• Analýza návrhu nových hašovacích funkcí pro soutěž SHA-3 

   Marková, Lucie (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
   Date of defense: 28. 1. 2011
   V předložené práci studujeme linearizační rámec pro posuzování bezpečnosti hašovacích funkcí a analyzujeme návrh hašovací funkce BLAKE. Práce poukazuje na nedostatek metody navržené v linearizačním rámci, na základě kterého ...
  • Československo a Panevropská unie, 1923-1929 

   Marková, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 10. 9. 2013
   Topic of this work is Czechoslovakia and Paneuropa union in 1923-1930. The work is focused on developement of Paneuropa Union in Czechoslovakia in twenties. It concentrates on research of ideas source, process of genesis ...
  • Fenomén hrdinství a banality zla 

   Marková, Lucie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 21. 5. 2018
  • Interakce Borrelia sp. s buňkami HL-60 a monocyty a kultivace Anaplasma phagocytophilum na buňkách HL-60 

   Marková, Lucie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 30. 5. 2011
   Borrelia burgdorferi sensu lato a Anaplasma phagocytophilum jsou mikroorganismy způsobující onemocnění lymeskou borreliózu a lidskou granulomatózní anaplasmózu. Jejich společným vektorem v Evropě jsou klíšťata rodu Ixodes. ...
  • Josef Hiršal - monografická studie 

   Marková, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 22. 9. 2011
   Tato monografická práce zkoumá chronologicky život a tvorbu básníka a překladatele Josefa Hiršala. Proto je rozčleněna na dva hlavní oddíly A, B. První část A. Život a dílo Josefa Hiršala sleduje podstatné životopisné ...
  • Judikáty jako specifické informační prameny a jejich komunikace ve společenské praxi 

   Marková, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 28. 5. 2007
   Diplomová práce definuje a vykládá pojem judikát a vymezuje jeho roli v oblasti právní informatiky. Práce uvádí historické a právní souvislosti, které vedly k současnému problematickému stavu v oblasti zpřístupňování tohoto ...
  • Konformní zobrazení nejen v rovině 

   Marková, Lucie (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 19. 9. 2008
   Nazev prace: Konformnf zobrazenf nej'en v roving Autor; Lucie Markova Katedra (ustav): Matematicky ustav UK Vedoucf bakalafske prace: RNDr. Roman Lavidka, Ph.D. E-mail vedoucfho; Roman.Lavicka@mff.cuni.cz Abstrakt: V ...
  • Ošetřovatelská péče o nemocnou s diagnózou fulminantní jaterní selhání 

   Marková, Lucie (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2008)
   Date of defense: 24. 4. 2008
  • Ošetřovatelská péče o pacienta po cévní mozkové příhodě 

   Marková, Lucie (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2009)
   Date of defense: 3. 9. 2009
  • Plzeňská hudební scéna v letech 1968-1983 

   Marková, Lucie (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2015)
   Date of defense: 7. 9. 2015
   Cílem práce je rozšířit poznatky z oblasti plzeňské alternativní hudební scény v letech 1968-1983. Výzkum je zaměřený především na podmínky, za kterých se rocková uskupení v Plzni utvářela, dále na to, co scénu ovlivnilo ...
  • Postoj Magistrátu hlavního města Prahy k prostituci 

   Marková, Lucie (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2016)
   Date of defense: 22. 9. 2016
   Diplomová práce Postoj Magistrátu hl. města Prahy k prostituci vychází z konstruktivistického paradigmatu a využívá feministických teorií. Zvolenou metodou kritického čtení analýzy diskurzu zkoumá postoje Magistrátu hlavního ...
  • Vliv experimentální léčby statiny na expresi genů uplatňujících se v patogenezi adenokarcinomu pankreatu 

   Marková, Lucie (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2006)
   Date of defense: 15. 9. 2006
   Úvod: Karcinom pankreatu patří mezi nádorová onemocnění s nejhorší prognózou. Vzhledem к lokalizaci pankreatu v retroperitoneu i dalším anatomickým a patofyziologickým souvislostem se příznaky karcinomu slinivky objevují ...
  • Život a působení H. B. Hulberta v Koreji 

   Marková, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 5. 9. 2011

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV