• Genetické algoritmy v evoluční robotice 

   Defence status: DEFENDED
   Mašek, Michal (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
   Date of defense: 5. 9. 2011
   Tato práce se věnuje experimentálnímu porovnání evoluce neuronové sítě pro řízení robota za pomoci různých variant genetických algoritmů. Na třech úlohách evoluční robotiky jsou porovnány algoritmy používající reálné a ...
  • Hyperkapnie a difuse plynů ve sněhové lavině (Změny funkčních parametrů jedinců v krizové situaci) 

   Defence status: DEFENDED
   Mašek, Michal (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2014)
   Date of defense: 4. 3. 2014
   Název: Hyperkapnie a difuse plynů ve sněhové lavině - (Změny funkčních parametrů jedinců v krizové situaci) Cíle práce: Cílem studie bylo kontinuální sledování kompenzačních mechanismů, zejména změn ventilačně-respiračních ...
  • Komparace způsobů provádění přesunů v zimních podmínkách ve vybraných armádách NATO a armádách s nimi spolupracujících 

   Defence status: DEFENDED
   Mašek, Michal (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2006)
   Date of defense: 4. 5. 2006
   Title: Comparison of Ways of Transfer under Winter Conditions m Selected NATO Arrnies and Other Cooperative Armies The aim of the work: The aim ofthe work is to compare the selected armies in the folloving spheres: legal ...
  • Multiagentní simulace založené na iterovaném vězňově dilematu 

   Defence status: DEFENDED
   Mašek, Michal (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 24. 6. 2008
   Práce se zabývá možnostmi využití jazyka 3APL při simulaci iterovaného vězňova dilematu. Nedrží se však pouze teorie, ale předkládá i konkrétní příklad implementace multiagentního systému schopného provádět simulace nejen ...
  • Obraz dubu ve slovanských společnostech 

   Defence status: DEFENDED
   Mašek, Michal (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 21. 9. 2010
   Práce popisuje kultovní vztah ke stromům, zejména dubu, u předkřesťanských kultur. Na bázi rozsáhlé excerpce pramenů charakterizuje místo pohanských Slovanů v kontextu soudobého evropského kulturního prostoru. Popisuje ...
  • Role dubu ve slovanských společnostech 

   Defence status: DEFENDED
   Mašek, Michal (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 25. 6. 2009
   Cílem této mé práce je ukázat, jak se podoby stromu a lidské bytosti v myšlení archaické společnosti vzájemně prolínají a ztotožňují, a to se zvláštním zřetelem na nekorunovaného evropského krále stromů - na dub. Rovněž ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV