• Akceptace zrakového postižení v produktivním věku 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Eliška (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 14. 9. 2011
  • Konstrukce průtokové detekční cely pro nefelometrická stanovení a její aplikace pro stanovení síranů a promethazinu 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Eliška (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 12. 9. 2013
   Tato diplomová práce se zabývala konstrukcí a testováním průtokové nefelometrické detekční cely založené na fotodiodě jako sensoru a laserovém zdroji záření. Funkčnost zkonstruovaného zařízení byla prokázána na stanovení ...
  • Lidský přístup jako předpoklad učitelské profese 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Nováková, Eliška (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 8. 9. 2016
  • Lidský přístup jako součást učitelské práce 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Eliška (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 23. 5. 2017
  • Nadpřirozené bytosti v japonské literatuře a komiksu 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Eliška (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 11. 9. 2017
   This bachelor thesis shows the development of depicting supernatural beings in Japanese literature and comics. The thesis analyses three supernatural beings - fox (kitsune), racoon dog (tanuki) and goblin (tengu) in three ...
  • Nevoliči ve volbách do Poslanecké sněmovny České republiky 2013 a jejich motivace k volební neúčasti 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Eliška (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 15. 9. 2015
   Cílem práce bylo zmapovat motivace nevoličů se nezúčastňovat voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2013. Jednalo se o volby v České republice s historicky druhou nejnižší volební účastí u tohoto ...
  • Obraz islámu v českých médiích 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Eliška (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 22. 6. 2012
   Cílem této práce je analýza mediálních reprezentací islámu v českých médiích za pomocí kvantitativní analýzy mediálního obsahu a kvalitativní analýzy mediálních obrazů a korespondence obrazů s mluveným textem. V teoretické ...
  • Pracovní spokojenost pedagogických pracovníků základních a středních škol v kraji Vysočina 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Eliška (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 19. 5. 2021
   Diplomová práce se zabývá pracovní spokojeností pedagogických pracovníků na základních a středních školách v kraji Vysočina. Hlavním cílem práce je zjistit, jak jsou pedagogičtí pracovníci základních a středních škol v ...
  • Pragmatická kompetence studentů japonštiny - mluvní akt odmítání 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Eliška (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 3. 9. 2020
   (in English): This thesis focuses on pragmatic competence of Czech students of Japanese, specifically on the speech act of refusal. The aim is to find out how students differ in comparison to native speakers of Japanese. ...
  • The principle of end-focus in biblical narrative 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Eliška (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 27. 5. 2009
   Tato práce si klade za cíl zmapovat za pomocí teorie aktuálního větného členění (AČV) vliv principu koncového postavení jádra výpovědi v biblickém narativním textu. Zabývá se různými typy interakce mezi dvěma slovoslednými ...
  • Snížení transportních ztrát těkavé formy kadmia při jejím elektrochemickém generování a následném in-situ záchytu v ETAAS 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Eliška (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 7. 9. 2011
   Tato bakalářská práce sleduje možnosti zvýšení citlivosti a opakovatelnosti stanovení kadmia kombinovanou technikou EcHG - in-situ záchyt - ETAAS. Hlavní komplikací této kombinované techniky je kondenzace vodní páry ...
  • UV-fotochemické generování těkavých sloučenin selenu a teluru 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Eliška (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 22. 9. 2017
   Předkládaná disertační práce se zabývá studiem UV-fotochemického generování těkavých sloučenin Se a Te z různých specií s cílem rozšířit dosavadní poznatky o problematice UV-fotochemického generování o možnost využití ...
  • UV-fotochemické generování těkavých sloučenin selenu a teluru 

   Defence status: RECOGNIZED
   Nováková, Eliška (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 31. 1. 2018
   Předkládaná disertační práce se zabývá studiem UV-fotochemického generování těkavých sloučenin Se a Te z různých specií s cílem rozšířit dosavadní poznatky o problematice UV-fotochemického generování o možnost využití ...
  • Vybrané botanické zahrady ČR se zaměřením na využití ve výuce 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Eliška (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 31. 5. 2012
   Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na vybrané botanické zahrady v České republice a jejich přínos pro školy a školní výuku. Botanická zahrada je v dnešní době často vyhledávaným místem pro vzdělávání a odpočinek lidí. ...
  • Využívání Botanické zahrady PřF UK v Praze ve výuce biologie a přírodopisu. 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Eliška (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 3. 6. 2014
   Předkládaná diplomová práce je zaměřená na využívání botanické zahrady PřF UK v Praze učiteli v rámci organizační formy exkurze. Učitelé využívají tuto zahradu s různými cíli a s různou intenzitou. Tato práce přináší shrnutí ...
  • Vývoj a cíle politiky vzdělávání dospělých v České republice v kontextu evropeizace 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Eliška (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 6. 9. 2018
   Bakalářská práce se věnuje vlivu evropeizace v českých politických dokumentech, které se týkají vzdělávání a učení se dospělých. Dále také pojednává o vývoji pojetí vzdělávání a učení se dospělých v rámci celoživotního ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV