• Genderové aspekty českého školství 

   Jarkovská, Lucie; Lišková, Kateřina (2008)
  • IL-25 jako nový terapeutický cíl u léčby alergických onemocnění 

   Defence status: DEFENDED
   Lišková, Kateřina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 5. 6. 2018
   Interleukin (IL) 25 is a proinflammatory cytokine that promotes a Th2-type cell response. Its alternate name is IL-17E, and along with 5 other members, IL-25 belongs to to the family of cytokine IL-17. The family is based ...
  • Kvalita života, životní spokojenost a sociální self-efficacy lidí se získaným poškozením mozku 

   Defence status: DEFENDED
   Lišková, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 7. 9. 2012
   Diplomová práce je zaměřena na problematiku kvality života, životní spokojenosti a sociálního self-efficacy, přičemž je kladen důraz na zasazení do kontextu získaného poškození mozku a jeho specifických následků. Práce ...
  • Manažerské rozhodování 

   Defence status: DEFENDED
   Lišková, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 23. 6. 2009
   Základním předmětem předložené bakalářské práce je manažerské rozhodování. Hlavním tématem této práce je rozhodovací proces. První část shrnuje základní poznatky o manažerském rozhodování, popisuje a vysvětluje hlavní prvky ...
  • Možnosti "zaměstnávání" dobrovolníků v českých veřejných knihovnách 

   Defence status: DEFENDED
   Lišková, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 22. 9. 2010
   Cílem této práce je poskytnout náhled do problematiky dobrovolnictví ve veřejných knihovnách na území České republiky a podat přehled o možnostech dobrovolnické činnosti či služby v těchto institucích. V textu je nejprve ...
  • Návrh realizace letních táborů a jejich ověření v praxi 

   Defence status: DEFENDED
   Lišková, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 17. 5. 2011
  • Personální řízení v organizaci. Případová studie sdružení Linka bezpečí . 

   Defence status: DEFENDED
   Lišková, Kateřina (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2007)
   Date of defense: 18. 10. 2007
   Tato diplomová práce pojednává o personálním řízení v organizaci z hlediska vedení týmu profesionálů a neprofesionálů. V teoretické části jsou shrnuty základní trendy ve vybraných oblastech personalistiky při práci s ...
  • Překlad do znakového jazyka v německé státní správě: bezbariérový přístup k informacím 

   Defence status: DEFENDED
   Lišková, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 11. 9. 2014
   Práce se zaměřuje na přístupnost webových stránek orgánů státní správy ve Spolkové republice Německo ve vztahu k sociodemografické skupině neslyšících uživatelů německého znakového jazyka, kteří si neměli možnost dostatečně ...
  • Rozlišování substantiv a sloves v českém znakovém jazyce 

   Defence status: DEFENDED
   Lišková, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 3. 9. 2019
   Některé znaky označující substance a znaky označující děje jsou v českém znakovém jazyce formálně i významově příbuzné. Tyto znaky lze od sebe odlišit pomocí různých parametrů. Tato studie zkoumala parametry relativní délky ...
  • Systémy věcného zpracování ve veřejných knihovnách v ČR 

   Defence status: DEFENDED
   Lišková, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 23. 6. 2008
   Cílem bakalářské práce je zhodnocení způsobů věcného zpracování dokumentů v OPAC v krajských knihovnách a knihovnách s regionální funkcí. Úvodní kapitoly jsou věnovány teoretickému rámci věcného pořádání dokumentů, na jedné ...
  • Tradice, její rozpad a záchrana skrze sex: Diskurzivní strategie odpůrců sexuální výchovy =The Demise of Tradition and Its Salvation through Sex: The Discursive Strategies of Opponents of Sex Education 

   Jarkovská, Lucie; Lišková, Kateřina (2013)
   In 2010 sex education became a surprising target of criticism in the secular Czech Republic. The voices of social conservatives were raised and were answered by the Minister of Education, who launched a reform of educational ...
  • Výchova k hodnotám prostřednictvím metody Persona Dolls 

   Defence status: DEFENDED
   Lišková, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 22. 5. 2019
   This thesis deals with Method Persona Dolls, which evolves children's approach and values, it is pre-eminently focused on empathy development, creativity, self-confidence, positive evaluation of others and forms of pro-social ...
  • Výuka Mendelovské dědičnosti pomocí didaktické hry 

   Defence status: DEFENDED
   Lišková, Kateřina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 16. 7. 2020
   This diploma thesis focuses on the education of genetics to grammar schools and students' comprehension of genetics. This abstract scientific discipline is considered difficult to learn so I decided to prepare educational ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV