• Cílený politický marketing na českém internetu: komparativní studie 

   Defence status: DEFENDED
   Novák, Ondřej (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 1. 9. 2015
   Práce praktického charakteru je věnována cílenému politickému marketingu českých politických stran ve volbách v roce 2014. Zkoumána byla výhradně komunikace stran na sociální síti Facebook, přičemž komunikace vybraných ...
  • Ekonomické rozhodování ve sportu 

   Defence status: DEFENDED
   Novák, Ondřej (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 17. 6. 2014
   Ekonomické rozhodování ve sportu Ondřej Novák, 2014 Abstrakt Cílem této práce je provést mikroekonomickou analýzu rozhodování ve specifických sportovních situacích a tím posoudit racionalitu rozhodovatelů. Jejím účelem je ...
  • Faktory ovlivňující BMI dětí mladšího školního věku 

   Defence status: DEFENDED
   Novák, Ondřej (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2015)
   Date of defense: 16. 9. 2015
   Název: Faktory ovlivňující BMI dětí mladšího školního věku Cíle: Seznámení se zásadami pohybového tréninku a režimu dětí mladšího školního věku. Charakterizování problému pohybové nedostatečnosti a rizik s ním spojených. ...
  • FDTD simulace funčkních fotonických struktur 

   Defence status: DEFENDED
   Novák, Ondřej (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 10. 9. 2021
   Cílem této práce je (i) navrhnout a optimalizovat geometrii magneto-fotonického krys- talu na bázi feromagnetických granátů za účelem zesílení její magnetooptické odezvy, (ii) zjistit, zda je vhodné využít slitinu s ...
  • Framework Supporting Online Evaluation of Recommender Systems 

   Defence status: DEFENDED
   Novák, Ondřej (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
   Date of defense: 5. 9. 2019
   Touto prací se snažíme vyzdvihnout důležitost online evaluace pro testování doporučovacích systémů. Nejprve se podíváme na metody a způsoby, jakými moderní doporučovací systémy fungují. Také uvedeme, jak jsou porovnávány ...
  • Metody Harm Reduction terénních programů Drop in, o.p.s. 

   Defence status: DEFENDED
   Novák, Ondřej (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 29. 6. 2007
   Zájemcům o činnost terénních HR služeb, ale i novým pracovníkům tato práce poskytuje shrnutí zkušeností z praxe a nabízí srovnání jejich přístupu a východisek s jedním z nejstarších programů v HR službách. Práce se dá ...
  • NMR relaxace jader 1H v glycerolu 

   Defence status: DEFENDED
   Novák, Ondřej (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 16. 9. 2008
  • Numerical simulations of optical response of nanostructures using FDTD method 

   Defence status: DEFENDED
   Novák, Ondřej (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
   Date of defense: 12. 9. 2019
   Název práce: Numerické simulace optické odezvy nanostruktur pomocí metody FDTD Autor: Ondřej Novák ústav: Fyzikální ústav Univerzity Karlovy Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Martin Veis, Ph.D., Fyzikální ústav Univerzity ...
  • Podporované zaměstnávání a osoby s mentálním postižením 

   Defence status: DEFENDED
   Novák, Ondřej (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2008)
   Date of defense: 9. 9. 2008
   Cílem této bakalářské práce je představit program podporovaného zaměstnávání a jak tento program pomáhá osobám s mentálním postižením. Následuje popis a vysvětlení, jak program podporovaného zaměstnávání funguje, komu je ...
  • Pohled nutričního terapeuta na vybrané moderní potraviny 

   Defence status: DEFENDED
   Novák, Ondřej (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2017)
   Date of defense: 21. 6. 2017
   Bakalářská práce se zabývá mediálně propagovanými "superpotravinami" a za cíl si klade zjistit, jak se k této skupině staví odborníci v oblasti výživy. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část ...
  • Posilování s vlastní vahou osob po s míšní lézí a hodnocení možnosti využití venkovních posilovacích zařízení v Praze 

   Defence status: DEFENDED
   Novák, Ondřej (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2021)
   Date of defense: 26. 1. 2021
   Název: Posilování s vlastní vahou osob po míšní lézi a možnosti využití venkovních posilovacích zařízení v Praze Cíle: Cílem této diplomové práce bylo sestavení metodické řady cviků s vlastní vahou vhodných pro osoby po ...
  • Právní úprava vnitřního obchodování v akciové společnosti a ve společnosti s ručením omezeným/ 

   Defence status: DEFENDED
   Novák, Ondřej (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 20. 9. 2010
   Závěr Cílem mé práce bylo identifikovat některá interpretační úskalí v souvislosti s ustanovením § 196a ObchZ a nastínit jejich možná řešení. Při interpretaci tohoto ustanovení jsem vycházel primárně z teleologického a ...
  • Příjem vápníku u jedinců s dietním omezením mléka a mléčných výrobků 

   Defence status: DEFENDED
   Novák, Ondřej (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2020)
   Date of defense: 7. 2. 2020
   The goal of my master's thesis is to research calcium intake in individuals with partial or complete dietary restriction of milk and dairy products. The thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical ...
  • Registration and determination of deformed point cloud errors 

   Defence status: DEFENDED
   Novák, Ondřej (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2022)
   Date of defense: 15. 6. 2022
   In this work, we focus on the use of laser slit scanning rigs for 3D reconstruction of the inner parts of a nuclear reactor. Special emphasis is placed on the influence of radial distortion on the quality of 3D reconstruction. ...
  • Rovné příležitosti a skloubení pracovního a rodinného života očima žen (analýza diskurzu) 

   Defence status: DEFENDED
   Novák, Ondřej (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2007)
   Date of defense: 26. 6. 2007
   Diplomová práce se zabývá problematikou skloubení rodinného a pracovního života z genderového hlediska. Hlavním těžištěm práce je diskurzivní analýza rozhovoru se ženami-matkami, které se po rodičovské dovolené nebo během ...
  • Současná česká filmová kritka jako ohrožený žánr 

   Defence status: DEFENDED
   Novák, Ondřej (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 17. 6. 2011
   Bakalářská diplomová práce nazvaná "Současná česká filmová kritika jako ohrožený žánr" se snaží zhodnotit současnou podobu filmové kritiky v českých tištěných periodikách, které se jí soustavně věnují, zmapovat významné ...
  • Srovnání smlouvy o běžném a vkladovém účtu 

   Defence status: DEFENDED
   Novák, Ondřej (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 11. 1. 2013
   1 Název a shrnutí práce v anglickém jazyce Summary of the Thesis "A comparison of current account and deposit account contracts" The aim of my thesis is to provide a comparison of current account and deposit account ...
  • Studium transportních a strukturních vlastností oligopeptidů pomocí fluorescenčních metod 

   Defence status: DEFENDED
   Novák, Ondřej (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 13. 9. 2010
  • Vizuální paměť Knížecích plání 

   Defence status: DEFENDED
   Novák, Ondřej (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 18. 6. 2014
   V této práci se pokouším na základě dvou principů přiblížit a popsat problematiku celospolečenského historického problému: odsunu německého obyvatelstva po druhé světové válce v Československu. Jako metodu jsem si vybral ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV