• Die Auffassung des Grossstadtlebens am Beispiel Berlins in den Romanen der späten 20er und frühen 30er Jahre des 20. Jahrhunderts 

   Nováková, Barbora (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 8. 9. 2014
   Tato diplomová práce se snaží představit literární pojetí pulzující moderní německé metropole na konci dvacátých a začátku třicátých let 20. století ve třech významných románech své doby: Döblinově Berlin Alexanderplatz. ...
  • Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

   Nováková, Barbora (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 12. 12. 2017
   The thesis deals with the Occupational Health and Safety. The OHS can be described as a set of reciprocal rights and obligations of participants of the labour- law relations which in order to ptotect life and health, are ...
  • Faktory ovlivňující ředitele škol v okrese Benešov 

   Nováková, Barbora (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 5. 9. 2017
  • Fenomén Singles a jeho mediální obraz 

   Nováková, Barbora (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 13. 6. 2018
   The bachelor thesis "Phenomenon singles and its image in the mass media" deals with the exploration of the singles media image as it is being depicted in printed mass media and their Internet analogues. The theoretical ...
  • Hodnocení diversity společenstev makrozoobentosu v kontextu kvality fyzického habitatu vodnich toků 

   Nováková, Barbora (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 12. 9. 2018
   Research of macroinvertebrates is currently an important part of the assessment of stream quality. Basic characteristics influencing macroinvertebrates communities in the streams are elements from the external environment ...
  • Hrad Bezděz 

   Nováková, Barbora (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2016)
   Date of defense: 6. 9. 2016
   Tato práce se zabývá bývalým královským hradem Bezdězem na Českolipsku, který dal vystavět král Přemysl Otakar II. Hrad je skvělou ukázkou nástupu gotického slohu v českých zemích v druhé polovině 13. století. V práci se ...
  • Klimatické extrémy ve výuce zeměpisu 

   Nováková, Barbora (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 14. 9. 2018
   The diploma thesis deals with climatic extremes and its position in education from students' and teachers' point of view, textbooks and curriculum documents. The introductory part describes the basic characteristics of ...
  • Komunikace mezi vyučujícími a rodiči 

   Nováková, Barbora (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 13. 9. 2019
   Předmětem této diplomové práce je komunikace mezi vyučujícím a rodičem a spolupráce při této komunikaci s vedením školy. Výzkum se uskutečnil ve dvou pražských školách, na střední škole a vyšším gymnáziu. Pro analýzu jsem ...
  • Norimberský proces a Československo 

   Nováková, Barbora (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 9. 9. 2014
   Bakalářská práce je věnována analýze Norimberského procesu a jeho spojitosti s československými dějinami. V úvodu se autorka zaměřila na postoje jednotlivých velmocí k ustanovení Mezinárodního vojenského tribunálu a na ...
  • Oblíbenost jednotlivých sportovních odvětví u dětí mladšího a staršího školního věku 

   Nováková, Barbora (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 25. 5. 2016
  • Odzbrojení v oblasti konvenčních zbraní se zaměřením na Smlouvu o obchodu se zbraněmi 

   Nováková, Barbora (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 18. 6. 2009
   76 9. Závěr Ozbrojené síly, policie a bezpečnostní služby členských států legitimně využívají mnoho zbraní, aby mohli efektivně vykonávat úkoly jim svěřené k zabezpečení bezpečnosti. V tomto případě je možný obchod se ...
  • Rod Schaumburg-Lippe v Českých zemích v období druhé světové války 

   Nováková, Barbora (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 5. 9. 2017
   The aim of this thesis is to analyse the life and attitudes of members of the German Reich aristocratic family Schaumburg-Lippe, who owned the Náchod estate in the Czech lands between 1842-1945, and Czech-German coexistence ...
  • Smrtonosné hostiny ve staroseverské literatuře 

   Nováková, Barbora (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 19. 6. 2017
   The purpose of this study is to presents set of motifs (main characters, events, typical features etc.) that are connected witch deadly banquets in Old Norse literature. It should provide the reader with a basic overview ...
  • Sociální firma a její význam v oblasti sociální integrace osob s duševním onemocněním 

   Nováková, Barbora (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 19. 9. 2011
   Práce se zabývá otázkou, jaký má sociální firma vliv na sociální integraci osob s duševním onemocněním. Je rozdělena na teoretickou část, stručné profily zkoumaných organizací a praktickou část. V teoretické části jsou ...
  • Svetová obchodná organizácie a udržateĺný rozvoj rybolovu 

   Nováková, Barbora (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 29. 3. 2010
  • Vliv diversity habitatů a akumulací dřevní hmoty na společenstva makrozoobentosu 

   Nováková, Barbora (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 12. 6. 2014
   Revitalizace vodních toků by měly navrátit do pozměněné krajiny přirozený vodní režim. Přírodě blízký tok by měl obsahovat morfologicky bohaté dno, místy obohacené mrtvým dřevem se střídajícími se tůněmi a mělčinami. Všechny ...
  • Vnímání protiromských pochodů a faktory psychického zvládání těchto pochodů dospělými příslušníky romské minority 

   Nováková, Barbora (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 10. 9. 2015
   Cílem empirické práce je prozkoumat, jak vnímají příslušníci romské minority protiromské akce a jaké strategie využívají k zvládnutí akcí. Empirický materiál je tvořen 5 rozhovory. K jejich zpracování používám zakotvenou ...
  • Vyučovací styly a metody ve výuce TV na 2. stupni ZŠ a jejich vztah k organizačním formám výuky 

   Nováková, Barbora (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 11. 9. 2019
   Tato diplomová práce se zabývá vyučovacími styly, vyučovacími a výchovnými metodami a hledá jejich vztah k organizačním formám výuky. Práce je zaměřena na druhý stupeň základních škol a odpovídající ročníky víceletých ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV