• Barokní architekt Václav Špaček (1689-1751) 

   Defence status: DEFENDED
   Macek, Petr (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 12. 6. 2007
   The first half of the eighteenth century found the Czech architecture at one of its heights. It is therefore surprising that there are many buildings of unquestionable qualities which authorship was never definitely ...
  • Britská integrační politika vůči muslimské menšině 

   Defence status: DEFENDED
   Macek, Petr (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2007)
   Date of defense: 18. 6. 2007
  • Counterparty Risk under Basel III 

   Defence status: DEFENDED
   Macek, Petr (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 26. 6. 2013
   Cílem této práce je prozkoumat důsledky regulace Basel III na kreditní riziko protistrany. Analyzovali jsme vývoj OTC trhu, rozebrali systémové riziko a způsob, jak centrální protistrany mohou zmírnit nebo rozšířit nákazu ...
  • Důvěra - opomíjený aspekt ekonomického života 

   Defence status: DEFENDED
   Macek, Petr (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 15. 6. 2010
   Tato práce si klade za cíl přispět k rozvíjejícímu se tématu ekonomie důvěry a ospravedlnit jeho důležitost v ekonomické teorii. Hlavní důraz je kladen na vymezení pojmu důvěry a reputace a aplikace na praktickém příkladu ...
  • Jednota Církve - partikulární církve a univerzální církev. Z ekleziologie Henri de Lubaca 

   Defence status: DEFENDED
   Macek, Petr (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2013)
   Date of defense: 2. 9. 2013
   Unity of the Church: Particular Churches and the Universal Church in the Ecclesiology of Henri de Lubac Abstract The main aim of the thesis is to present part of the ecclesiological work of French theologian Henri de Lubac ...
  • Metoděj Habáň (1899 - 1984):sonda do dějin českého novotomismu 

   Defence status: DEFENDED
   Macek, Petr (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2018)
   Date of defense: 26. 1. 2018
   Metoděj Habáň (1899-1984): A Probe into the History of Czech Neothomism Abstract The thesis is focused on the depiction of the life and work of Metoděj Habáň (1899-1984), Czech Dominican priest and philosopher. It follows ...
  • Proměny irské regionální politiky v letech 2000 - 2006 

   Defence status: DEFENDED
   Macek, Petr (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 2. 2. 2010
   Diplomová práce "Proměny irské regionální politiky v letech 2000-2006" pojednává o změnách, kterými prošla irská regionální politika na konci dvacátého století. Po výrazném ekonomickém růstu devadesátých let ...
  • Revue Na hlubinu a Filosofická revue: sonda do intelektuálních dějin meziválečného katolicismu v díle české dominikánské provincie 

   Defence status: DEFENDED
   Macek, Petr (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 18. 2. 2011
   Práce se zabývá analýzou katolického diskursu v období 1918 až 1948. Zkoumání provádí na dvou dominikánských teologických a filosofických periodikách - revue Na hlubinu a Filosofická revue. Hlavní analyzované okruhy otázek ...
  • Stručné dějiny knižní kultury v Číně (od nejstarších písemných památek do konce 11. stol. n.l.) 

   Defence status: DEFENDED
   Macek, Petr (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 5. 9. 2007
   Bakalářská práce podává stručný přehled dějin čínské knižní kultury od nejstarších písemných památek do rozvoje tisku z pohyblivých typů, tedy do 11. stol. n. l. Práce je rozdělena na základě způsobu zaznamenání informací ...
  • Teismus Charlese Hartshorna 

   Defence status: DEFENDED
   Macek, Petr (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2014)
   Date of defense: 24. 9. 2014
   Cílem této studie je představit amerického procesuálního filosofa Charlese Hartshorna a jeho filosofický teismus, a uvést jeho přístup a myšlenky do diskuse o vztahu teologie a filosofie. Po pojednání o osobnosti a díle ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV