• Akce VK a její průběh v želivském klášteře z pohledu Náboženské matice 

   Defence status: DEFENDED
   Mašková, Tereza (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2017)
   Date of defense: 20. 6. 2017
   Diplomová práce Abstract: Operation "VK" and its process in Želiv Monastery from the perspective of Náboženská matice. Master's thesis presents the fate of Želiv Monastery in 1950s caused by operation code named "VK" ...
  • Decisions in seed reproduction in plants 

   Defence status: DEFENDED
   Mašková, Tereza (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 17. 3. 2020
   Seed reproduction is a key part of the life cycle of the most plant species. It allows for the dispersal of species in space and time and, thus, significantly affects dynamics of plant populations and communities. Seed ...
  • Decisions in seed reproduction in plants 

   Defence status: DEFENDED
   Mašková, Tereza (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 2. 10. 2019
   Generativní rozmnožování je klíčovou částí životního cyklu většiny rostlin. Umožňuje šíření rostlinného druhu v prostoru i čase, a tím podstatně ovlivňuje dynamiku rostlinných společenstev i douhodobé přežívání druhů. ...
  • Integrovaná tematická výuka programu začít spolu 

   Defence status: DEFENDED
   Mašková, Tereza (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 22. 5. 2014
   Diplomová práce s názvem Integrovaná tematická výuka v programu Začít spolu popisuje, analyzuje a hodnotí využití Integrované tematické výuky (ITV) na 1. stupni ZŠ. ITV je zde chápána jako jedna z možností realizace ...
  • Komparace event marketingových strategií luxusních módních značek v letech 2010-2012 

   Defence status: DEFENDED
   Mašková, Tereza (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 18. 6. 2013
   Bachelor thesis "Comparison of event marketing strategies of luxury fashion brands in the years 2010-2012" deals with the event marketing as a tool through which selected luxury fashion brands (Dolce & Gabbana, Hermès, ...
  • Komparativní analýza komunikace značek Louis Vuitton a Estée Lauder napříč vybranými periodiky v roce 2013 

   Defence status: DEFENDED
   Mašková, Tereza (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 24. 6. 2015
   Diplomová práce Komparativní analýza komunikace značek Louis Vuitton a Estée Lauder napříč vybranými periodiky v roce 2013 se zabývá způsoby komunikace, které vybrané luxusní značky na platformě magazínů využívají k ...
  • Nařízení Brusel I a jiné procesní předpisy evropského mezinárodního práva soukromého (z pohledu ochrany spotřebitele) 

   Defence status: DEFENDED
   Mašková, Tereza (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 11. 12. 2012
   The diploma thesis entitled "The Brussels I Regulation and Other Procedural Legislation of European Private International Law (with regard to consumer protection)" as presented focuses in details primarily on the consumer ...
  • Norimberský proces a jeho ohlasy v Československém rozhlase od roku 1946 do 1989 

   Defence status: DEFENDED
   Mašková, Tereza (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2015)
   Date of defense: 18. 6. 2015
  • Právní úprava poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy 

   Defence status: DEFENDED
   Mašková, Tereza (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 1. 11. 2016
   Shrnutí Tato diplomová práce se zabývá právní úpravou poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými druhy živočichů, kterou v českém právním systému zajišťuje zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad ...
  • Vývoj kořenového systému v raných fázích rostlinné ontogeneze 

   Defence status: DEFENDED
   Mašková, Tereza (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 11. 9. 2013
   Vývoj kořenového systému v raných fázích rost- linné ontogeneze Klíčení semene a následný vývoj kořenového systému je pro nově vznikající rost- linu kritickým obdobím života. Musí rozpoznat a vhodně a rychle zareagovat na ...
  • "Západní" cizinci v normalizačním Československu 

   Defence status: DEFENDED
   Mašková, Tereza (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2013)
   Date of defense: 8. 2. 2013
   Tato práce na základě archivního výzkumu a rozhovorů s jedenácti narátory popisuje aspekty každodenního života západních cizinců v Československu v 70. a 80. letech 20. století. Výpovědi narátorů jsou zasazeny do kontextu ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV