• Analýza herního výkonu minižákyň v aspektech přerušování herního děje 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Kateřina (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2015)
   Date of defense: 5. 5. 2015
   Název práce: Analýza herního výkonu minižákyň v aspektech přerušování herního děje Cíle práce: Cílem diplomové práce je zjistit počet a četnost přerušení hry rozhodčími ve všech kategoriích minižákyň v jedné sezóně a jejich ...
  • Analýza herního výkonu v basetbalu minižákyň v aspektech porušování pravidel 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Kateřina (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2013)
   Date of defense: 12. 9. 2013
   Název práce: Analýza herního výkonu v basketbalu minižákyň v aspektech porušování pravidel Cíle práce: Cílem bakalářské práce je zjistit četnost přerušení hry rozhodčími v kategorii minižákyň v jedné sezóně a následná ...
  • Analýza lékových problémů v lůžkovém zdravotnickém zařízení I. 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Kateřina (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2016)
   Date of defense: 28. 4. 2016
   Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra sociální a klinické farmacie Kandidát: Kateřina Nováková1 Vedoucí rigorózní práce: Josef Malý1 1 Katedra sociální a klinické farmacie, Univerzita ...
  • Autobiografické prvky v literární tvorbě spisovatele Shen Congwena 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 12. 9. 2012
  • Firemní kultura a její vliv na zaměstnance 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 1. 2. 2011
   Předmětem této diplomové práce je firemní kultura a její vliv na zaměstnance. V teoretické části předkládáme přehled současných pojetí firemní kultury, jejich prvků a struktury. Věnujeme pozornost souvislostem, které ...
  • Fyzioterapeutická intervence při léčbě dysartrie po cévní mozkové příhodě 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Kateřina (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2014)
   Date of defense: 22. 5. 2014
   Cévní mozková příhoda je nejčastější příčinou poruch řeči v dospělém věku. Mezi tyto poruchy patří dysartrie, jakožto porucha motorické realizace řeči. Její léčba se neomezuje pouze na terapii samotného hlasového a ...
  • Hra, hravost a hračka ve výtvarném umění 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 14. 9. 2010
   Svou práci jsem zaměřila na hru, hravost a hračku. Nejprve jsem hledala, kde se tyto témata nejvíce objevují a to jak nás v životě ovlivňují. Uvedla jsem i některé definice. Dále jsem tyto témata více rozváděla a hledala ...
  • Hromadné pohybové skladby pro mladší žactvo v roce 1980 a 2012 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 24. 5. 2018
   Cílem diplomové práce je analyzovat dvě hromadné skladby. Spartakiádní skladbu pro mladší žákyně z roku 1980 a sletovou skladbou ČASPV Mezi hvězdami z roku 2012 z hlediska prostorové choreografie a vzájemně je porovnat. ...
  • Pevěcká interpretace moderní populární hudby 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 13. 9. 2017
   Bakalářská práce se zabývá tématem Pěvecká interpretace moderní populární hudby. Studie je věnována všem, kteří chtějí dozvědět něco více o vokálním projevu různých žánrů populární hudby. Cílem práce je poukázat na specifika ...
  • Plná krev - nový transfuzní přípravek s obsahem trombocytů. 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Kateřina (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2020)
   Date of defense: 3. 9. 2020
   Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biological and Medical Sciences Candidate: Bc. Kateřina Nováková Supervisor: RNDr. Gabriela Červená, Ph.D. plk. MUDr. Miloš Bohoněk, Ph.D. Title of ...
  • Pod taktovkou - muzikál! (Kompetence dirigenta při procesu nastudování muzikálového představení Legenda jménem Holmes) 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020)
   Date of defense: 16. 9. 2020
   1 Abstrakt Diplomová práce se zabývá oblastí muzikálového divadla a specifikuje veškeré činnosti a kompetence dirigenta při přípravě a následné realizaci muzikálového představení. Text práce sestává ze dvou částí. Teoretická ...
  • Poruchy chování v dětském věku 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 17. 5. 2011
  • Procvičování slovní zásoby u různě pokročilých studentů 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 16. 9. 2010
   Procvičování slovní zásoby u r zn pokročilých student Anotace: Tato diplomová práce se zabývá slovní zásobou a to zvlášt z hlediska jejího procvičování a opakování. V první části definuje jednotlivá teoretická východiska ...
  • Přehled diabetických diet s nižším obsahem energie a vyšším zastoupením tuku 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Kateřina (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2009)
   Date of defense: 11. 9. 2009
  • Slovní zásoba textů kapely Lucie 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020)
   Date of defense: 10. 9. 2020
  • Specifika atraktivit cestovního ruchu na Pelhřimovsku a jejich propagace 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Kateřina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 9. 9. 2013
   Tato práce se zabývá cestovním ruchem v okrese Pelhřimov. Cílem bylo zjistit, jakým způsobem jsou města Pelhřimov a Humpolec ovlivněna novými specifickými formami cestovního ruchu, a to v Pelhřimově především činností ...
  • Technické a praktické vlastnosti peroneálních AFO ortéz 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Kateřina (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2017)
   Date of defense: 30. 5. 2017
   Název: Technické a praktické vlastnosti peroneálních AFO ortéz Cíle: Hlavním cílem této práce je získání teoretických znalostí o peroneálních AFO ortézách a zjišt ní nabídky produkt na eském i zahrani ním trhu, které mohou ...
  • Využití elektromyografie pro funkční diagnostiku horní končetiny u spinálních pacientů z pohledu ergoterapeuta 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Kateřina (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2019)
   Date of defense: 18. 6. 2019
   DIPLOMOVÉ PRÁCE Jméno: Bc. Kateřina Nováková Vedoucí práce: PhDr. Kristýna Hoidekrová Oponent práce: Název diplomové práce: Využití elektromyografie pro funkční diagnostiku horní končetiny u spinálních pacientů z pohledu ...
  • Využití přístupů orientovaných na člověka u seniora ztrácejícího komunikační schopnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Kateřina (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2017)
   Date of defense: 12. 9. 2017
   Práce se zabývá porovnáním dvou přístupů zaměřených na člověka. Jedná se o psychobiografický model péče podle prof. Böhma a reminiscenci. Záměrem je porovnání možného využití těchto modelů z pohledu pracovníků v přímé péči ...
  • Wang Zengqi a jeho povídkové dílo 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 16. 6. 2017
   Wang Zengqi, an important representative of modern Chinese literature, is best known as an author of pastoral, nostalgic fiction, written in the early 1980s, and as Shen Congwen's student. His short stories ‚Ordination' ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV