• Fluviální formy v korytě a příbřežní zóně 

   Defence status: DEFENDED
   Marková, Jana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 9. 9. 2013
   Tato bakalářská práce se zabývá fluviální geomorfologií. Cílem práce je definovat fluviální mikro a mezoformy v korytě a příbřežní zóně, určit zákonitosti rozšíření studovaných tvarů vzhledem k poloze a průběhu zákrutů, ...
  • Kultura školy a její vliv na řízení změny 

   Defence status: DEFENDED
   Marková, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2008)
   Date of defense: 20. 5. 2008
  • Labyrint jako multifunkční nástroj v psychosociálních službách: historické a soudobé možnosti využití symbolu 

   Defence status: RECOGNIZED
   Marková, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 16. 10. 2008
   Cílem práce bylo na více úrovních představit symbol labyrintu a možnosti jeho využívání v psychosociálních službách. Při naplňování tohoto cíle jsem vycházela ze studia odborné literatury, rozhovorů se zahraničními specialisty ...
  • Labyrint jako multifunkční nástroj v psychosociálních službách: historické a soudobé možnosti využití symbolu 

   Defence status: DEFENDED
   Marková, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 24. 1. 2007
   Cílem práce bylo na více úrovních představit symbol labyrintu a možnosti jeho využívání v psychosociálních službách. Při naplňování tohoto cíle jsem vycházela ze studia odborné literatury, rozhovorů se zahraničními specialisty ...
  • Molekulárně genetické změny u akutní myeloidní leukemie. 

   Defence status: DEFENDED
   Marková, Jana (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2015)
   Date of defense: 12. 5. 2015
   Molekulárně genetická analýza patří mezi základní vyšetření nezbytná k přesnému určení diagnózy, prognózy a léčby pacientů s AML. Vyšetření karyotypu umožňuje zařazení pacientů do základních rizikových skupin, molekulárně ...
  • Partikulizace ustálených vsuvek v současné češtině 

   Defence status: DEFENDED
   Marková, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 16. 6. 2014
  • Proměnlivost rozmístění akumulačních a erozních tvarů uvnitř koryta v závislosti na výskytu překážek a jeho průběhu na různě velkých tocích 

   Defence status: DEFENDED
   Marková, Jana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 14. 9. 2016
   Předkládaná diplomová práce se zabývá proměnlivostí rozmístění akumulačních a erozních tvarů uvnitř koryta v závislosti na průběhu koryta a výskytu překážek v korytě na čtyř různě velkých tocích. Cílem práce je zmapovat ...
  • Příklad použití aktivního protiabrazního prvku :dvojitý zápletový plůtek 

   Blahuta, Jaroslav; Marková, Jana; Pelikán, Petr; Šlezingr, Miloslav; Gernešová, Lenka (2017)
  • Stres a funkční poruchy žaludku 

   Defence status: DEFENDED
   Marková, Jana (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2018)
   Date of defense: 31. 8. 2018
   This bachelor thesis deals with issues of stress and relationship between stress and functional disorders of the stomach. Theoretical part describes stomach - its anatomy and physiology with emphasis on regulatory mechanisms. ...
  • Syntéza derivátů haemanthaminu 

   Defence status: DEFENDED
   Marková, Jana (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2017)
   Date of defense: 14. 9. 2017
   Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutické botaniky a ekologie Kandidát: Jana Marková Školitel: doc. Ing. Lucie Cahlíková, Ph.D. Název diplomové práce: Syntéza derivátů haemanthaminu ...
  • Učebnice češtiny pro německé mluvčí 

   Defence status: DEFENDED
   Marková, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 23. 1. 2008
   U ebnicím eštiny jako cizího jazyka jsem za ala v novat pozornost díky tomu, že jsem je používala ve výuce. asem nar stal m j zájem p esn ji formulovat, ím to je, že v tšina žák a u itel , kte í je používali, nad nimi asto ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV