• Bachtinova filosofie jazyka 

   Defence status: DEFENDED
   Kučerová, Barbora (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 5. 6. 2012
   Předložená práce se zabývá filosofii jazyka a jazykového významu v díle Michaila M. Bachtina. Východisko zkoumání konstituce významu bylo založeno v promluvě, která je v životním přístupu uchopena jako dialog. K pochopení ...
  • Čas a jeho reflexe v právu 

   Defence status: DEFENDED
   Kučerová, Barbora (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 19. 1. 2017
   Resumé Čas a jeho reflexe v právu Tato diplomová práce se zabývá reflexí času v právní úpravě občanského práva. Cílem této práce je zachytit čas jako veličinu, která ovlivňuje lidský život víc, než kterákoli jiná, a která ...
  • Finanční náročnost přípravy tenistů různých výkonnostních úrovní 

   Defence status: DEFENDED
   Kučerová, Barbora (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2022)
   Date of defense: 22. 6. 2022
   Title: Financial demands in preparation of tennis players from various performance levels. Objectives: The aim of this work is to find out a financial demands in preparation of tennis players from various performance levels. ...
  • Hodnocení a sebehodnocení žáků na 1. stupni ZŠ 

   Defence status: DEFENDED
   Kučerová, Barbora (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2008)
   Date of defense: 15. 5. 2008
   The work describes the evaluation and self-evaluation of pupils at the primary schools. In the theoretical part there are mentioned facts which are connected to the evaluation and self-evaluation. The research part describes ...
  • Jazyk a instituce 

   Defence status: DEFENDED
   Kučerová, Barbora (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 17. 9. 2014
   (česky) Záměrem této práce je objasnit normativní charakter jazyka, tedy jak jsme v každé řeči vázáni určitým systémem pravidel. Tento normativní charakter jazyka budeme zejména zkoumat s ohledem na dvě ústřední otázky: v ...
  • Konopí a jeho využití ve výuce na ZŠ a gymnáziích 

   Defence status: DEFENDED
   Kučerová, Barbora (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 30. 5. 2011
   V diplomové práci jsou na základě prostudované literatury, obsahové analýzy učebnic a Rámcových vzdělávacích programů pro základní a gymnaziální vzdělávání a dotazníkového šetření učitelů na základních školách a gymnáziích ...
  • Oligosacharidy hyaluronanu a jejich biologická funkce 

   Defence status: DEFENDED
   Kučerová, Barbora (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2010)
   Date of defense: 31. 5. 2010
   Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra fyziky a fyzikální chemie Kandidát: Bc. Barbora Kučerová Školitel: Doc. Ing. Alice Lázníčková, CSc. Název diplomové práce: Oligosacharidy hyaluronanu ...
  • Self-efficacy v tranzitorních momentech se zaměřením na přechod mezi prvním a druhým stupněm základního vzdělání 

   Defence status: DEFENDED
   Kučerová, Barbora (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 7. 9. 2015
   DIPLOMOVÉ PRÁCE Název práce: Self-efficacy v tranzitorních momentech se zaměřením na přechod mezi prvním a druhým stupněm základního vzdělání Autor práce: Bc. Barbora Kučerová Vedoucí práce: PhDr. Simona Hoskovcová, PhD. ...
  • Stres a návykové látky (Společné neurobiologické základy závislosti a stresové reakce) 

   Defence status: DEFENDED
   Kučerová, Barbora (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2008)
   Date of defense: 26. 5. 2008
  • Tranzice mezi 1. a 2. stupněm základního vzdělání - porovnání longitudinálního a transverzálního přístupu 

   Defence status: DEFENDED
   Kučerová, Barbora (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 15. 11. 2017
   OF THESIS Title: Transition from primary to lower secondary education - comparison of a longitudinal and a cross-sectional approach Author: Mgr. Barbora Kučerová Number of pages and characters: 94 pages, 192 976 characters ...
  • Vztah k druhému a duchovní vzestup 

   Defence status: DEFENDED
   Kučerová, Barbora (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 9. 9. 2015
   Cílem této práce je prozkoumat, zda existuje nějaká propojenost mezi rozví- jením vztahu s druhými lidmi a individuálním usilováním o nejvyšší poznání, a jakou má případně taková propojenost sféry společenské a epistemologické ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV