• B-spline křivky 

   Defence status: DEFENDED
   Marková, Hana (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 25. 6. 2008
  • Časná stádia neurodegenerativních onemocnění a jejich diagnostika metodami klinické a experimentální neuropsychologie 

   Defence status: DEFENDED
   Marková, Hana (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2019)
   Date of defense: 23. 9. 2019
   Ve snaze o nalezení kauzální léčby neurodegenerativních onemocnění vedoucích k syndromu demence se úsilí o jejich rozpoznání ubírá do stále časnějších stádií. Ze stádia syndromu demence se ústřední bod zájmu přesunul do ...
  • Lineární teorie diferenciálních rovnic se zpožděním 

   Defence status: DEFENDED
   Marková, Hana (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 10. 2. 2021
   Tato práce se zabývá studiem zpožděných diferenciálních funkcionálních rovnic. Z Banachovy věty o pevném bodě plyne existence jednoznačného řešení, ale už žádná infor- mace o tom, jak vypadá. V práci se zaměřujeme právě ...
  • Modifikace chromatinu v souvislosti s "priming" fenoménem u rostlin 

   Defence status: DEFENDED
   Marková, Hana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 8. 6. 2015
   Rostliny jsou v přirozeném prostředí vystaveny mnoha různým stresorům, kterým se musí dokázat přizpůsobit. Bylo zjištěno, že rostliny si mohou "zapamatovat" předchozí stresovou odpověď a na následné vystavení stejnému ...
  • Pseudospektrum matice 

   Defence status: DEFENDED
   Marková, Hana (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 22. 9. 2009
   V předložené práci studujeme vlastnosti, výpočetní metody a chování pseudospektra matice či lineárního operátoru. Nejprve zavedeme související pojmy, posléze definujeme pseudospektrum matice čtyřmi různými způsoby a shrneme ...
  • Reakce genotypů kukuřice lišících se citlivostí k suchu na opakované vystavení tomuto stresoru 

   Defence status: DEFENDED
   Marková, Hana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 14. 9. 2017
  • Vlastnosti derivace 

   Defence status: DEFENDED
   Marková, Hana (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 20. 6. 2018
   In the bachelor thesis we relate the concepts of derivative, the Darboux pro- perty and the function of the Baire class one. It is shown that each derivative has Darboux property and is of the Baire class one. Furthermore, ...
  • Vztah subjektivně vnímaného narušení kognice a objektivního kognitivního výkonu 

   Defence status: DEFENDED
   Marková, Hana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 20. 5. 2014
   Diplomová práce se zabývá problematikou subjektivních stížností na paměť (Subjective memory complaints, SMC) u populace starší 60 let v souvislosti s časnou diagnostikou Alzheimerovy nemoci (AN). Termínem SMC bývá popisován ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV