• Analýza výkonnosti v atletickém desetiboji 

   Defence status: DEFENDED
   Novák, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2006)
   Date of defense: 27. 9. 2006
   Název: Analýza výkonnosti v atletickém desetiboji Analysis of efficiency in athletic decathlon Cíle práce: Porovnání struktury výkonu na různých výkonnostních úrovních, zejména v relativním pojetí, jak se jednotlivé ...
  • Drobní výrobci ozvučovacích aparatur pro elektrofonické kytary 

   Defence status: DEFENDED
   Novák, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2016)
   Date of defense: 17. 6. 2016
  • Hematologie v kostce 

   Vydra, Jan; Novák, Jan; Lauermannová, Marie (Mladá fronta, 2019)
  • Hodnocení krátkodobého efektu aplikace rázové vlny na spoušťové body v myofasciálních tkáních 

   Defence status: DEFENDED
   Novák, Jan (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2015)
   Date of defense: 1. 6. 2015
   Diplomová práce Hodnocení krátkodobého efektu aplikace rázové vlny na MTrP Abstrakt Práce se zabývá tématem aplikace radiálních extrakorporálně generovaných rázových vln do spoušťového bodu v m. trapezius pars descendens ...
  • Hyperbolické systémy zákonů zachování 

   Defence status: DEFENDED
   Novák, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
   Date of defense: 25. 9. 2007
  • Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou spastická paraparéza na podkladě intradurálního meningeomu 

   Defence status: DEFENDED
   Novák, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2019)
   Date of defense: 15. 5. 2019
   Author: Jan Novák Title of thesis: The case study of physiotherapeutical treatment of the patient with a diagnosis of spastic paraparesis as a result of intradural meningioma Objective: The aim of this bachelor thesis is ...
  • The mathematical theory of perturbations in cosmology 

   Defence status: DEFENDED
   Novák, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)
   Date of defense: 29. 9. 2015
   V práci se zabývám teorií kosmologických perturbací. V první kapitole zkoumám obecnou teorii relativity ve vyšších dimenzích. Zmiňuji se o GHP formalizmu a představuji klasifikaci prostoročasů. Hodně prostoru věnuji spinorům, ...
  • Metody hodnocení kvality spánku: Pittsburský index kvality spánku a Manningův index 

   Defence status: DEFENDED
   Novák, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 15. 9. 2016
  • Péče o duši a problém výchovy 

   Defence status: DEFENDED
   Novák, Jan (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 31. 1. 2012
   Care of the Soul and Problem of Education The Czech philosopher Jan Patočka shows two different modalities of soul concepts while thinking about Jan Amos Komenský's heritage for contemporary pedagogy. The close-set soul ...
  • Péče o duši a problém výchovy 

   Defence status: DEFENDED
   Novák, Jan (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 25. 5. 2009
   Care of the Soul and Problem of Education The Czech philosopher Jan Patočka shows two different modalities of soul concepts while thinking about Jan Amos Komenský's heritage for contemporary pedagogy. The close-set soul ...
  • Poruchy autistického spektra a nové přístupy v jejich léčbě 

   Defence status: DEFENDED
   Novák, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 12. 6. 2014
  • Překladač z jazyka Scheme do C/C++ 

   Defence status: DEFENDED
   Novák, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)
   Date of defense: 7. 9. 2015
   Jazyk Scheme je jednoduchý jazyk, který je vhodný na analýzu vlastností programovacích jazyků a na experimentování s optimalizacemi kódu. Tato práce používá při jeho implementaci mezikód zvaný continuation-passing-style, ...
  • Sociální sítě jako součást života mladé generace 

   Defence status: DEFENDED
   Novák, Jan (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 16. 5. 2016
  • Specialni bezbodove prostory 

   Defence status: DEFENDED
   Novák, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 1. 7. 2021
   1 Tato práce se zabývá oddělovacími axiomy v bezbodové topologii. Zavádíme pojem slabé inkluze, což je relace, která je slabší než relace ≤. Slabé inkluze poskytují formalizmus, kterým lze studovat standardní separační ...
  • Srovnání dvou konkurenčních pořadů - Pořadu 112 v ohrožení života TV Nova a Soukromá dramata na Prima FTV 

   Defence status: DEFENDED
   Novák, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 18. 6. 2013
   The main topic of my thesis is a comparison of two investigative shows. The comparison is based on tv measurement which were published, for each show, by the television stations. I also used methods of narrative text as a ...
  • The mathematical theory of perturbations in cosmology 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Novák, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)
   Date of defense: 12. 1. 2015
   V této práci jsme studovali teorii kosmologických perturbací. Nejprve byla prezentována Obecná Teorie Relativity ve vyšší dimenzi. Potom jsme prezentovali Obecnou Teorii Relativity ve vyšší dimenzi. Potom jsme použili ...
  • Výkon a vybrané kardiorespirační parametry u profesionálních sportovců ve třetím až čtvrtém týdnu po prodělání onemocnění COVID-19 

   Defence status: DEFENDED
   Novák, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2021)
   Date of defense: 21. 6. 2021
   Název: Výkon a vybrané kardiorespirační parametry u profesionálních sportovců ve třetím až čtvrtém týdnu po prodělání onemocnění COVID-19 Cíle: Cílem této práce je zhodnotit výkon a vybrané kardiorespirační parametry u ...
  • W. A. Mozart - Houslový koncert č. 3 G dur, KV 216 

   Defence status: DEFENDED
   Novák, Jan (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 15. 9. 2010
  • Willingness to pay for green electricity 

   Defence status: DEFENDED
   Novák, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 23. 9. 2015
   Odhadujeme ochotu platit za elektřinu vyrobenou z obnovitelných zdrojů energie v České republice. Ke zjištění preferencí spotřebitelů pro různé hodnoty atributů (emise prachových částic, emise skleníkových plynů, velikost ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV