• Jazyk hip hopu 

   Defence status: DEFENDED
   Malá, Michaela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 21. 9. 2009
   Tato práce se zaměřuje na jazyk hip hopu v rámci jazyka a mluvy mládeže a v rámci subkultur, které se k mládeži vztahují. V úvodní kapitole je vysvětlen pojem adolescence a podána charakteristika somatických a mentálních ...
  • Konstituování postavy upíra v literatuře 19. a počátku 20. století 

   Defence status: DEFENDED
   Malá, Michaela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 18. 6. 2018
   Diplomová práce se věnuje zobrazení postavy upíra v literatuře 19. století, a to zejména z naratologického pohledu. Primární literaturu tvoří prozaické texty evropské. Těžiště výkladu spočívá v komparaci postavy upíra, ...
  • Obrazy jednoho sídla: Nymburk očima svých obyvatel 

   Defence status: DEFENDED
   Malá, Michaela (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 20. 6. 2016
   Diplomová práce Obrazy jednoho sídla: Nymburk očima svých obyvatel se zabývá tím, proč se lidé ve městě chovají různým způsobem. Práce vychází z přístupu behaviorální geografie, který je v této práci konkrétněji zastoupen ...
  • Problémové dítě v předškolním a mladším školním věku 

   Defence status: DEFENDED
   Malá, Michaela (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2017)
   Date of defense: 26. 6. 2017
  • Proměna životního stylu české mládeže po roce 1989 

   Defence status: DEFENDED
   Malá, Michaela (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2017)
   Date of defense: 13. 6. 2017
   V diplomové práci s názvem Proměna životního stylu české mládeže po roce 1989 se zabývám proměnami české mládeže po roce 1989 v kontextu jejich životního stylu. Uplatněný koncept životního stylu v sobě zahrnuje především ...
  • Vyhodnocení práce místních akčních skupin 

   Defence status: DEFENDED
   Malá, Michaela (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 27. 5. 2013
   Předkládaná práce se zabývá problematikou fungování místních akčních skupin (MAS) v Česku na prahu nového programového období. MAS se během posledních sedmi let osvědčily jako platforma spolupráce lokálních aktérů, která ...
  • Zánik sídel v důsledku povrchové těžby hnědého uhlí v okresech Most a Chomutov - příklad velkolomu ČSA 

   Defence status: DEFENDED
   Malá, Michaela (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 17. 6. 2010
   - Zánik sídel v důsledku povrchové těžby hnědého uhlí v okresech Most a Chomutov - příklad velkolomu ČSA Bakalářská práce se zabývá zanikáním sídel v důsledku rozšiřování povrchové těžby hnědého uhlí. Zájmovou oblastí je ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV