Now showing items 1-14 of 14

  • Bezdomovectví jako alternativní existence mladých lidí 

   Vágnerová, Marie; Csémy, Ladislav; Marek, Jakub (Karolinum, 2014)
  • Bezdomovectví: v kontextu ambulantních sociálních služeb 

   Marek, Jakub; Strnad, Aleš; Hotovcová, Lucie (Portál, 2012)
  • Česká toponyma v perspektivě kognitivní etnolingvistiky 

   Defence status: DEFENDED
   Marek, Jakub (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 20. 6. 2016
   Tato práce se zabývá jazykovými stereotypy měst. Předmětem jejího zájmu je tedy materiál onomastický (oikonyma, tj. vlastní jména sídelní), který je však nahlížen z perspektivy kognitivně a kulturně orientované lingvistiky. ...
  • Exploiting GPS in Monte Carlo Localization 

   Defence status: DEFENDED
   Marek, Jakub (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 27. 5. 2013
   This work presents two approaches for integrating data from a low cost GPS receiver in a Monte Carlo localization algorithm. Firstly, an easily applicable method based on data in the standard NMEA protocol is shown. Secondly, ...
  • Hamletova dialektika aneb Dánská filosofie existence 

   Defence status: DEFENDED
   Marek, Jakub (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2006)
   Date of defense: 20. 9. 2006
   The thesis aims at reconstructing the basic structure of the existence complexus in the works of S. Kierkegaard. The interpretative perspective is a phenomenological one, the main focus being the elementary experience of ...
  • "Jesus Kind" Egon Bondy jako inspirace Bohumila Hrabala 

   Defence status: DEFENDED
   Marek, Jakub (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 24. 6. 2013
   Tato bakalářská práce se zabývá vlivem Egona Bondyho na Bohumila Hrabala. Nejprve nastiňuje jejich vzájemný vztah, který byl velmi přátelský a který probíhal zejména v padesátých letech dvacátého století, v další části pak ...
  • Kinematická analýza odrazu ve skoku dalekém 

   Defence status: DEFENDED
   Marek, Jakub (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2010)
   Date of defense: 4. 5. 2010
    Název práce: Kinematická analýza odrazu ve skoku dalekém.  Cíle práce: Podrobné vyhodnocení úhlových, časových a rychlostních charakteristik odrazové nohy v průběhu odrazu ve skoku dalekém. Srovnání daných charakteristik ...
  • Komentovaný překlad: Nightmares and Wonders 

   Defence status: DEFENDED
   Marek, Jakub (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 25. 6. 2012
   Cílem první části této bakalářské práce je vyhotovení překladu úvodní kapitoly z knihy Investigating Farscape, která nese název Nightmares and Wonders. Druhá část práce obsahuje komentář překladu, jenž se zaměřuje na analýzu ...
  • Komentovaný překlad: Queer literatura - rozporuplný vznik žánru 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Marek, Jakub (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 13. 9. 2011
   Cílem této práce je přeložit text Queer Fiction - The Ambiguous Emergence of a Genre a vypracovat k němu komentář. Komentář se dělí do čtyř částí. První část je překladatelská analýza výchozího textu, následuje popis metody ...
  • Lokalizace robota ve venkovním prostředí 

   Defence status: DEFENDED
   Marek, Jakub (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 15. 9. 2009
   V této práci je popsán návrh a implementace frameworku pro tvorbu řídících systémů pro mobilní roboty. Jde o jednoduchý modulární systém usnadňující tvorbu řídících systémů a pokusy s jejich jednotlivými moduly. Součástí ...
  • Nepřímý prorok existence. Kierkegaard 

   Defence status: DEFENDED
   Marek, Jakub (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2010)
   Date of defense: 9. 6. 2010
   This doctoral thesis aims at analyzing the decisive stage of Kierkegaard's authorship (between the years 1841 and 1846). The intention was to deliver a coherent interpretation of his "prophetical demand" of "becoming a ...
  • Osobnost české žurnalistiky - Vít Holubec 

   Defence status: DEFENDED
   Marek, Jakub (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 20. 6. 2012
   Vít Holubec stál u zrodu sportovního televizního vysílání v Československu. V padesátých letech komentoval první přímý televizní přenos, byl spoluzakladatelem redakce sportu Československé televize a stál u zrodu Branek, ...
  • Psychosociální bariéry v reintegraci bezdomovců 

   Defence status: DEFENDED
   Marek, Jakub (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2010)
   Date of defense: 18. 5. 2010
  • Tematický atlas vinohradů společnosti Vinné sklepy Kutná Hora 

   Defence status: DEFENDED
   Marek, Jakub (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 11. 9. 2018
   Cílem bakalářské práce je návrh a vytvoření tematického atlasu vinohradů společnosti Vinné sklepy Kutná Hora. V teoretické části je provedena rešerše tvorby kartografických výstupů na podobné téma. Na základě rešerše a ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV