• Influence of renewable energy sources on transmission networks in Central Europe 

   Defence status: DEFENDED
   Málek, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 14. 6. 2016
   Tato práce se zaměřuje na vysvětlení vlivu obnovitelných zdrojů na přenosové sítě ve střední Evropě. Nejprve jsou popsány energetické a přenosové soustavy středoevropských států. Na základě této analýzy jsou pak identifikovány ...
  • Postoj České republiky k evropské bezpečnostní a obranné politice 

   Defence status: DEFENDED
   Málek, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 16. 9. 2009
   Evropská integrace probíhající v poválečné Evropě prodělala bouřlivý vývoj, kdy do té doby vzájemné národní soupeření jednotlivých evropských národu bylo postaveno tváří tvář před děsivé následky druhé světové války. Hlavním ...
  • Postoje České republiky k bezpečnostní a obranné dimenzi EU: hodnocení a perspektivy 

   Defence status: DEFENDED
   Málek, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 10. 9. 2012
   The work is a case study that focuses on the attitude of the Czech Republic towards security and defence dimension of the European Union. It focuses on the context of European security and defence policy. It gives a detailed ...
  • Právní úprava činnosti pojišťovacích zprostředkovatelů 

   Defence status: DEFENDED
   Málek, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 28. 6. 2016
   V této diplomové práci se zabývám komplexním pohledem na právní úpravu činnosti pojišťovacích zprostředkovatelů, včetně pohledu do historie, analýzy současné národní i evropské úpravy a předpokládaného vývoje národní úpravy. ...
  • Působení Evropské lidové strany v Evropském parlamentu. Výzvy a perspektivy 

   Defence status: DEFENDED
   Málek, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 28. 1. 2013
   Text of the thesis focuses on the activity of the Group of the European People's Party in the European Parliament. It focuses on this issue from three different perspectives. The first perspective presents a theoretical ...
  • Sklony fiskální politiky k pro-cykličnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Málek, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 14. 9. 2011
   Četné studie ukázaly, že fiskální politika mnoha zemí je pro-cyklická, tedy umocňující fluktuace hospodářského cyklu. Tento fenomén je nejlépe pozorovatelný v rozvíjejících se zemích, ale může se týkat i zemí vyspělých. ...
  • What Drives the Aggregate Credit Risk: The Case of the Czech Republic 

   Defence status: DEFENDED
   Málek, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 11. 9. 2013
   Literatura poskytuje obsáhlou diskuzi na téma, jaké makroekonomické proměnné ovlivňují míru agregát- ního úvěrového rizika. Zatímco efekt hospodářského cyklu byl již teoreticky zdůvodněn a prokázán na dostupných datech, ...
  • Změny výskytu nesportovního chování v závislosti na změnách pravidel FIBA na příkladu NBL mužů v Česku 

   Defence status: DEFENDED
   Málek, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2010)
   Date of defense: 17. 9. 2010
   2 Změny výskytu nesportovního chování v závislosti na změnách pravidel FIBA na příkladu NBL mužů v Česku Souhrn Cíle práce: Zjistit jaký vliv mají změny pravidel a snahy FIBA o tzv. clean game na výskyt nesportovního chování ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV