• Analýza herního výkonu minižákyň v aspektech přerušování herního děje 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Kateřina (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2015)
   Date of defense: 5. 5. 2015
   Název práce: Analýza herního výkonu minižákyň v aspektech přerušování herního děje Cíle práce: Cílem diplomové práce je zjistit počet a četnost přerušení hry rozhodčími ve všech kategoriích minižákyň v jedné sezóně a jejich ...
  • Analýza herního výkonu v basetbalu minižákyň v aspektech porušování pravidel 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Kateřina (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2013)
   Date of defense: 12. 9. 2013
   Název práce: Analýza herního výkonu v basketbalu minižákyň v aspektech porušování pravidel Cíle práce: Cílem bakalářské práce je zjistit četnost přerušení hry rozhodčími v kategorii minižákyň v jedné sezóně a následná ...
  • Analýza lékových problémů v lůžkovém zdravotnickém zařízení I. 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Kateřina (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2016)
   Date of defense: 28. 4. 2016
   Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra sociální a klinické farmacie Kandidát: Kateřina Nováková1 Vedoucí rigorózní práce: Josef Malý1 1 Katedra sociální a klinické farmacie, Univerzita ...
  • Autobiografické prvky v literární tvorbě spisovatele Shen Congwena 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 12. 9. 2012
  • Firemní kultura a její vliv na zaměstnance 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 1. 2. 2011
   Předmětem této diplomové práce je firemní kultura a její vliv na zaměstnance. V teoretické části předkládáme přehled současných pojetí firemní kultury, jejich prvků a struktury. Věnujeme pozornost souvislostem, které ...
  • Fyzioterapeutická intervence při léčbě dysartrie po cévní mozkové příhodě 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Kateřina (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2014)
   Date of defense: 22. 5. 2014
   Cévní mozková příhoda je nejčastější příčinou poruch řeči v dospělém věku. Mezi tyto poruchy patří dysartrie, jakožto porucha motorické realizace řeči. Její léčba se neomezuje pouze na terapii samotného hlasového a ...
  • Hra, hravost a hračka ve výtvarném umění 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 14. 9. 2010
   Svou práci jsem zaměřila na hru, hravost a hračku. Nejprve jsem hledala, kde se tyto témata nejvíce objevují a to jak nás v životě ovlivňují. Uvedla jsem i některé definice. Dále jsem tyto témata více rozváděla a hledala ...
  • Hromadné pohybové skladby pro mladší žactvo v roce 1980 a 2012 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 24. 5. 2018
   Cílem diplomové práce je analyzovat dvě hromadné skladby. Spartakiádní skladbu pro mladší žákyně z roku 1980 a sletovou skladbou ČASPV Mezi hvězdami z roku 2012 z hlediska prostorové choreografie a vzájemně je porovnat. ...
  • Malba jako hmota 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 22. 5. 2019
   Kateřina Nováková- Painting as matter ABSTRACT In my thesis I focus on painting and its material overlap. I no longer only observe paintings by sight, alone, I also use touch. As a result, the optical smoothness of the ...
  • Pevěcká interpretace moderní populární hudby 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 13. 9. 2017
   Bakalářská práce se zabývá tématem Pěvecká interpretace moderní populární hudby. Studie je věnována všem, kteří chtějí dozvědět něco více o vokálním projevu různých žánrů populární hudby. Cílem práce je poukázat na specifika ...
  • Plná krev - nový transfuzní přípravek s obsahem trombocytů. 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Kateřina (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2020)
   Date of defense: 3. 9. 2020
   Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biologických a lékařských věd Kandidát: Bc. Kateřina Nováková Školitel: RNDr. Gabriela Červená, Ph.D. plk. MUDr. Miloš Bohoněk, Ph.D. Název diplomové práce: ...
  • Pod taktovkou - muzikál! (Kompetence dirigenta při procesu nastudování muzikálového představení Legenda jménem Holmes) 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020)
   Date of defense: 16. 9. 2020
   1 Abstrakt Diplomová práce se zabývá oblastí muzikálového divadla a specifikuje veškeré činnosti a kompetence dirigenta při přípravě a následné realizaci muzikálového představení. Text práce sestává ze dvou částí. Teoretická ...
  • Poruchy chování v dětském věku 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 17. 5. 2011
  • Práce s dětskou literaturou u předškolních dětí zprostředkovávající život s vybranými speciálními vzdělávacími potřebami 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2022)
   Date of defense: 17. 5. 2022
   The bachelor thesis deals with what children's books are suitable for opening the topic of a child's life with special educational needs (SEN) and what methods of working with the book (including reading strategies) to use ...
  • Procvičování slovní zásoby u různě pokročilých studentů 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 16. 9. 2010
   Procvičování slovní zásoby u r zn pokročilých student Anotace: Tato diplomová práce se zabývá slovní zásobou a to zvlášt z hlediska jejího procvičování a opakování. V první části definuje jednotlivá teoretická východiska ...
  • Prohlášení vlastníka 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Kateřina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2022)
   Date of defense: 23. 5. 2022
   Owner's declaration Abstract The master's thesis deals with the topic of owner's declaration defined in section 1166 of the Czech Civil Code. It is divided into three main chapters. In the beginning of the thesis I firstly ...
  • Přehled diabetických diet s nižším obsahem energie a vyšším zastoupením tuku 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Kateřina (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2009)
   Date of defense: 11. 9. 2009
  • Slovní zásoba textů kapely Lucie 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020)
   Date of defense: 10. 9. 2020
  • Speciálně pedagogická podpora v oblasti pracovní přípravy osob s kombinovaným postižením 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 12. 1. 2021
   Diplomová práce na téma Speciálně pedagogická podpora v oblasti pracovní přípravy osob s kombinovaným postižením si klade za cíl, objasnit problematiku pracovní přípravy studentů Praktické školy jednoleté a Praktické školy ...
  • Specifika atraktivit cestovního ruchu na Pelhřimovsku a jejich propagace 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Kateřina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 9. 9. 2013
   Tato práce se zabývá cestovním ruchem v okrese Pelhřimov. Cílem bylo zjistit, jakým způsobem jsou města Pelhřimov a Humpolec ovlivněna novými specifickými formami cestovního ruchu, a to v Pelhřimově především činností ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV