• Analýza efektivity střelby z hlediska místa zakončení týmu univerzity Karlovy v EUHL 

   Defence status: DEFENDED
   Novák, Petr (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2020)
   Date of defense: 16. 6. 2020
   Title: The analysis of shooting effectivity from rink area in EUHL by team of Charles University Objectives: The aim of submitted thesis is to determine the effectiveness of shooting in hockey team UK Prague in terms of ...
  • Bayesovská statistika 

   Defence status: DEFENDED
   Novák, Petr (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
   Date of defense: 25. 6. 2007
  • Efektivita primární prevence užívání tabáku v rámci programu Unplugged 

   Defence status: DEFENDED
   Novák, Petr (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2016)
   Date of defense: 5. 4. 2016
   NOVÁK, Petr. Efektivita primární prevence užívání tabáku v rámci programu Unplugged. [Effectiveness of primary prevention of tobacco use in the program Unplugged]. Praha, 2015. Počet stran 187, počet příloh 3. Disertační ...
  • Hodnocení sportovní výkonnosti Lukáše Bauera v letech 2000 - 2006 

   Defence status: DEFENDED
   Novák, Petr (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2007)
   Date of defense: 20. 9. 2007
   Název: Hodnocení sportovní výkonnosti Lukáše Bauera v letech 2000 - 2006 Title: Sport performance appraisal ofLukáš Bauer during 2000 - 2006 Cíl práce: Cílem této diplomové práce je posoudit dynamiku výkonnostního růstu ...
  • Integrace romské minority v podmínkách sportovních tříd na ZŠ Krupka Teplická 

   Defence status: DEFENDED
   Novák, Petr (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2008)
   Date of defense: 24. 9. 2008
   Diplomová práce se zabývá integrací romské minority v podmínkách základní školy se sportovními třídami. Teoretická část pojednává o aspektech souvisejících s historií romského etnika v České republice, o postojích a vztazích ...
  • Internetové specifikace RFC a aktuální stav jejich světového digitálního fondu 

   Defence status: DEFENDED
   Novák, Petr (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 6. 2. 2006
   Tématem práce jsou internetové specifikace RFC a posouzení aktuálního stavu jejich světového digitálního fondu. V jednotlivých kapitolách jsou popisovány a analyzovány důležité aspekty tvorby, zveřejňování a zpřístupňování ...
  • Komparace efektivity online reklamních kanálů na příkladu prodeje tištěné kuchařky 

   Defence status: DEFENDED
   Novák, Petr (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 12. 6. 2019
   Tato bakalářská práce se zabývá komparací efektivity reklamních nástrojů dostupných on-line. Teoretická část se zabývá charakteristikou v práci zkoumaných reklamních kanálů a představuje nástroj pro měření návštěvnosti ...
  • Konstrukce modulárního atomizátoru pro prekoncentraci hydridotvorných prvků s AAS detekcí 

   Defence status: DEFENDED
   Novák, Petr (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 12. 9. 2013
   Práce se zabývá konstrukcí a ověřením funkčnosti modulárního prekoncentračního zařízení a atomizátoru pro hydridotvorné prvky s AAS detekcí. Účelem této konstrukce je umožnit snadné testování různých prekoncentračních ...
  • Network Repository for Performance Evaluation Results 

   Defence status: DEFENDED
   Novák, Petr (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 26. 5. 2008
   Benchmarks of software systems produce large amount of data that need to be stored and processed. The goal of the thesis is to design and implement a repository, providing also functions for presentation of the results. ...
  • Nový atomizátor pro AAS na principu plazmového výboje typu dielectric barrier discharge 

   Defence status: DEFENDED
   Novák, Petr (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 8. 9. 2015
   Byla provedena podrobná optimalizace podmínek atomizace arsenovodíku v novém typu atomizátoru pro atomovou absorpční spektrometrii s generováním hydridů (HG-AAS). Jedná se o plasmový atomizátor pracující na principu ...
  • Počátky československo-tureckých vztahů 1918-1926 

   Defence status: DEFENDED
   Novák, Petr (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 27. 9. 2006
   Poli ti ka mezi válečného Československa vůči mimoevropským zemím není v české a slovenské odborné literatuře prakticky vůbec zpracována. Příčinou, proč tato tematika dosud z valné části leží na okraj i vědeckého zájmu, ...
  • Porovnání výuky lyžování na vybraných vysokých školách v ČR 

   Defence status: DEFENDED
   Novák, Petr (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2017)
   Date of defense: 11. 5. 2017
   Název: Porovnání výuky lyžování na vybraných vysokých školách v České republice Cíl: Cílem práce je porovnat výuku lyžování na vybraných vysokých školách v České republice na základě zvolených kritérií. Metody: V práci ...
  • Regresní modely pro intenzity poruch v analýze spolehlivosti 

   Defence status: DEFENDED
   Novák, Petr (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 11. 5. 2009
   In the present work we study regression models in reliability analysis. We compare the Cox proportional hazards model, Aalen additive model, accelerated failure time model and their combinations. For each model we present ...
  • Regression models in survival analysis and reliability 

   Defence status: DEFENDED
   Novák, Petr (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)
   Date of defense: 29. 9. 2015
   Regression models in survival analysis and reliability Doctoral thesis Petr Novák Charles University in Prague, Faculty of Mathematics and Physics Abstract: In present work we study methods for modeling the dependence of ...
  • Sovětská politika na Blízkém východě 1917 - 1921 mezi revolucí a pragmatismem 

   Defence status: DEFENDED
   Novák, Petr (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 21. 5. 2013
   Práce se zabývá počátky sovětské politiky vůči zemím Blízkého východu - Afghánistánu, Persii a Osmanské říši/Turecku - v letech 1917 - 1921. Snaží se hledat odpověď na otázku, jakým způsobem se vytvářely představy nového ...
  • Trestní příkaz 

   Defence status: DEFENDED
   Novák, Petr (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 19. 10. 2020
   1 Trestní příkaz, Abstrakt Předmětem této práce je trestní příkaz jako institut trestního práva procesního a současně jako druh rozhodnutí v trestním řízení. V první části práce je uveden podrobný popis recentní právní ...
  • Tumor infiltrující lymfocyty jako prognostický faktor prognózy kolorektálního karcinomu po radikální chirurgické léčbě 

   Defence status: DEFENDED
   Novák, Petr (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2015)
   Date of defense: 4. 2. 2015
   Novák P.: Tumor infiltrating lymphocytes as prognostic factor of colorectal cancer after radical surgical treatment Background: Colorectal cancer (CRC) belongs among the most frequent malignant diseases and represents ...
  • U-statistiky 

   Defence status: DEFENDED
   Novák, Petr (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 18. 9. 2008
   Nazcv pracc: U-statistiky Autor: IVtr N'ovak Katcdra: Katedra, pravdepodobnosti a matematicke statistiky Vedouci bakalafske pracc: Mgr. Barbora Madurkayova c-tnail vedouciho: niadurkai''i~ikai-liii.inir.cuni.c'/ Abstrakt: ...
  • Univerzální inkluzivistická soteriologie (pavlovského typu?) dle Pierra Teilharda de Chardin 

   Defence status: DEFENDED
   Novák, Petr (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2018)
   Date of defense: 21. 6. 2018
   This bachelor thesis elaborates the topic of ontological and functional significance of the person of Jesus Christ, according to French philosopher and scientist PierreTeilhard de Chardin. At present time, his theological ...
  • Uvolněný podíl 

   Defence status: DEFENDED
   Novák, Petr (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 15. 9. 2017
   English summary rigorous thesis - Vacant share In this rigorous thesis named The Vacant Share I engage in analysis of the legal nature of the term vacant share in a private limited company and in analysis of legal relations ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV