• Biokompatibilita mimotělního oběhu 

   Mareš, Jan
   Date of defense: 12. 10. 2017
  • CEE fiscal deficits in the course of financial crisis 

   Defence status: DEFENDED
   Mareš, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 10. 9. 2012
   Bakalářská práce se zabývá rozpočtovými úpravami v zemích Střední a Východní Evropy (SVE) od vypuknutí finanční krize 2008/2009. Téma je spjato s přetrvávající debatou o účinnosti opatření na straně výdajů a příjmů ve snaze ...
  • Cévní kalcifikace a kostní demineralizace u pacientů s chronickým selháním ledvin 

   Defence status: DEFENDED
   Mareš, Jan (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2009)
   Date of defense: 20. 5. 2009
   Background: Patients treated with chronic dialysis show extreme mortality, particularly due to cardiovascular disease. Renal failure is associated with different risk factors of cardiovascular complications than those ...
  • Finance and Growth: A Bayesian Model Averaging Evidence 

   Defence status: DEFENDED
   Mareš, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 24. 6. 2014
   Vzájemnému vztahu rozvoje finančních trhů a ekonomického růstu se dostalo zvýšené pozornosti po finanční krizi v roce 2007-2008. Pro testování tohoto vztahu využívá diplomová práce v literatuře standardního souboru dat pro ...
  • Fotbal jako prostředek snížení pohybového deficitu populace 

   Defence status: DEFENDED
   Mareš, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2013)
   Date of defense: 22. 1. 2013
   FOTBAL JAKO PROSTŘEDEK SNÍŽENÍ POHYBOVÉHO DEFICITU POPULACE Cíle: Cílem práce je ovlivňování kondice trénujících hráčů na amatérské úrovni u "A" týmu AFK Loko Chomutov. Druhým cílem bylo ověření možnosti využít fotbal pro ...
  • Genderové perspektivy českého junáckého hnutí v první polovině 20. století 

   Defence status: DEFENDED
   Mareš, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 13. 9. 2010
   Tato práce se zabývá genderovým určením vztah v prostředí českého junáckého hnutí v první polovině 20. století. Jedná se o období, které bylo spjato s diskusí o možnostech ženské emancipace na jedné straně a které na straně ...
  • Jestřáb mezi trampy. Jaroslav Foglar a hybridita českého trampingu 

   Mareš, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   The study maps a relationship between famous writer of adventure books Jaroslav Foglar and Czech tramps. Based on that, it formulates a thesis on the hybrid character of Czech “tramping”, a backto-nature movement originated ...
  • Krize maskulinity mezi chimérou a stereotypem. Gender a česká společnost na přelomu 19. a 20. století 

   Defence status: DEFENDED
   Mareš, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 17. 9. 2012
   1 Abstrakt Práce si klade otázku, je-li možno zachytit v českých politických hnutích a veřejnostech na přelomu 19. a 20. století krizi maskulinity. Nejprve je analyzován vývoj genderových řádů mezi lety 1870 a 1910. V nich ...
  • Lidská přirozenost a přirozená morálka u Francise Fukuyamy 

   Defence status: DEFENDED
   Mareš, Jan (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2009)
   Date of defense: 31. 8. 2009
   Bakalářská práce se zaměřuje na zmapování pojetí lidské přirozenosti na konci 20. století, konkrétně u Francise Fukuyamy. V úvodní části je popsána současná všeobecná situace a základní východiska. Hlavní část práce se ...
  • Magdeburské právo ve městech severozápadních Čech v předhusitské době 

   Defence status: DEFENDED
   Mareš, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 18. 6. 2008
   Počátky a rychlé šíření magdeburského městského práva v českých zemích ve středověku byly předmětem pozornosti historických věd již od doby vrcholného rozkvětu právní historie ve druhé polovině 19. století. Období velkého ...
  • Magdeburské právo ve městech severozápadních Čech v předhusitské době 

   Defence status: RECOGNIZED
   Mareš, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 28. 1. 2009
   The beginnings and propagation of the Magdeburg Law in the Czech lands in the Middle Ages are in the centre of attention of historical sciences since the second half of the 19th century. The period of great interest in ...
  • Podpora "Edit and Continue" v prostředí SharpDevelop 

   Defence status: DEFENDED
   Mareš, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 6. 9. 2012
   Vývoj velkých projektů vyžaduje ladicí nástroje, které usnadní vývojáři práci při hledání chyb. Pokud vývojář odhalí chybu v kódu během jeho krokování, je nejbezpečnější chybu opravit co nejdříve. Funkcionalita Edit and ...
  • Politika genderové identity v dělnickém prostředí na Liberecku (1890-1914). 

   Defence status: DEFENDED
   Mareš, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 30. 9. 2021
   Jan MAREŠ, Politika genderové identity v dělnickém prostředí na Liberecku (1890-1914), disertační práce, Ústav českých dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, Praha 2021. Disertační práce se pokouší odpovědět na ...
  • Porovnání statistických a fyzikálních modelů pro predikci obsahu biochemických látek v listoví jehličnanů 

   Defence status: DEFENDED
   Mareš, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 13. 9. 2016
   Porovnání statistických a fyzikálních model· pro predikci obsahu bioche- mických látek v listoví jehličnan· Abstrakt: Tato práce se zabývá vztahem mezi obsahy biochemických látek v listoví smrku ztepilého (Picea abies L. ...
  • Port of QEMU to HelenOS 

   Defence status: DEFENDED
   Mareš, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)
   Date of defense: 9. 9. 2015
   QEMU je emulátor procesoru schopný emulovat různé hardwarové platformy jako jsou PC, PowerPC, ARM a SPARC. Úkolem této diplomové práce je portovat QEMU na HelenOS a tím umožnit vývojářům spustit emulaci HelenOS uvnitř ...
  • Three Essays on Financial Development 

   Defence status: DEFENDED
   Mareš, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2020)
   Date of defense: 23. 9. 2020
   The dissertation is a compilation of three empirical papers on the effects of financial development. In the first paper, we examine finance's effect on long-term economic growth using Bayesian model averaging to address ...
  • "Ústecký masakr" v sudetoněmecké kultuře vzpomínání 

   Defence status: DEFENDED
   Mareš, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 7. 9. 2015
   (česky) Bakalářská práce ", Ústecký masakr' v sudetoněmecké kultuře vzpomínání" popisuje vývoj úlohy tzv. "Ústeckého Masakru" v kultuře paměti ústeckých sudetských Němců soustředěných kolem původně pomocného spolku Aussiger ...
  • Využití aplikací managementem školy pro její řízení 

   Defence status: DEFENDED
   Mareš, Jan (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 24. 5. 2017

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV