• Boj o národni identitu v 80. letech 19. století 

   Kutová, Karolina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 24. 6. 2011
   Cílem diplomové práce je rozebrat společenskou a ekonomickou situaci v českých zemích s přihlédnutím k nacionalismu jako základní politické konstrukci obou českých liberálních politických stran, a tak zmapovat proměnu ve ...
  • Boj o národní identitu v 80. letech 19. století. 

   Kutová, Karolina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 30. 1. 2012
   Cílem rigorózní práce je rozebrat společenskou a ekonomickou situaci v českých zemích s přihlédnutím k nacionalismu jako základní politické konstrukci obou českých liberálních politických stran, a tak zmapovat proměnu ve ...
  • Obligační statut podle Římské úmluvy a Nařízení Řím I 

   Kutová, Karolina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 22. 9. 2010
   100 Záv r V dnešní "otev ené" Evrop má jednotná úprava unifikující kolizní normy smluvního závazkového práva své místo. Mnoho z nás uzavírá obchody, které p esahují hranice stát . Pro zvýšení právní jistoty je p ínosné ...
  • Srovnání Římské úmluvy o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy a Nařízení o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I) 

   Kutová, Karolina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 14. 1. 2010
   74 Záv r V dnešní "otev ené" Evrop má jednotná úprava unifikující kolizní normy smluvního závazkového práva ur it své místo. Mnoho z nás uzavírá obchody, které p esahují hranice stát . Pro zvýšení právní jistoty je p ínosné ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV