• Agresivní chování u dětí s poruchou autistického spektra 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Hana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 13. 9. 2012
   Tato bakalářská práce se zabývá agresivním chováním u dětí s poruchou autistického spektra. V rámci diagnóz poruch autistického spektra se vyskytuje poměrně široká škála projevů agresivního chování. Naším cílem bylo zjistit, ...
  • Aktuální stav problematiky ochranných pásem vodních zdrojů 

   Nietschová, Jaroslava; Nováková, Hana; Kořínek, Robert (2017)
   Aktuální situace v oblasti ochranných pásem vodních zdrojů (dále také OPVZ) je v České republice dlouhodobě problematická, a to nejen z hlediska jejich vymezování, ale také správného nastavení opatření či dostupnosti dat ...
  • Analýza a priori jako součást přípravy učitele na výuku 

   Defence status: RECOGNIZED
   Nováková, Hana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 29. 10. 2015
   4 NÁZEV: Analýza a priori jako součást přípravy učitele na výuku AUTOR: Mgr. Hana Nováková KATEDRA: Katedra matematiky a didaktiky matematiky ŠKOLITEL: Prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc. Předkládaná dizertační práce je ...
  • Analýza a priori jako součást přípravy učitele na výuku 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Hana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 3. 2. 2014
   5 TITLE: A priori analysis as a part of teacher's lesson planning AUTHOR: Mgr. Hana Nováková DEPARTMENT: Department of Mathematics and Mathematical Education SUPERVISOR: Prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc. This thesis focuses ...
  • Databáze ochranných pásem vodních zdrojů v České republice 

   Fojtík, Tomáš; Zbořil, Aleš; Nováková, Hana (2019)
   Databáze ochranných pásmem vodních zdrojů (OPVZ) vznikla ve Výzkumném ústavu vodohospodářském T. G. Masaryka, v. v. i., (dále jen VÚV TGM) přibližně v roce 2004. V následujících letech proběhla řada dílčích aktualizací. V ...
  • Egyptské výtvarné umění XX. století a jeho role ve společnosti (se zaměřením na malbu a sochařství) 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Hana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 15. 9. 2011
   EGYPTIAN ART OF THE 20TH CENTURY AND ITS ROLE IN THE EGYPTIAN SOCIETY (CONCERNING THE ARTS OF PAINTING AND SCULPTURE Hana Nováková Abstract This thesis is a contribution to the research of the Egyptian Visual Arts in the ...
  • Facebook a pozitivní vztahy dětí ve věku od 15 do 19 let 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Hana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 21. 6. 2019
   Tato práce řeší vztah mezi užíváním sociální sítě Facebook a mírou spokojenosti ve vztazích s přáteli či známými u adolescentů. Hlavní výzkumná otázka sleduje vztah mezi celkovým časem stráveným na Facebooku a spokojeností ...
  • Krása v očích plastické chirurgie 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Hana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 22. 1. 2014
   Univerzita Karlova v Praze Institut sociologických studií Katedra sociologie Nováková Hana Bakalářská práce: Krása v očích plastické chirurgie Abstract The objective of this bachelor thesis is to examine the cosmetic surgery ...
  • Motivace pedagogických pracovníků mateřské školy v procesu změn 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Hana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 15. 9. 2009
  • Odvádění a čištění odpadních vod v Moldavsku :současný stav a perspektivy 

   Fiala, Daniel; Fuksa, Josef K.; Nováková, Hana; Kučera, Jiří (2017)
   Článek přináší základní informace o současném stavu odkanalizování a čištění odpadních vod v Moldavsku. Tyto údaje jsou shrnutím poznatků z průzkumu jednotlivých lokalit (zpravidla měst nad 10 000 obyvatel) provedeného v ...
  • Ošetřovatelská péče o pacientku po císařském řezu 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Hana (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2009)
   Date of defense: 2. 6. 2009
  • Porozumění čtenému u dětí s poruchou autistického spektra v šestém a devátém ročníku 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Hana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 6. 9. 2016
   Předložená diplomová práce se věnuje problematice porozumění čtenému u žáků s poruchou autistického spektra. Práce je rozdělena na část teoretickou a empirickou. V teoretické části jsme se věnovali problematice poruch ...
  • Postranní kořeny a jejich vznik 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Hana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 9. 9. 2013
   Vznik postranních kořenů je jedním z určujících faktorů struktury celkové architektury kořenového systému rostlin. Jednotlivé druhy rostlin se liší v místě iniciace postranních kořenů v podélné i příčné rovině mateřského ...
  • Povinnost tvrzení a povinnost důkazní ve sporném občanskoprávním řízení 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Hana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 20. 2. 2019
   Resumé Tématem diplomové práce je povinnost tvrzení a povinnost důkazní ve sporném občanskoprávním řízení. Uvedené povinnosti patří mezi základní instituty procesního práva. Tím, že účastník řízení splní obě povinnosti a ...
  • Přechod dítěte z mateřské do základní školy 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Hana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 19. 1. 2006
   Diplomová práce v teoretické části vymezuje historický a současný význam pojmů školní zralost, školní připravenost a klíčové kompetence. Stručně mapuje historický vývoj Školství na území naší republiky a zabývá se současnou ...
  • Psychologické aspekty prožívání povinné práce z domova: Specifická situace koronavirové karantény v ČR 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Hana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2022)
   Date of defense: 31. 1. 2022
   Cílem práce je zmapovat prožívání zaměstnanců, kteří se během první vlny pandemie COVID- 19 ocitli povinně a zároveň poprvé na home office, po dobu alespoň 3 týdnů. Jsou sledovány také rozdíly v prožívání mezi muži a ženami ...
  • Řízení o přestupcích v prvním stupni 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Hana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 27. 6. 2016
   Tématem této diplomové práce je řízení o přestupcích v prvním stupni, přičemž hlavní důraz je kladen na postavení obviněného. Jelikož je v řízení o přestupku rozhodováno především o vině obviněného z přestupku, není ...
  • Studium vlivu přísady hypromelosy na hmotnost očních kapek 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Hana (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2006)
   Date of defense: 7. 6. 2006
   STUDIUM VLIVU PŘÍSADY HYPROMELOSY NA HMOTNOST OČNÍCH KAPEK Hana Nováková Summary In this work, the influence of three factors on the weight of eye drops produced by the compressible plastic bottle: the dropper tip, the ...
  • Tanec seniorů 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Hana (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2008)
   Date of defense: 19. 9. 2008
   Název diplomové práce: Tanec seniorů Thesis title: Dance movement in the elderly. Cíle práce: Cílem diplomové práce je: - analyzovat současnou seniorskou populaci, - stanovit základní charakteristiku seniorského věku, - ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV