Now showing items 1-11 of 11

  • Jak vybrat střední školu pro žáka se specifickými poruchami učení 

   Defence status: DEFENDED
   Matějková, Veronika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 14. 1. 2014
   Jak vybrat střední školu pro žáka se specifickými poruchami učení Východiskem pro koncepci mé diplomové práce bylo nastínit současný stav výběru střední školy pro žáka se specifickými poruchami učení a tím otevřít diskuzi ...
  • Katecheze dospělých v Církvi československé husitské jako otevřená cesta Slova Božího do současné společnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Matějková, Veronika (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2014)
   Date of defense: 30. 9. 2014
   Resumé Cílem této diplomové práce bylo nastínit současný stav katechetiky v Církvi československé husitské a zároveň základní zákonitosti andragogické disciplíny jako vědy o vzdělávání dospělých. Tyto poznatky jsme zasadili ...
  • Komparativní přístupy Karla Krejčího v jeho pojetí české a polské literatury 

   Defence status: DEFENDED
   Matějková, Veronika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 17. 5. 2012
   The thesis documents and interprets the conflict between the literary discourses of the time on the one hand, and the specific approach of Karel Krejčí (1904-1979), comparatist, Slavist and Czech studies scholar, on the ...
  • Komunikace dětí s poruchou autistického spektra (starší školní věk) 

   Defence status: DEFENDED
   Matějková, Veronika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 15. 6. 2021
   Bakalářská práce se zabývá komunikací dětí staršího školního věku s poruchou autistického spektra. První část práce, teoretická, se věnuje základním pojmům týkajících se poruchy autistického spektra a jejích druhů a vychází ...
  • Korupce a občanská společnost 

   Defence status: DEFENDED
   Matějková, Veronika (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2010)
   Date of defense: 17. 6. 2010
  • Návrh mediálního konceptu České streetballové federace pro rok 2011 

   Defence status: DEFENDED
   Matějková, Veronika (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2010)
   Date of defense: 21. 9. 2010
   k diplomové práci Diplomová práce se zabývá komunikací České streetballové federace, o. s. s veřejností a médii. Cílem je analyzovat, jak organizace pracuje s veřejností a jak přistupuje k médiím, jakou volí strategii, aby ...
  • Podpora žáků s problematickým chováním v systému ústavní a poradenské péče v ČR 

   Defence status: DEFENDED
   Matějková, Veronika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 23. 6. 2014
   Tato bakalářská práce se věnuje podpoře žáků s problematickým chováním v systému ústavní a poradenské péče v České republice. Práce je zpracována jako přehledová studie sestavená z odborných pramenů, zdrojů a výzkumů. ...
  • Sebepojetí jedince se specifickými poruchami učení v období adolescence 

   Defence status: DEFENDED
   Matějková, Veronika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 3. 6. 2011
   Sebepojetí jedince se specifickými poruchami učení v období adolescence Cílem mé bakalářské práce je získání vhledu do problematiky sebepojetí žáků se specifickými poruchami učení v období adolescence. Na základě prostudované ...
  • Specifické poruchy učení a jejich náprava 

   Defence status: DEFENDED
   Matějková, Veronika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 10. 9. 2009
   Cílem mé bakalářské práce je získání vhledu do oblasti problematiky specifických poruch učení. Práce má charakter přehledové studie a jde především o komparaci dosavadních poznatků a přístupů k dětem se specifickou poruchou ...
  • Vliv sociálního klimatu ve třídě na sebepojetí žáků se specifickými poruchami učení 

   Defence status: DEFENDED
   Matějková, Veronika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 20. 9. 2011
   Vliv sociálního klimatu ve třídě na sebepojetí žáků se specifickými poruchami učení. Východiskem pro koncepci mé diplomové práce bylo nastínit problematiku sebepojetí žáků se specifickými poruchami učení v sociálním klimatu ...
  • Vnímaná akademická účinnost u žáků s problematickým chováním v ústavní výchově 

   Defence status: DEFENDED
   Matějková, Veronika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 5. 9. 2017
   The thesis deals with the topic of academic self-efficacy of pupils who have been given protective or institutional education due to significant problematic behaviour by the court and who became clients of children's homes ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV