• Detection and Correction of Inconsistencies in the Multilingual Treebank HamleDT 

   Defence status: DEFENDED
   Mašek, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)
   Date of defense: 5. 6. 2015
   Prostudovali jsme závislostní korpusy, jež jsou součástí projektu HamleDT, a částečně jsme sjednotili soubor značek užitých pro anotaci syntaktické roviny. Následně jsme použili metodu založenou na variačních n-gramech pro ...
  • Komentovaný překlad: Introductory: Language Defined (E.Sapir: Language: An Introductionto the Study of Speech, 1921) 

   Defence status: DEFENDED
   Mašek, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 10. 9. 2012
   Bakalářská práce se skládá z překladu první kapitoly (Introductory: Language Defined) knihy Language: An Introduction to the Study of Speech autora Edwarda Sapira vydané v roce 1921 nakladatelstvím Harcourt, Brace and ...
  • Narcismus jako diagnóza naší doby? 

   Defence status: DEFENDED
   Mašek, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 7. 9. 2017
   (in English): The main question of the text is what is the possible way of the influence of cultural narcissism to mental health and well being of individuals. The hypothesis is stated, that cultural narcissism can have a ...
  • Populační struktura a migrace v africkém sahelu z pohledu variability kontrolního úseku mtDNA 

   Defence status: DEFENDED
   Mašek, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 9. 9. 2014
   Přestože je západní Afrika regionem bohatým na kulturní a jazykovou diverzitu, rozložení genetické diverzity nebyly ještě plně objasněny. Většina dosavadních studií populačních vztahů vycházela z variability prvního hyper ...
  • The role of transcriptional factor Tcf7l1 and Wnt/β-catenin signaling pathway during differentiation of the head ectoderm. 

   Defence status: DEFENDED
   Mašek, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 19. 5. 2016
   Jedním z klíčových momentů v evoluci obratlovců bylo bezpochyby rozrůznění funkcí hlavového ektodermu. Genové regulační sítě využívané během tohoto procesu, jsou tvořeny množstvím genů jejichž exprese je spouštěna, a dále ...
  • Tvorba a ověření účinnosti audiovizuálního didaktického sdělení 

   Defence status: RECOGNIZED
   Mašek, Jan (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2007)
   Date of defense: 13. 12. 2007
   Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1 tel.: +420 221 900 111 www.pedf.cuni.cz IČ 00216208 DIČ CZ00216208 Dle čl. 4 Opatření rektora č. 6/2010 o Zpřístupnění elektronické databáze závěrečných prací http://www.cuni.cz/UK-3470.html ...
  • Variabilita barvy pleti: příčiny a důsledky 

   Defence status: DEFENDED
   Mašek, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 12. 9. 2011
   Melanin funguje jako filtr slunečního záření. Za množství a typ produkovaného melaninu jsou odpovědné geny, ale i UV záření je schopno indukovat syntézu melaninu. Zdá se, že UV záření bylo v evoluci člověka určujícím ...
  • Vybrané obchodněprávní aspekty insolvenčního řízení 

   Defence status: DEFENDED
   Mašek, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 4. 2. 2013
   Důvodem, proč jsem se rozhodl pro vypracování tohoto tématu práce je, že spojitost mezi obchodním a insolvenčním právem představuje oblast, která nebyla doposud komplexně zkoumána. Nicméně jsem toho názoru, že tyto právní ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV