analyzuje paratexty antologií české literatury a sleduje, jak jednotlivé prvky v paratextech zvýrazňují informační a mimoliterární význam obsahu antologie a budují její referenci k určitému většímu celku, české ...
  • Práva z vadného plnění ve spotřebitelských smlovách 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Kristýna (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 27. 6. 2019
   Práva z vadného plnění ve spotřebitelských smlouvách Abstrakt Tato diplomová práce, která se zabývá právy z vadného plnění ve spotřebitelských smlouvách, pojednává jak o obecné úpravě práv z vadného plnění ve vztahu ...
  • Reakce na Velkou francouzskou revoluci v Anglii 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Kristýna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 13. 9. 2011
   Tato práce se zabývá reakcí na Velkou francouzskou revoluci v Anglii. První část přibližuje vnitřní a zahraniční politiku v Británii v období před pádem Bastily. Dále rozebírá ohlas revolučních událostí na politické scéně ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV