• Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta po operaci bederní páteře 

   Marková, Zuzana (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2019)
   Date of defense: 14. 5. 2019
   Author: Zuzana Marková Title of bachelor's thesis: Physiotherapy Case Study of a Patient after Lumbar Spine Surgery Objectives: The aim of this bachelor thesis is to summarize theoretical knowledge of diagnosis of spondylosis ...
  • Kolonizace habitatů neofytem Impatiens glandulifera a faktory limitující jeho rozšíření 

   Marková, Zuzana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 17. 6. 2010
   Kolonizace habitatů neofytem Impatiens glandulifera a faktory limitující jeho rozšíření Neofyt Impatiens glandulifera je přítomen na území České republiky více než sto let, obsadil již břehy všech větších toků a výzkumy ...
  • Kolonizace habitatů neofytem Impatiens glandulifera a odhad faktorů limitujících jeho rozšíření 

   Marková, Zuzana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 17. 9. 2012
   Invazní fáze šíření neofytu Impatiens glandulifera ve střední Evropě začala přibližně před osmdesáti lety. První záznamy velkých porostů tohoto druhu pochází z lemové vegetace na březích řek. V současné době je spektrum ...
  • Obraz pozdně viktoriánského a eduardovského Londýna na stránkách Doyleovy "holmesiany" 

   Marková, Zuzana (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2017)
   Date of defense: 7. 9. 2017
   In this bachelor's thesis I am dealing with the reflection of late Victorian and Edwardian London in selected stories from the Sherlock Holmes canon. In order to illustrate and compare the literary fiction with the real ...
  • Pojistné produkty a jejich využití v běžném životě 

   Marková, Zuzana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 8. 9. 2014
   Název práce: Pojistné produkty a jejich využití v běžném životě Autor: Zuzana Marková Vedoucí práce: PhDr. Milena Tichá, CSc. Klíčová slova: pojištění, důchodové pojištění, penzijní společnost Anotace Bakalářská práce ...
  • Poznávací zájezd pro seniory jako specifická forma edukace 

   Marková, Zuzana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 5. 9. 2016
   Tato bakalářská práce je věnována problematice poznávacích zájezdů pro seniory jako specifické formě edukace. Práce je rozdělena do pěti kapitol. V úvodní kapitole je téma zasazeno do kontextu demografického stárnutí ...
  • Služebnictvo očima šlechty ve světle raně novověkých pramenů 

   Marková, Zuzana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 22. 6. 2015
   Cílem bakalářské práce je analýza vztahů české šlechty ke služebnictvu, jejich vzájemné konfrontace a obecně jejich soužití v prostorách rodového sídla. Studium české raně novověké šlechty se v české historiografii těší ...
  • Využití běžeckého lyžování ve výchovném procesu v DDŠ Vrchlabí 

   Marková, Zuzana (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2011)
   Date of defense: 8. 9. 2011
   Název práce: Využití běžeckého lyžování ve výchovném procesu v DDŠ Vrchlabí. Cíl práce: Cílem bakalářské práce je vytvoření filmu, ve kterém zdokumentuji výuku běžeckého lyžování a s ní spojenou účast žáků Dětského domova ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: dspace (at) is.cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV