Now showing items 1-13 of 13

  • Biologická aktivita sekundárních metabolitů rostlin VI. Alkaloidy Vinca minor L. 

   Defence status: DEFENDED
   Kučerová, Jana (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2016)
   Date of defense: 2. 6. 2016
   Kučerová, J.: Biologická aktivita sekundárních metabolitů rostlin VI. Alkaloidy Vinca minor L. Diplomová práce, Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Katedra farmaceutické botaniky a ekologie, ...
  • Effective and Nominal Corporate Tax Rates 

   Defence status: DEFENDED
   Kučerová, Jana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 19. 6. 2013
   i Abstract The main objective of this thesis is to provide the reader a basic knowledge about the issue of effective and nominal corporate tax rates. The theoretical part is concerned with the different approaches to the ...
  • Harmonizace pracovního a rodinného života u žen na manažerských pozicích 

   Defence status: DEFENDED
   Kučerová, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 29. 1. 2014
   Práce se zaměřuje na téma sladění rodiny a pracovních povinností u žen na manažerských pozicích. Je čerpáno z oblasti psychologie práce a organizace v teoretické části a z osobních zkušeností manažerek v empirické části. ...
  • Interaktivní důkazy 

   Defence status: DEFENDED
   Kučerová, Jana (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
   Date of defense: 26. 9. 2006
   Nazev prace: Interakt.ivui dukazy Aulor: .lana Kucerova Katedra. (uslav): Katedra algebry Vedonc] bakalafske praee: Dor.RNDr. Jin Tunia.DrSc. e-mail vedouei'ho: 1 uina'U'karliii.inll.rimi.rz Abstrakt: I'fedlo/ena pra.ce ...
  • Kultura školy 

   Defence status: DEFENDED
   Kučerová, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 31. 5. 2006
  • Metody zpracování biologického vzorku při analýze xenobiotik v něm obsažených 

   Defence status: DEFENDED
   Kučerová, Jana (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2009)
   Date of defense: 8. 9. 2009
  • Ošetřovatelská péče o pacienta s tuberkulózou 

   Defence status: DEFENDED
   Kučerová, Jana (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2006)
   Date of defense: 13. 6. 2006
   Nursing Care for Patient with Tuberculosis Tuberculosis is a disease accompanying human beings since immemorial time. Its originally epidemic occurrence has changed into endemic one. Presented bachelor thesis is devoted ...
  • Právní úprava reklamy na léčivé přípravky v ČR 

   Defence status: DEFENDED
   Kučerová, Jana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 11. 1. 2013
   Právní úprava reklamy na léčivé přípravky v ČR Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá reklamou na humánní léčivé přípravky a jejím vývojem a právní úpravou. Úvodní část se věnuje vytyčení cílů této práce a důvody volby ...
  • Řešení soustav diferenčních rovnic pro sčítání a booleovské operace 

   Defence status: DEFENDED
   Kučerová, Jana (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 10. 9. 2008
  • Vybrané rostliny z čeledi růžovitých (Rosaceae) a jejich využití ve výuce přírodopisu 

   Defence status: DEFENDED
   Kučerová, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 17. 6. 2013
   Hlavním tématem bakalářské práce jsou rostliny z čeledi růžovitých (Rosaceae). Práce je rozdělena na několik částí. Nejdříve nás seznamuje s obecnou charakteristikou čeledi. Na tu navazuje analýza učebnic pro základní školy ...
  • Vyhodnocení ekologické výchovy Ekocentra ve Vlašimi 

   Defence status: DEFENDED
   Kučerová, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 9. 9. 2015
   Hlavním tématem diplomové práce je základní organizace a Podblanické ekocentrum ČSOP ve Vlašimi. První část práce nejdříve představuje Český svaz ochránců přírody a přináší přehled jeho ekocenter. Následuje souhrn veškeré ...
  • Využití principů zážitkové pedagogiky v edukačních projektech pro mládež z dětských domovů 

   Defence status: DEFENDED
   Kučerová, Jana (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2012)
   Date of defense: 10. 9. 2012
  • Wellness tourism in Slovakia 

   Marčeková, Radka; Nedelová, Gabriela; Kučerová, Jana (2010)

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV