• Analýza činnosti oddělení zahraničních knihoven Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje (Evropského domu) 

   Mašková, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 29. 6. 2009
   Bakalářská práce analyzuje oddělení zahraničních knihoven Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje. V úvodní kapitole jsou popsány východiska pro potřebu zahraniční literatury v městě Plzni. Další kapitola seznamuje ...
  • D.I. Fonvizin - analýza dramatické tvorby (drama Brigadýr) 

   Mašková, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 19. 9. 2007
   Tématem mé diplomové práce je analýza postav v komedii "Brigadýr" (1769) spisovatele D.l. Fonvizina, resp. analýza z mužské a ženské perspektivy v jejím prolínání i diferenciaci. Na drama jsem nahlížela především z hlediska ...
  • Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacientku po transplataci jater 

   Mašková, Kateřina (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2018)
   Date of defense: 14. 5. 2018
   Title: Case study of physiotherapy care of a patient after liver transplantation. Aims: The aim of this bachelor thesis is to summarize the theoretical knowledge about the issue of liver transplantation and to present an ...
  • Média a negativní politická kampaň: volby do PSP ČR v roce 2013 

   Mašková, Kateřina (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 28. 1. 2015
   Hlavním cílem diplomové práce je zjištění, jakou roli sehrály vybrané české tištěné deníky a obecné zpravodajské servery při prosazování negativních kampaní před volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v ...
  • Outdoor trénink 

   Mašková, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 18. 5. 2006
   Tématem mé bakalářské práce je metoda vzdělávání pracovníků, která se odehrává mimo pracoviště - Outdoor trénink. Tato interaktivní metoda je založena na vlastní aktivitě účastníků a vychází z teorie, která říká, že si ...
  • Přijetí pozitivismu v Mexiku po roce 1867 

   Mašková, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 26. 6. 2007
   Pozitivismus byl jedním z posledních pokusů o vytvoření uzavřeného, všeobsahujícího a koherentního filosofického systému; systému, činícího si nárok na univerzálnost. Položil základy filosofii přírodních (ale i některých ...
  • Vývoj veřejných knihoven Plzeňského kraje 1990-2010 

   Mašková, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 19. 9. 2011
   Identifikační záznam MAŠKOVÁ, Kateřina. Vývoj veřejných knihoven Plzeňského kraje 1990-2010 [Development of Public Libraries of the Pilsen Region 1990-2010]. Plzeň, 2011. 93 s., XXXVI s. příl. Diplomová práce. Univerzita ...
  • Zátěžové zkoušky estradiolu a ethinylestradiolu 

   Mašková, Kateřina (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2014)
   Date of defense: 3. 6. 2014
   Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci králové Katedra analytické chemie Kandidát: Kateřina Mašková Školitel: PharmDr. Lucie Havlíková, Ph.D. Název diplomové práce: Zátěžové zkoušky estradiolu a ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV