• Aplikace vlastních čísel a vlastních vektorů 

   Defence status: DEFENDED
   Marková, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 22. 5. 2017
  • Barevná terminologie v mateřské škole 

   Defence status: DEFENDED
   Marková, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 7. 9. 2021
   NÁZEV: Barevná terminologie v mateřské škole AUTOR: Kateřina Marková KATEDRA: Katedra výtvarné výchovy VEDOUCÍ PRÁCE: Mgr. Helena Kafková, Ph.D. ABSTRAKT: Práce je zaměřena na prozkoumání obratů barevné terminologie v ...
  • Británie a "barevná" (neevropská) imigrace 1948 - 1971 

   Defence status: DEFENDED
   Marková, Kateřina (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2007)
   Date of defense: 18. 6. 2007
  • Dopady hurikánu Katrina na nejnižší vrstvy obyvatel: odhalení obecnějšího problému 

   Defence status: DEFENDED
   Marková, Kateřina (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 2. 2. 2010
   The diploma thesis "The Impacts of the Hurricane Katrina on lower social class: the disclosure of a more common problem" deals with the case study of consequences of a natural disaster on the American society in the city ...
  • Filosofické aspekty environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty 

   Defence status: DEFENDED
   Marková, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 27. 1. 2012
   TITLE: Philosophical aspects of environmental education and consulting AUTHOR: Mgr. et Mgr. Kateřina Marková DEPARTMENT: Department of civics and philosophy SUPERVISOR: Prof. PhDr. Anna Hogenová CSc. ABSTRACT: This ...
  • Ironie hovoří aneb jak zobrazit skřítka s kloboukem, jenž ho činí neviditelným. Ironie v první kapitole prvního dílu Kierkegaardova spisu O pojmu ironie se stálým zřetelem k Sókratovi 

   Defence status: DEFENDED
   Marková, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 11. 8. 2008
   Tato diplomová práce se zabývá ironií v textu Umožnění tohoto chápání - první kapitole prvního dílu disertace Sorena Kierkegaarda O pojmu ironie se stálým zřetelem k Sókratovi. Diplomová práce má dvě části. První část je ...
  • Kvalita života rodinného příslušníka pečujícího o nemocného s Alzheimerovou chorobou 

   Defence status: DEFENDED
   Marková, Kateřina (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2014)
   Date of defense: 31. 10. 2014
  • Módní blogeři z pohledu osobního brandingu a jejich role názorových vůdců 

   Defence status: DEFENDED
   Marková, Kateřina (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 7. 9. 2015
   Tato bakalářská práce pojednává o fenoménu módních blogů z pohledu jejich osobní značky a role názorového vůdce. Práce mapuje teoretický základ a definiční vymezení základních pojmů jako je módní bloger, názorový vůdce a ...
  • Módní bloggeři z pohledu osobního brandingu a jejich role názorových vůdců 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Marková, Kateřina (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 15. 6. 2015
   Tato bakalářská práce pojednává o fenoménu módních blogů z pohledu jejich osobní značky a role názorového vůdce. Práce mapuje teoretický základ a definiční vymezení základních pojmů jako je módní bloger, názorový vůdce a ...
  • Návrat rodičů na trh práce po rodičovské dovolené očima personalistů a personalistek 

   Defence status: DEFENDED
   Marková, Kateřina (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 29. 1. 2014
   Work, and more particularly paid work, is an essential part of decent human existence. Current conditions on the Czech labour market cannot be considered friendly towards parenthood and parenting duties. The common pressure ...
  • Ověření čtenářských dovedností při čtení tištěného a digitálního textu u dětí mladšího školního věku 

   Defence status: DEFENDED
   Marková, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2022)
   Date of defense: 31. 1. 2022
   Práce se zaměřuje na ověření čtenářských dovedností u dětí mladšího školního věku při čtení textu tištěného a čtení textu digitálního z obrazovky počítače. Se čtením digitálního textu se setkávají stále mladší čtenáři na ...
  • Psychologie štěstí 

   Defence status: DEFENDED
   Marková, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 17. 9. 2007
   Cílem této diplomové práce je v teoretické ásti vymezit koncept št stí v jeho širších souvislostech. Jako základní rámec pro další úvahy vycházíme z p edpokladu emo ního základu št stí a v nujeme se proto podrobn ji vymezení ...
  • Rozvoj grafomotorických schopností u dětí předškolního věku 

   Defence status: DEFENDED
   Marková, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2022)
   Date of defense: 16. 5. 2022
   - anglicky Title: Development of graphomotorics in pre-school children The present diploma thesis is focused on the topic of development of graphomotorics in pre- school children. The theoretical part deals with the ...
  • Strategická komunikace firem na Instagramu 

   Defence status: DEFENDED
   Marková, Kateřina (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 26. 6. 2017
   Tato práce se zabývá strategickou komunikací firem na sociální síti Instagram. Cílem práce je přiblížit způsoby, jakými se tvoří strategická komunikace na českém Instagramu a popsat konkrétní nástroje, které jsou k tomu ...
  • Učitel v roli oběti kyberšikany a možnosti prevence tohoto jevu 

   Defence status: DEFENDED
   Marková, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 6. 9. 2019
   Bakalářská práce se zabývá tématem kyberšikany učitele a postoji učitelů k prevenci tohoto jevu. Obsahem literárně přehledové části je vymezení kyberšikany, specifika kyberšikany učitele a aktuální výskyt kyberšikany učitele ...
  • Vztah osobnostní struktury k úspěšnosti ve výkonu v triatlonu 

   Defence status: DEFENDED
   Marková, Kateřina (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2009)
   Date of defense: 30. 4. 2009
   Nazev prace: Vztah osobnostni struktury k uspesnosti ve vykonu v triatlonu Cil prace: Cilem teto prace je ovefit osobnostnim testem, zda jsou rozdily v bazalni psychicke osobnostni struktufe mezi triatlonisty a obecnou ...
  • Zrcadlení v lineární perspektivě. 

   Defence status: DEFENDED
   Marková, Kateřina (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
   Date of defense: 5. 9. 2019
   Title: Mirroring in a linear perspective Author: Kateřina Marková Department: Department of Mathematics Education Supervisor: RNDr. Jana Hromadová, Ph.D., Department of Mathematics Edu- cation Abstract: This text is intended ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV