• Analýza prevalence deficitu vitaminu D v dospělé populaci 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Jana (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2017)
   Date of defense: 14. 9. 2017
   PREVALENCE DEFICITU VITAMÍNU D V DOSPĚLÉ POPULACI Autor: Jana Nováková Konzultant: PharmDr. Eva Zimčíková PhD. ÚVOD Odhadovaný deficit vitamínu D se vyskytuje až u 1/3 populace. Deficit vitamínu D se objevuje u řady ...
  • Avarské výzdobné motivy v době avarské a jejich transformace v době velkomoravské. 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 16. 6. 2015
   Práce si klade za cíl přehledově katalogizovat hlavní avarské výzdobné motivy, zachytit jejich proměny v době velkomoravské a nastínit jejich vazby na východní a středomořské kultury. Opírá se o vypracovaný katalog deseti ...
  • Biologická aktivita obsahových látek rostlin VII.Vliv alkoloidů z různých rostlinných taxonů na acetylcholinesterázu 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Jana (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2007)
   Date of defense: 4. 6. 2007
   Nováková, J.: Biologická aktivita obsahových látek rostlin VII. Vliv alkaloidů z různých rostlinných taxonů na acetylcholinesterázu. Diplomová práce, Univerzita Karlova V Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 78 ...
  • Bioologická aktivita obsahových látek rostlin XVII. Vliv alkaloidů z různých rostlinných taxonů na acetylcholinesterázu. 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Jana (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2008)
   Date of defense: 30. 9. 2008
   Nováková, J.: Biologická aktivita obsahových látek rostlin XVII. Vliv alkaloidů z různých rostlinných taxonů na acetylcholinesterázu. Rigorózní práce, Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta, Katedra farmaceutické ...
  • Environmentální výchova na základní škole Červené Pečky 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 19. 5. 2016
   NÁZEV: Environmentální výchova na základní škole Červené Pečky AUTOR: Jana Nováková KATEDRA: Katedra pedagogiky VEDOUCÍ PRÁCE: PhDr. Alena Thorovská ABSTRAKT: Bakalářská práce s názvem "Environmentální výchova na základní ...
  • Exkurze po březích řeky Vrchlice, zaměřené na dřeviny, se žáky základní školy 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 28. 5. 2018
   Pro svou diplomovou práci jsem si zvolila téma "Exkurze po březích řeky Vrchlice, zaměřené na dřeviny, se žáky základní školy". Toto téma jsem si vybrala záměrně, hned z několika důvodů. Chtěla jsem upozornit na malebné ...
  • Finanční trh, regionální rozvoj a podpora MSP: programy START a KREDIT 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Jana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2007)
   Date of defense: 30. 5. 2007
  • Historický vývoj odborných škol v Táboře od konce 19. století po současnost 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 13. 1. 2014
  • Integrovaný žák s Aspergerovým syndromem jako člen třídního kolektivu 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 30. 5. 2012
  • Metodika školy chůze pacienta s transtibiální amputací 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Jana (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2013)
   Date of defense: 13. 5. 2013
   Title: Methodology of gait school of a patient with transtibial amputation Objectives: The main objective of this thesis is to give a comprehensive overview of methodology of the gait school from the prosthetic and ...
  • Monte Carlo Simulations of the Tile Calorimeter and Measurement of the Z→ττ Cross Section with the ATLAS Detector 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Jana (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 5. 9. 2012
   Title: Monte Carlo Simulations of the Tile Calorimeter and Measurement of the Z → ττ Cross Section with the ATLAS Detector Author: Mgr. Jana Nováková Department: Institute of Particle and Nuclear Physics (IPNP) Supervisor: ...
  • Odpovědnost za vady věci prodané jako jeden z prostředků ochrany slabší smluvní strany 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Jana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 27. 6. 2012
   The thesis deals with the topic of the liability for defects in a sold thing with an emphasis on the relevant provisions of private law, particularly the Civil Code, and with regard to legislation concerning consumer ...
  • Ošetřovatelská péče o pacienta po hemithyreoidectomii 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Jana (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2010)
   Date of defense: 6. 9. 2010
   The aim of this paper is case study in a patient aged 48 years who has been admitted for planned surgery for thyroid j goiter. Mr. Z.B. was hospitalized in a department of surgery, a Prague hospital. Hospitalization lasted ...
  • Stanovení pufrační kapacity cytosolu bakterií 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Jana (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
   Date of defense: 27. 6. 2006
  • Studium průniku oligonukleotidů skrz liposomální membránu 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Jana (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 26. 5. 2008
   Modified oligonucleotides, short pieces of nucleic acids, have become potential candidates for treatment of viral, malignant or genetic diseases. Efficient application of modified oligonucleotides requires their sufficient ...
  • Studium rekonstrukce rozpadu Higgs -> τ τ 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Jana (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
   Date of defense: 4. 6. 2007
   Dvě nezávislé metody na rekonstrukci hmoty Higgsova bosonu v procesu H jsou studovány a porovnány v této diplomové práci. Hmota Higgsova bosonu je obvykle rekonstruována pomocí kolineární aproximace, která je založena na ...
  • La syllabation du francais par les locuteurs tcheques 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 12. 9. 2011
   Anotační list Název bakalářské práce: Slabičné členění francouzštiny českými posluchači Klíčová slova: fonetika, fonologie, slabika, slabičné členění, francouzština, čeština Abstrakt: Studie s názvem Slabičné členění ...
  • Time management jako jedna z manažerských kompetencí 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Jana (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2011)
   Date of defense: 14. 9. 2011
   This diploma thesis deals with the topic of time management as one of the managerial competencies needed to successfully perform managerial work. The diploma thesis shows a theoretical point of this theme, its application ...
  • Zinek - chelatační aktivita vybraných nových chelátorů ze skupiny 4-acylpyrazol-5-onů 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Jana (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2020)
   Date of defense: 29. 9. 2020
   Univerzita Karlova Farmaceutická Fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Kandidát: Mgr. Jana Nováková Konzultant: doc. PharmDr. Přemysl Mladěnka, Ph.D. Ko-konzultant: Mgr. Václav Tvrdý Název rigorózní ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV