• Awareness and Knowledge of Lexical and Spelling Differences Between British and American English Among Czech Students of English 

   Nováková, Alena (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 15. 9. 2016
   Tato práce se zabývá lexikálními a pravopisnými rozdíly mezi britskou a americkou angličtinou. Teoretická část nabízí přehled dějin a vývoje těchto rozdílů a zahrnuje seznam vybraných vysoce frekventovaných slov. Dále se ...
  • Cestovní ruch a terorismus 

   Nováková, Alena (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009)
   Date of defense: 27. 5. 2009
   Cílem této práce je zachytit změny, kterými cestovní ruch prošel v důsledku světového terorismu, stejně jako vysledovat dopady, které teroristické útoky mají na odvětví, a pokusit se nastínit možnosti, jak těmto většinou ...
  • Edukační plán pro klienty na domácí parenterální výživě 

   Nováková, Alena (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2011)
   Date of defense: 10. 6. 2011
   The bachelor's thesis deals about the education of home parenteral nutrition. Generally, the theoretical part provides a comprehensive overview of education in nursing and parenteral nutrition and gives its specifications ...
  • Individuální odchylky ve vnímání konfigurací objektů při určování jejich počtu 

   Nováková, Alena (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 24. 5. 2006
  • Manažerské aktivity staniční sestry na jednotce intenzivní péče 

   Nováková, Alena (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2014)
   Date of defense: 16. 6. 2014
   Diplomová práce byla zaměřena na práci staniční sestry na jednotce intenzivní péče, jako manažerky první linie. Výzkum v praktické části je směřován na manažerské dovednosti staničních sester v jejich praxi. Kvalitativní ...
  • Památky UNESCO v Česku: Pozitivní a negativní dopady cestovního ruchu 

   Nováková, Alena (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2006)
   Date of defense: 20. 6. 2006
  • Postavení ručitele v daňovém řízení 

   Nováková, Alena (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 26. 4. 2010
   Závěr Je všeobecně známo, že procesní postavení ručitele v daňovém řízení patřilo dlouhá léta k jedné z velice problémových oblastí strávy daní. Právní úprava čítající pouhopouhý jeden odstavec (§ 57 odst. 5) zákona č. ...
  • Problematika překladu dramatických textů: vliv divadelního potenciálů dramatického textu na překlad na příkladu her J.N. Nestroye 

   Nováková, Alena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 1. 2. 2010
   Cílem této práce bylo zachytit hlavní specifika dramatického textu, která jsou rozhodující pro překladatelskou transformaci. Vycházeli jsme přitom především z předpokladu, že dramatický text je určen pro další (divadelní) ...
  • Role konfigurace objektů při určování jejich počtu 

   Nováková, Alena (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 19. 1. 2010
   Diplomová práce navazuje na bakalářskou práci "Individuální odchylky ve vnímání konfigurací objektů při určování jejich počtu". Diplomová práce se zabývá tím, jakou roli hraje konfigurace v předškolním věku, jakým způsobem ...
  • Role otce v rodinné politice 

   Nováková, Alena (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 16. 6. 2014
   Záměrem bakalářské práce je prozkoumat fenomén aktivního otcovství a vlivu angažovaného přístupu otce na výchovu dítěte. Zajímám se o sociologický pohled na rodičovství a na stereotypy spojené s rozdělením rolí mužů a žen. ...
  • Týmová spolupráce ve vybraných typech zařízení 

   Nováková, Alena (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2007)
   Date of defense: 24. 5. 2007

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV