• Aktivní styl života pro seniory 

   Nováková, Eva (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2007)
   Date of defense: 14. 6. 2007
   This Bachelor degrese thesis dissertates on a style of life of an elderly generation of population. The theoretical part briefly dealts with physical processes and mental changes typical for seniors period of life. It ...
  • Funkční důsledky perinatální hypoxie-ischémie u potkana 

   Nováková, Eva (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2019)
   Date of defense: 21. 5. 2019
   Název: Funkční důsledky perinatální hypoxie-ischémie u potkana Cíle: Cílem diplomové práce je sestavit sadu behaviorálních testů pro efektivní zhodnocení motorických a kognitivně-behaviorálních schopností dospělých zvířat ...
  • Fyzioterapie u pacientů s operačně řešenou frakturou proximálního humeru Podtitul: Spolupráce fyzioterapeuta a ergoterapeuta 

   Nováková, Eva (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2016)
   Date of defense: 15. 6. 2016
   BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Jméno: Eva Nováková Vedoucí práce: Mgr. Petra Nováková Oponent práce: ………. Název bakalářské práce: Fyzioterapie u pacientů s operačně řešenou frakturou proximálního humeru Spolupráce fyzioterapeuta a ...
  • Markovské procesy (analytický a pravděpodobnostní přístup) 

   Nováková, Eva (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 4. 9. 2012
   Bakalářská práce se věnuje základům teorie markovských řetězců. První čtyři kapitoly seznamují čtenáře se základními pojmy a tvrzeními o markovských řetězcích, jak se spojitou, tak s diskrétní množinou stavů, ve spojitém ...
  • Otázky veřejné péče (Děti do tří let) 

   Nováková, Eva (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 9. 6. 2011
  • Role výtvarného umění v Brazílii v době vojenských diktatur 1964-1985 

   Nováková, Eva (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 10. 9. 2013
   (česky) Diplomová práce se věnuje době brazilských vojenských diktatur v letech 1964 až 1985 a působení výtvarných umělců během těchto let. V první kapitole je nastíněn historický vývoj vedoucí k nástupu vojenské diktatury ...
  • Sociální kuratela při práci s výchovně problémovými dětmi ze ZŠ 

   Nováková, Eva (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 19. 9. 2014
   Diplomová práce je zaměřena na výchovně problémové děti ze základních škol, které jsou v péči sociální kurately. Teoretická část práce vysvětluje, kdo jsou to výchovně problémové děti a jaká opatření základní školy mohou ...
  • Vnímané profesní kompetence pro inkluzivní tělesnou výchovu z pohledu pražských učitelů základních škol 

   Nováková, Eva (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2019)
   Date of defense: 6. 5. 2019
   Title: Perceived professional competencies for inclusive physical education from the view of elementary school teachers in Prague Objectives: The main aim of the thesis is to describe perceived competences of teachers in ...
  • Vztah obecné úpravy ochrany osobnosti ke zvláštní úpravě ochrany osobnosti v mediálním právu 

   Nováková, Eva (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 28. 5. 2010
   Závěr Význam právní úpravy všeobecného osobnostního práva spočívá především v tom, že umožňuje ochranu osobnosti fyzické osoby a její individuální integrity. Tato úprava má zabezpečit důstojnou existenci a svobodný rozvoj ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV