• Analýza a srovnání výskytu a příčin porušovánní pravidel v basketbalu mládeže 

   Defence status: DEFENDED
   Musil, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2016)
   Date of defense: 11. 5. 2016
   Název: Analýza a srovnání výskytu a příčin porušování pravidel v basketbalu mládeže. Cíle: Záměrem práce je posouzení míry porušování pravidel v utkáních basketbalu dvou věkových kategorií. Vyslovuje se předpoklad, že ve ...
  • Extremita odtoku v povodí horní Lužnice 

   Defence status: DEFENDED
   Musil, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 15. 9. 2015
   Předmětem diplomové práce je vyhodnocení odtokového a povodňového režimu Lužnice a Skřemelice v závěrových profilech před soutokem obou toků. Zjištěné výsledky jsou porovnány s poznatky z výsledného profilu Pilař, které ...
  • Haškův a Ladův Švejk: Čtení obrazem 

   Defence status: DEFENDED
   Musil, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 11. 6. 2018
   Bakalářská práce se zaměřuje na vztah text Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války spisovatele Jaroslava Haška. Prvním krokem je analýza těch motivů románu, a jeho zasazení do širšího literárního kontextu (groteska, ...
  • Imunosupresivní účinek nádorového stromatu 

   Defence status: DEFENDED
   Musil, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2008)
   Date of defense: 11. 9. 2008
  • Interpretace výskytu ztrát míče v basketbalu mládeže v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Musil, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2019)
   Date of defense: 15. 5. 2019
   Title: Interpretation of the occurence turnovers in youth basketbal in Czech republic. Objectives: Our goal is to assess the degree forced and unforced turnovers in basketball matches in two age categories. Our assumption ...
  • Láska, smrt a psaní: Utrpení XYZ 

   Defence status: DEFENDED
   Musil, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 6. 9. 2021
   Diplomová práce Láska, smrt a psaní: Utrpení XYZ se zabývá intertextuálním vztahem Utrpení mladého Werthera Johanna Wolfganga Goetha, vydaného poprvé v roce 1774, a Utrpení knížete Sternenhocha Ladislava Klímy z roku 1928. ...
  • Měření Čechoslováků. Česká společnost biotypologická a konstituční lékařství v ČSR mezi lety 1937-1959 

   Defence status: DEFENDED
   Musil, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 1. 3. 2019
   Předkládaná disertační práce popisuje vznik, činnost a zánik České společnosti biotypologické (1937-1959), na jejímž příběhu je představen průnik konstituční typologie (vědy o lidské konstituci) především do československé ...
  • Modulace nádorového mikroprostředí a její vliv na imunoterapii nádorů 

   Defence status: DEFENDED
   Musil, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 23. 6. 2015
   Modulation of the tumor microenvironment represents a possible way to inhibit cancer growth and enhance anti-cancer immune responses. In the presented work we employ two strategies for tumor microenvironment modulation. ...
  • Modulace nádorového mikroprostředí a její vliv na imunoterapii nádorů 

   Defence status: RECOGNIZED
   Musil, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 12. 11. 2015
   Modulace nádorového mikroprostředí představuje možnost, jak inhibovat růst nádorů a posílit protinádorovou imunitní odpověď. V předložené práci jsme použili pro modulaci nádorového mikroprostředí dvě strategie. Zaprvé, ...
  • Omyl 

   Defence status: DEFENDED
   Musil, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 16. 9. 2020
   Omyl Abstrakt Diplomová práce rozebírá problematiku civilněprávního omylu. Cílem je v prvé řadě podrobně zmapovat souvislosti stručného znění zákona, které je spojeno s velkým množstvím výkladových problémů. Předmětem zájmu ...
  • Omyl 

   Defence status: RECOGNIZED
   Musil, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 7. 4. 2021
   Omyl Abstrakt Diplomová práce rozebírá problematiku civilněprávního omylu. Cílem je v prvé řadě podrobně zmapovat souvislosti stručného znění zákona, které je spojeno s velkým množstvím výkladových problémů. Předmětem zájmu ...
  • Proměny dětství a vzdělávání v Českých zemích 

   Defence status: DEFENDED
   Musil, Jan (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 16. 1. 2012
   Diplomová práce je zaměřena na vývoj dětství a jeho závislosti na rozrůstajícím se a zdokonalujícím se školství. Práce by měla podat výklad o tom, jak vzdělávání ovlivnilo etapu dětství v minulosti v Českých zemích. Jaký ...
  • Střední Evropa : pojem a dějiny 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Musil, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2013)
   Date of defense: 26. 9. 2013
  • Středoevropské myšlenky ve sborníku "Střední Evropa" 

   Defence status: DEFENDED
   Musil, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2014)
   Date of defense: 7. 2. 2014
  • Teorie konvenční autobiografie 

   Musil, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Praha, 2022)
  • Vnímání potenciálně rizikových míst v Táboře z pohledu mládeže 

   Defence status: DEFENDED
   Musil, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 7. 9. 2012
  • Využití rekombinantních virů vakcinie produkujících IGFBP3 pro terapii nádorů 

   Defence status: DEFENDED
   Musil, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 21. 9. 2010
   Využití rekombinantních virů vakcinie produkujících IGFBP-3 pro terapii nádorů Vazebný protein typu 3 pro růstové faktory podobné insulinu (IGFBP-3) je hlavním regulátorem endokrinní aktivity IGF a je schopný potlačovat ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV