• Elektrochemické studium nitrokalixarenů 

   Defence status: DEFENDED
   Liška, Alan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 4. 6. 2013
   V předkládané diplomové práci je prozkoumán průběh postupné redukce řady cone- mono-, di-, tri- a tetranitrokalix[4]arenových derivátů v prostředí bezvodého DMF, vyhodnocena intramolekulární interakce redukovatelných (a ...
  • Elektrochemie kalixarenů 

   Defence status: RECOGNIZED
   Liška, Alan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 14. 5. 2018
   In the present thesis, both the published and the "ready-to-be-submitted" results concerning electrochemistry of calixarenes are summarized. The main focus is given to the detailed interpretation of experimental data, ...
  • Elektrochemie kalixarenů 

   Defence status: DEFENDED
   Liška, Alan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 5. 9. 2017
   Předkládaná práce je shrnutím dosud publikovaných a k publikování připravených výsledků na poli elektrochemie kalixarenů. Hlavní důraz je kladen na detailní interpretaci dat získaných při systematickém studiu elektrochemické ...
  • Eletrochemie jako metoda studia složitých makrocyklických molekul 

   Defence status: DEFENDED
   Liška, Alan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 20. 6. 2011
   Pomocí elektrochemických technik byla prostudována a popsána elektrochemická redukce série polynitrovaných kalix[4]arenových derivátů jakožto molekul s více redoxními centry a na základě interpretace experimentálních ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV