• Agenturní zaměstnávání s přeshraničním prvkem 

   Defence status: DEFENDED
   Kučerová, Kateřina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 2. 6. 2021
   1 Agency employment with a cross-border element Abstract The topic of this diploma thesis is agency employment with a cross-border element. Employment agencies cover the shortage of workers on the Czech labor market by ...
  • Dítě v ozbrojeném konfliktu ve světle článku 38 Úmluvy o právech dítěte 

   Defence status: DEFENDED
   Kučerová, Kateřina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 22. 6. 2016
   Cílem diplomové práce bylo přehledně zpracovat téma ochrany dětí v ozbrojených konfliktech s ohledem na článek 38 Úmluvy o právech dítěte a zároveň identifikace hlavních problémů s tématem souvisejících a snaha navrhnout ...
  • Historie, vývoj a současné chovatelské trendy akvaristiky 

   Defence status: DEFENDED
   Kučerová, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 28. 5. 2012
   Předložená diplomová práce je založená na empirickém výzkumu a zabývá se historií, vývojem a současnými chovatelskými trendy v akvaristice. Teoretická část je zaměřena na kvalitativní obsahovou analýzu odborné související ...
  • Individuální formy práce s handicapovanými dětskými čtenáři 

   Defence status: DEFENDED
   Kučerová, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 26. 5. 2006
   Tématem práce Je charakteristika nejnovějších a nejdúležitějších poznatkú v oblasti práce s handicapovanými dětskými čtenáři ve veřejných lmihovnách. Práce se zaměřuje především na menší lmihovny, tj. na lmihovny sídlící ...
  • Komparativní analýza zahraničního zpravodajství v hlavních zpravodajských pořadech ČT 1, TV Nova a Prima TV v roce 2010 

   Defence status: DEFENDED
   Kučerová, Kateřina (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 23. 6. 2011
   Diplomová práce "Komparativní analýza zahraničního zpravodajství v hlavních zpravodajských pořadech ČT1, TV Nova a Prima TV v roce 2010" zkoumá způsob, jakým české televizní stanice informovaly o dění v zahraničních státech ...
  • Ošetřovatelská péče o nemocnou po totální endoprotéze kolenního kloubu 

   Defence status: DEFENDED
   Kučerová, Kateřina (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2009)
   Date of defense: 9. 4. 2009
  • Příprava a hodnocení lipidických nanočástic jako nosičů léčiv 

   Defence status: DEFENDED
   Kučerová, Kateřina (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2020)
   Date of defense: 4. 6. 2020
   Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra: Farmaceutické technologie Školitelé: PharmDr. Ondřej Holas, Ph.D. Konzultant: Mgr. Jana Kubačková Posluchač: Kateřina Kučerová Název diplomové ...
  • Vybrané civilizační choroby v rodině v závislosti na životním stylu 

   Defence status: DEFENDED
   Kučerová, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 31. 5. 2010
  • Vybrané otázky trestní odpovědnosti právnických osob v České republice a ve Spolkové republice Německo 

   Defence status: DEFENDED
   Kučerová, Kateřina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 24. 9. 2020
   Selected issues of criminal liability of legal persons in the Czech Republic and in the Federal Republic of Germany Abstract In this diploma thesis, the author deals with the issue of criminal liability of legal persons ...
  • Využití technik HPLC a UHPLC - MS/MS pro klinický výzkum 

   Defence status: DEFENDED
   Kučerová, Kateřina (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2020)
   Date of defense: 3. 9. 2020
   Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra analytické chemie Kandidát: Mgr. Kateřina Kučerová Školitel: doc. PharmDr. Ludmila Matysová, Ph.D. Konzultant: doc. RNDr. Lenka Kujovská Krčmová, Ph.D. ...
  • Vývoj HPLC metody pro stanoveni vankomycinu v klinickém výzkumu 

   Defence status: DEFENDED
   Kučerová, Kateřina (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2015)
   Date of defense: 2. 6. 2015
   Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra analytické chemie Kandidát: Kateřina Kučerová Školitel: RNDr. Lenka Kujovská Krčmová, Ph.D. Název diplomové práce: Vývoj HPLC metody pro stanovení ...
  • Zbožné dary manželek a dcer posledních Přemyslovců v českých zemích 

   Defence status: DEFENDED
   Kučerová, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 11. 9. 2018

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV