Now showing items 1-10 of 10

  • Atypické formy zaměstnání 

   Defence status: DEFENDED
   Marek, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 23. 9. 2019
   Moderní globalizovaný svět se díky komunikačním technologiím velmi rychle rozvíjí. S tím souvisí i potřeba hledání stále nových atypických zaměstnání a flexibilních forem práce. Na to reagují právní předpisy jednotlivých ...
  • Detergenty na bázi kvarternizovaných dusíkatých heterocyklů 

   Defence status: DEFENDED
   Marek, Jan (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2007)
   Date of defense: 6. 6. 2007
   Souhrn Byly syntetizovány isomerní kationické tenzidy N-benzyl-N,N-dimetyl-N-alkyl amonium bromidy (bezalkonia - BAK), kde alkyl je C1-C20, jako již známé a užívané povrchově aktivní látky. Na základě zkušeností z výše ...
  • Implementace strukturálních fondů na Frýdlantsku, srovnání s Finskem 

   Defence status: DEFENDED
   Marek, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2006)
   Date of defense: 10. 2. 2006
   Strukturální fondy jsou v posledních letech velmi frekventovaným souslovím, které pro mnohé znamená naději a očekávání pomoci z EU, jiní využívají toto sousloví jako politický nástroj či jako lákadlo pro voliče a jen hrstka ...
  • MediaProjekt a jeho participace na české mediální scéně 

   Defence status: DEFENDED
   Marek, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2007)
   Date of defense: 26. 6. 2007
   Výzkum čtenosti tisku a poslechovosti rozhlasů Media projekt má v České republice již desetiletou tradici. Cílem diplomové práce bude zjistit, v jakých oblastech a s jakými účinky působí na jednotlivé subjekty mediální ...
  • The Nelson-Siegel Model: Present Application and Alternative Lambda Determination 

   Defence status: DEFENDED
   Marek, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 17. 6. 2015
   Tato bakalářská práce přispívá k tématu modelování výnosových křivek především novým náhledem na známý Nelson-Siegelův model v jeho prvotní verzi, která je velmi prostá, avšak ne zcela neaktuální. Za účelem současné aplikace ...
  • Pole české nezávislé "indie" kultury, její produkce a distribuce 

   Defence status: DEFENDED
   Marek, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 3. 9. 2014
   (česky) Bakalářská práce má za cíl studovat specifika pole současné české indie hudební subkultury. V teoretické části definuje pojem indie a nabízí několik rozdílných náhledů, jak může být tento moderní trend alternativní ...
  • Příprava a testování látek obsahujících kvartérní dusík 

   Defence status: RECOGNIZED
   Marek, Jan (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2013)
   Date of defense: 14. 2. 2013
   Jan Marek Příprava a testování látek obsahujících kvarterní dusík Klíčová slova: Kationické tenzidy, syntéza, analýza, kvartérní dusík, micelární katalýza, desinfekce, dekontaminace Souhrn: Disertační práce se zabývá ...
  • Současné autorské uchopení publicistického žánru filmové recenze 

   Defence status: DEFENDED
   Marek, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2020)
   Date of defense: 22. 9. 2020
   Diplomová práce se zabývá aktuálním pojetím publicistického žánru filmové recenze jejími autory za přihlédnutí k tomu, jak se toto uchopení liší od původního teoretického vymezení útvaru, proč tomu tak je a kam tato ...
  • Translation and analysis of a chapter from the novel The Red Knight by Miles Cameron 

   Defence status: DEFENDED
   Marek, Jan (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020)
   Date of defense: 3. 6. 2020
   Tato práce se zabývá překladem literárního díla The Red Knight (2012) z anglického jazyka do českého. Skládá se celkem ze tří částí - úvodu, teoretické části, praktické části s konečnou analýzou některých prvků v překladu. ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV