• Analýza přístupů vedoucích k realizaci rozvojové strategie v programu LEADER 

   Defence status: DEFENDED
   Marek, David (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2008)
   Date of defense: 19. 6. 2008
  • Geografické profilování 

   Defence status: DEFENDED
   Marek, David (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 19. 6. 2017
   This bachelor thesis concerns on geographical profiling, whereas it emphasizes the crime of break-in in the context of this profiling. In the first part, the thesis defines the term geographical profiling. It also gives ...
  • Implementace aproximativních Bayesovských metod pro odhad stavu v dialogových systémech 

   Defence status: DEFENDED
   Marek, David (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 10. 9. 2013
   Každý dialogový systém obsahuje komponentu řízení dialogu, která vykonává akce dialogového systému na základě dialogového stavu. Dialogový stav reprezentuje všechny dostupné informace. Systém pro odhad stavu slouží k ...
  • Majetková podstata v insolvenčním řízení 

   Defence status: DEFENDED
   Marek, David (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 27. 3. 2019
   The thesis focuses on the concept of assets, which represents one of the most basic and most important notions of the insolvency law. Assets within the meaning of the Insolvency Act are intended to satisfy the debtor's ...
  • Majetková podstata v insolvenčním řízení 

   Defence status: DEFENDED
   Marek, David (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 12. 9. 2018
   Tato práce je věnována institutu majetkové podstaty. Majetková podstata představuje jeden z nejzákladnějších a nejvýznamnějších institutů insolvenčního práva. Majetkovou podstatou dle insolvenčního zákona představuje majetek ...
  • Peněžité zadostiučinění jako právní prostředek ochrany osobnosti v občanském právu 

   Defence status: DEFENDED
   Marek, David (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 26. 1. 2012
   Diplomová práce se zabývá institutem peněžitého zadostiučinění, jenž je právním prostředkem ochrany osobnosti v občanském právu. Cílem této diplomové práce je podat ucelený výklad o institutu peněžitého zadostiučinění. ...
  • Posttraumatický růst u zdravotnických záchranářů 

   Defence status: DEFENDED
   Marek, David (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 2. 9. 2019
   Diplomová práce se zabývá posttraumatickým růstem u zdravotnických záchranářů. V první části vymezuje pojem posttraumatického růstu a faktory, které ovlivňují jeho proces. Teoretická část je doplněna o nejdůležitější modely ...
  • Role vědeckotechnických parků v podpoře inovačního podnikání v Česku 

   Defence status: DEFENDED
   Marek, David (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 1. 6. 2011
   Česko se snaží reagovat na výzvy přicházející s rozvojem znalostně založené ekonomiky. Buduje inovační infrastrukturu s cílem vyplnit mezeru mezi výzkumnými institucemi a aplikační sférou, zejména privátními firmami. K ...
  • Řízení robota e-puck v Pythonu 

   Defence status: DEFENDED
   Marek, David (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
   Date of defense: 20. 6. 2011
  • Vývoj právní úpravy továrenského podnikání v Československu 

   Defence status: DEFENDED
   Marek, David (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 25. 6. 2014
   The thesis deals with the development of legal regulations of factory entrepreneurship in Czechoslovakia. The basic legislation but not only for the factory development of entrepreneurship in Czechia was a trade law issued ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV