• Contextualising or relativising evil? A probe into US antebellum slavery 

   Defence status: DEFENDED
   Kubíček, Jan (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 30. 5. 2018
   Účelem této práce je prozkoumat zrušení otroctví v USA v období před občanskou válkou. Analýze je provedena skrze levicově orientované prizma představené Michaelem Parentim. První část práce představuje stručné vysvětlení ...
  • Gravitace ve vyšších dimenzích 

   Defence status: DEFENDED
   Kubíček, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)
   Date of defense: 9. 9. 2015
   Práce obsahuje stručný úvod do metod algebraické klasifikace ten- zorů a prostoročasů ve vyšších rozměrech. Dále pojednává o snahách rozšířit Goldbergův-Sachsův teorém do vyšších rozměrů. Jsou zde shrnuty hlavní výsled- ...
  • Já, ty, my a oni: formy vlastenectví ve výukových materiálech českého vzdělávacího systému a českých třídách 

   Defence status: DEFENDED
   Kubíček, Jan (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2022)
   Date of defense: 23. 5. 2022
   This thesis focuses on the form of the discourse of nationalism in educational materials, specifically in selected history and civics textbooks for primary schools. The aim of the paper is not to cover all available ...
  • Ochrana zákazníka při poskytování investičních služeb 

   Defence status: DEFENDED
   Kubíček, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2022)
   Date of defense: 26. 9. 2022
   Customer protection in the provision of investment services Approaches to supervision This diploma thesis investigates possibilities and opportunities in the field of financial regulation and supervision conducted by the ...
  • Tenké disky a prstence jako zdroje Weylových prostoročasů 

   Defence status: DEFENDED
   Kubíček, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
   Date of defense: 23. 6. 2011
   Statická a axiálně symetrická vakuová řešení Einsteinových rovnic lze popsat Weylovou metrikou, která závisí jen na dvou neznámých funkcích, daných Laplaceovou rovnicí a křivkovým integrálem. V této práci studujeme některé ...
  • Totalitní kýč a underground. Sémiotický model. 

   Defence status: DEFENDED
   Kubíček, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 22. 9. 2011
   Důsledkem sémiotické totalizace veřejného života v totalitních společnostech jsou radikální změny v systému sociálních, estetických, etických a jazykových norem. Tento systém popisujeme v části Totalitní kýč v kapitolách ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV